Avkastning från alternativa placeringar

När avkastningen på räntemarknaden under de senaste åren sjunkit och värderingsnivåerna på aktiemarknaderna globalt är höga, så har speciellt institutionella placerare flyttat en allt större del av sin portfölj till alternativa placeringar. Till alternativa placeringar hör bland annat fastigheter, råvaror, private equity, private credit och hedge fonder. Nya intressanta områden är även investeringar inom infrastruktur, såsom t.ex. förnybar energi.

Vad skall man då beakta när man investerar i dessa, hur skiljer sig de från traditionella placeringar som aktie- och räntefonder och hur skiljer sig de från varandra? Dessa är en del av de frågeställningar som behandlas samtidigt som du får tips på hur effektivera portföljen med alternativa placeringar.

Jesper Nyberg har jobbat med alternativa placeringar i över 20 år. Först en lång tid med hedge fonder som portföljförvaltare på Estlander & Partners och den senaste tiden på Korkia, som har en stark position inom infrastrukturplaceringar och speciellt förnybar energi.