Företagsbesök till Påttska reningsverket

Välkommen på studiebesök till Påttska Reningsverket. Påttska reningsverket ligger intill havet på Brändö. Här renas avloppsvatten från hela Vasa stad samt en del av avloppsvattnet från grannkommunerna Korsholm och Malax.

Mängden avloppsvatten varierar årligen beroende på mängden regn- och smältvatten, men ligger mellan 6 och 7 milj. kubikmeter årligen. Besökets längd är ca. 1.5 – 2 timmar och består av en rundtur i anläggningen och om så önskas, en förklaring över processen.

Notera att presentationen går på finska till största delen, och att eftersom detta är ett reningsverk så kan lukten fastna lite i kläderna.

Besöket är gratis

Frågor? Kontakta arrangör Johan Skjäl, JukkaBros@gmail.com, 0505811745

Lista över redan anmälda

Similar events

10.10.2020

Intresseanmälan: Teatershow med Pernilla Wahlgren i Umeå + shopping

12.03.2020

Chokladtasting

07.03.2020

Utfärd till Simpsiö skidcenter