Behövs det en logaritmisk tidsskala för att komma fram till fusionsenergi?

Vi firar Ellen-dagen – naturliga logaritmens dag – med Kai Nordlund.

Det gamla skämtet om fusionsenergi är att den är alltid 50 år i framtiden. Behövs det alltså en logaritmisk tidsskala för att komma fram till fusion? Inte riktigt. Skämtet förbiser det att det faktiskt gjorts enorma, exponentiella framsteg i fusionsenergiproduktion sedan det hela började kring 50 år sedan. I talet beskriver Kai dessa framsteg, samt vilka tekniska problem som ännu behöver lösas före vi är framme vid fusions-elektricitetsproduktion. Han presenterar också den målmedvetna process, ledd av Europa, som pågår för att möjliggöra fusionselektricitetsproduktion om redan 35 år.
Kai Nordlund är professor i beräkningsmaterialfysik och dekanus vid Helsingfors Universitet.
Han har forskat kring materialfysikaliska problem i fusionsreaktorer i över 20 år, och publicerat över 300 vetenskapliga artiklar inom detta område. Kai har varit medlem i det Europeiska fusionsforskningsprojektets kommitte, som har arbetat fram en vägkarta för fusionelektricitet som sträcker sig fram till 2060-talet.
Ta gärna gäster med, t.ex familjens fysik/energi-intresserade.

Vi börjar med en salt bit och kaffe/te. Efter presentationen tid för diskussion och vidare funderingar.

Evenemanget är avgiftsfritt.

Lista över redan anmälda

Similar events

05.02.2020

Peter Vesterbacka om innovationer

21.05.2020

A som i Armenien

03.03.2020

Mentorering inom förvärvslivet – för vem och av vem