DIFF extra förbundsmöte

Extra förbundsmöte 19.6.2023 kl. 17:00

DIFF – Ingenjörerna i Finland sammankallar till extra förbundsmöte måndag 19.6.2023 klockan 17:00. Mötet ordnas som hybridmöte med möjlighet att delta på plats vid Akavahuset eller på distans via Teams.

På mötet behandlas den stadgeändring som godkändes på årsmötet 25.4 upp till andra behandling samt anskaffning av bostäder.

Mötesdeltagarna tilldelas pizzakoder av kansliet. Hjärtligt välkommen med!

Mötesdokumenten hittar du här: Dokument till förbundsmöte