10:ans bord

10:ans bord sammankommer två gånger i månaden för att diskutera aktuella teman över en god lunch på restaurang Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors.

Nya deltagare är hjärtligt välkomna med! Som ny deltagare önskar vi gärna att du presenterar dig kort vid lunchtillfället.

Nästa träff är den 4 mars klockan 12.00.

Ingen förhandsanmälan behövs. Maten betalas på plats.

Övriga träffar våren 2020:

  • mars: 18.3
  • April: 1.4 / 15.4
  • Maj: 6.5 / 20.5
  • Juni: 3.6

 

Kontaktperson är Lars Pawli (lars.pawli@gmail.com)

Similar events

05.03.2020

Aktitektgillet – årsfest och -möte

21.05.2020

A som i Armenien

31.03.2020

Kom med till musikmuseet Fame!