Ansök om DIFF stipendium

DIFF – Ingenjörerna i Finland beviljar årligen stipendier för praktik eller studier utomlands. Som medlem kan du ansöka om ett stipendium för studier eller praktik som sker under samma år som ansökan lämnas in. Ansökningstid är öppen fram till 28.2.2019.

I samband med ansökan skall du redogöra vart du planerar åka, hur länge, i vilket syfte och en uppskattning över kostnader för perioden.

Observera följande riktlinjer för stipendieutdelningen:
Stipendierna betalas ut mot intyg över mottagen studieplats. Stipendiaten bör efter avslutade utlandsstudier lämna in en kort reseskildring över utbytesperioden som vi kan publicera på vår hemsida. Ifall studierna utomlands inte blir av återbetalar stipendiaten hela stipendiesumman.

Du kan ansöka om stipendium även om du inte ännu fått intyget över mottagen studieplats, t.ex. om du åker på utbyte först hösten 2019. Komplettera din ansökan med intyget från skolan i utlandet då du får det.

Har frågor kring stipendierna kan du kontakta vårt kansli på e-post till kansli@diff.fi eller tfn. 040 585 0972.

Fyll i ansökan via ”anmäl dig” knappen till vänster. Din ansökan behandlas konfidentiellt.

Lycka till med din ansökan!

Similar events

27.04.2019

Resa till Helsingfors och Musikalen CHESS

24.01.2019

Symposium om Nytänkande hälsovård: teknik, utmaningar och vägar framåt

02.03.2019

Åbo- och Ålandsavdelningens årsfest