DIFF årsmöte 2021

DIFF – Ingenjörerna i Finland kallar till årsmöte tisdagen den 20 april klockan 17.30 enbart på distans via Teams. 

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden och stadgorna. Möteshandlingarna finns till påseende här ca en vecka innan mötet.

Similar events

10.03.2021

Hållbar utveckling för ingenjörer – praktik och teori

24.03.2021

Case GameStop: Vad har hänt och vad innebär det för placerarna?

04.03.2021

WORLD ENGINEERING DAY 4.3.21