Den allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft 25.5.2018

Under de senaste åren har digitaliseringen fått en allt mera betydande roll i samhället. Detta ses bl.a. i hur användandet av nättjänster har förändrats samt hur företag samlar in data och behandlar denna. Detta har skapat behov av en uppdatering av regler och förordningar så att de motsvarar dagens sätt att behandla personuppgifter. Med den nya dataskyddsförordningen vill man starkare betona individens rätt att bestämma om sin egen information och hur personuppgifter används. DIFF uppehåller ett medlemsregister och för oss spelar dataskyddet en central roll. Medlemmarna skall kunna lita på att deras uppgifter i registret är säkra.

Föreningen har sedan år 2016 jobbat med att försäkra sig om att vi uppfyller de krav som den nya Dataskyddsförordningen ställer på oss. Bl.a. har förnyandet av IT-systemet varit ett led i detta.

De uppgifter vi sparar i medlemsregistret används för 
– erbjudande av medlemstjänster
– medlemskommunikation
– medlemsenkäter
– fakturering av medlemsavgifter

Av medlemmar som avgått eller som uteslutits från föreningen bevaras data som föreningen pga. av en eller flera lagar är skyldig att spara.

Som medlem kommer du åt och kan uppdatera den information som finns om dig i medlemsregistret genom att logga in. Då den nya medlemsportalen tas i bruk den 1.6 kommer ditt användarnamn och ditt lösenord att förnyas. De nya uppgifterna får du information om via webbsidan.

Katalogen – en medlemstjänst
Observera även att du själv styr vilken information om dig som är synlig i Katalogen. Katalogen finns bakom inloggning och uppgifterna syns enbart för andra medlemmar som är inloggade.

Här hittar du våra dataskyddsbeskrivningar

 

 

Liknande nyheter

23.09.2021

Vi vill lära känna våra medlemmar bättre!

12.05.2021

Den nya tjänsten kestavakoti.fi hjälper bostadsköpare och bostadsägare att undersöka bostadens miljöhållbarhet

29.04.2021

Piffa till Första maj med bingo och sångblad