Rädda planeten – Ny teknologi och ny livsstil

Alla kräver åtgärder för att bekämpa miljökrisen. Ofta åberopar man teknologins möjligheter. FN:s generalsekreterare sade nyligen vid FN:s miljökonferens att ”Technology is on our side”.

Men vad kan man göra? Hur kan det göras? Frågeställningen utreds i ett seminarium torsdagen den 12 december på Tekniskas Salar av talare som har praktisk erfarenhet av företagsverksamhet.

Diskussionen inleds av Håkan West. Efter Håkan tar Rune Westergård, som skrivit boken ”Ett jordklot räcker” över ordet. Han skapade företaget Citec som idag har över 1000 anställda. På plats har vi även Lars Strang. Han var under många år VD för Alcom Group som sysslade med att omstrukturera krisande företag. Baserat på sina efrarenheter av att rekonstruera företag skrev han 2008 en doktorsavhandling och disputerade vid Tekniska Högskolan.

Som kvällens moderator fungerar Mats Wiljander.

Vi börjar med en lätt matbit kl. 17.00 och inleder seminariet kl. 17.30. Evenemanget slutar före 20.00.

Lista över redan anmälda

Similar events

14.12.2019

Stans bästa jullunch!

10.02.2020

Behövs det en logaritmisk tidsskala för att komma fram till fusionsenergi?

05.02.2020

Peter Vesterbacka om innovationer