10:ans bord

10:ans bord sammankommer två gånger i månaden för att diskutera aktuella teman över en god lunch på restaurang Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors.

Nya deltagare är hjärtligt välkomna med! Som ny deltagare önskar vi gärna att du presenterar dig kort vid lunchtillfället.

Följande sammankomst är onsdagen den 4 september klockan 12.00.

Övriga träffar hösten 2019 är:
September: 18:e
Oktober: 2:a och 16:e
November: 6:e och 20:e
December: 4:e och 18:e

Ingen förhandsanmälan behövs. Maten betalas på plats.

Kontaktperson är Lars Pawli (lars.pawli@gmail.com)

Similar events

05.09.2019

Resa till Svenska Pommern i Tyskland

19.09.2019

Sandudds begravningsplats och Lappvikens sjukhus

29.08.2019

TFiFDIFF Golf 2019