10:ans bord

10:ans bord sammankommer två gånger i månaden för att diskutera aktuella teman över en god lunch på restaurang Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors.

Nya deltagare är hjärtligt välkomna med! Som ny deltagare önskar vi gärna att du presenterar dig kort vid lunchtillfället.

Ingen förhandsanmälan behövs. Maten betalas på plats.

Similar events

18.12.2021

Helsingfors bästa jullunch!

08.12.2021

Amos Rex, Bill Viola ”Inner Journey”

01.10.2022

Coming up: Building Forum by SBIF – hösten 2022