DIFF valmöte

Välkommen på DIFF valmöte tisdagen den 26 november 2019 kl 17.30 i Tekniskas Salar, (Klubbsalen), Eriksgatan 2, Helsingfors.

Elektroniskt deltagande med rösträtt möjliggörs från Vasa (Wolffskavägen 33) och Mariehamn (Ålands landskapsregering, pressrummet Nyhamn).

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden som berör årsmötet. Bland annat godkännande av verksamhetsplan och budget för 2020, val av styrelsemedlemmar istället för dem som är i tur att avgå. Möteshandlingarna hittas här samt finns fysiskt till påseende på mötet.

Lätt matbit mellan kl 16.30 och 17.30.

Lista över redan anmälda

Similar events

14.12.2019

Stans bästa jullunch!

10.02.2020

Behövs det en logaritmisk tidsskala för att komma fram till fusionsenergi?

21.11.2019

Innovation kopplat till grönt guld: Vad nytt i forskning och produktutveckling inom industri som förädlar trä?