Kärnkraftens roll i den framtida energiförsörjningen

Kärnkraftens roll i den framtida energiförsörjningen

F-avdelningen ordnar en diskussion om Kärnkraftens roll i den framtida energiförsörjningen torsdagen 7.2.2019 kl. 17.30 – 20.00 i Klubb Orfeus.

Inledare är forskare Magnus Strandberg från VTT:s avdelning Nuclear Safety. Strandberg talar om Nästa generations kärnkraftverk. Han beskriver hur de konventionella kärnkraftverken utvecklas och vilka små och medelstora reaktorer som är på kommande samt i vilket skede utvecklingen av avancerade reaktorer är.

Vi serverar ost och vin (och juice och vatten) och hoppas att alla hinner plocka åt sig innan föredraget börjar ca kl 18. Både före och efter att vi behandlat dagens ämne brukar det bli tid för annat tankeutbyte med gamla och nya vänner.

Ta gärna med en gäst eller fler – kanske något för familjens gymnasister? Ingen deltagaravgift.

 

Lista över anmälda.