Hållbar utveckling för ingenjörer – praktik och teori

TFiFs och DIFFs Etik- och Miljöutskott arrangerar ett evenemang om cirkulärekonomi

Hållbar utveckling är en nyckelfråga för framtiden.

Frågan belyses av
  • FM Mariann Holmberg, Arcada, som talar om ”Vårt avfall – en resurs eller ett problem”.
    Där får du många tips om hur leva på ett hållbarare sätt.
  • Ekonom Meri Löyttyniemi, Aalto-universitetet talar om ”Hållbarhet inom Aalto-universitetet och ingenjörsstudier”.
    Hon belyser också hur de finska universiteten samarbetar om dessa frågor.

Under evenemanget kan man ställa frågor till inledarna.

Tillfället modereras av miljörådet Alec Estlander, TFiF.

Evenemanget arrangeras via Teams.

Du hittar korta instruktioner om hur du anluter till evenemanget i Teams här.

Similar events

24.03.2021

Case GameStop: Vad har hänt och vad innebär det för placerarna?

20.04.2021

DIFF årsmöte 2021

04.03.2021

WORLD ENGINEERING DAY 4.3.21