Seminarium om giftfritt byggande i Finland

Hur påverkar byggandet vår boendemiljö?
Det du inte visste att du behövde veta om en giftfriare byggd miljö. Spännande och intressanta inlägg av experter från Sverige och Finland.
Välkommen med och
diskutera!

Visste du att det i dagligt byggande finns ett stort antal produkter med farliga egenskaper?
I Sverige finns sedan länge en databas där produkterna klarar högt ställda krav på kemiskt innehåll. Databasen heter BASTA och är öppen för alla att söka i.

Program:
15.00 Ankomst, kaffe, mingel
15.30 Inledning, Christer Finne, TFiFs styrelse, Arkitektgillet
15.40 Läget i Finland (På engelska)

  • Farliga ämnen i byggprodukter i Finland idag – Vilka, varför och hur de kontrolleras? Pekka Vuorinen, Direktör, Rakennustuoteteollisuus RTT (Byggproduktindustrin).
  • M1-klassificering och RTS-EPD-miljödeklarationer och andra styrinstrument, Jessica Karhu, Teamchef för miljötjänster, Bygginformationsstiftelsen RTS sr

16.20 – 16.30 paus
16.30

  • BASTA databasen, dess roll för en giftfri miljö, dess kriterier och styrinstrument. Databasen, dess funktion och kriterier. Carina Loh Lindholm, Projektledare, IVL
  • Loggboken, IT och andra styrinstrument, Pehr Hård, VD, Basta

17:30-18:00

  • Diskussion och avslutning

BASTA beskriver sig så här:
BASTA-systemet vänder sig till alla som vill göra medvetna materialval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper. Detta kan vara fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, byggkonstruktörer, privatpersoner med mera. I vår databas hittar du bygg- och anläggningsprodukter som någon av BASTAsystemets kriterienivåer. BASTAs databas är öppen för vem som helst att söka i, antingen direkt via vår hemsida eller via vårt API.
I BASTAs databas finns artiklar som leverantörer och tillverkare av bygg- och anläggningsprodukter registrerat. Vid varje artikel finns information om vilken av BASTAs kriterienivåer som artikeln uppfyller.

För att få registrera en artikel i databasen måste den klara kraven gällande innehåll av ämnen med farliga egenskaper. De registrerade artiklarna kontrolleras och kvalitetssäkras genom regelbundna revisioner.

BASTA:s Loggbokstjänst ett webbaserat verktyg för att dokumentera och följa upp produktval i bygg- och anläggningsprocessen. BASTA Loggbokstjänst har fokus på spårbarhet och digitalisering med direktkopplingar till FINFO-databasen och branschens system för digitala byggvarudeklarationer eBVD.

Mera info hittas här: https://www.bastaonline.se/om-basta/basta/

Läget i Finland torde vara sämre än i Sverige. Farliga produkter används, men såväl databasen som styrningsinstrument saknas. Det närmaste man kommer torde vara Bygginformationsstiftelsens M1-klassificering och RTS-EPD miljödeklarationer.

Seminariet är avgiftsfritt och du får gärna ta med en kollega eller kompis.

Anmäl dig senast den 15.3.

Hjärtligt välkommen med och diskutera!

Seminariet ordnas av TFiFs Avdelning för arkitektur (Arkitektgillet) samt Avdelningen för Byggnadsteknik och Etik- och miljöuskottet inom TFiF och DIFF.

Lista över redan anmälda

Similar events

12.04.2023

Från inflationstryck till tillväxtoro

04.04.2023

GMO och Etisk Genetik

22.03.2023

Medlemskväll i Borgå