10:ans bord

10:ans bord sammankommer två gånger i månaden för att diskutera aktuella teman över en god lunch på restaurang Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors.

Nya deltagare är hjärtligt välkomna med! Som ny deltagare önskar vi gärna att du presenterar dig kort vid lunchtillfället.

 

Nästa träff
den 19:e maj klockan 12.00

 

Ingen förhandsanmälan behövs. Maten betalas på plats.

Kontaktperson är Lars Pawli (LARS.PAWLI@GMAIL.COM)