10:ans bord

10:ans bord sammankommer två gånger i månaden för att diskutera aktuella teman över en god lunch på restaurang Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors.

Nya deltagare är hjärtligt välkomna med! Som ny deltagare önskar vi gärna att du presenterar dig kort vid lunchtillfället.

Den sista träffen hösten 2019 är den 18 december klockan 12.00.

Ingen förhandsanmälan behövs. Maten betalas på plats.

Kontaktperson är Lars Pawli (lars.pawli@gmail.com)

Similar events

14.12.2019

Stans bästa jullunch!

10.02.2020

Behövs det en logaritmisk tidsskala för att komma fram till fusionsenergi?

05.02.2020

Peter Vesterbacka om innovationer