Teaterföreställning ”Heiman” på Vasa Teater

Scenversionen av Ann-Luise Bertells roman ”Heiman” behandlar liksom boken teman som ensamhet, rädsla, skuld, föräldralöshet men också kärlek och hur den tar sig uttryck och går i arv mellan generationerna. Heiman ser på Finlands historia genom en familjs ögon. Föreställningen befolkas av Elof och Olga, deras grannar och släktingar, bybor, auktionskunder, kyrkobesökare, soldater och förstås, en hare. Musiken och rörelsen har en viktig plats i scenversionen. Berättelsen är sprungen ur den steniga österbottniska myllan och frågar sig vilket pris man måste betala om man aldrig får vara sig själv.

De 30 första ryms med och minimiantal för att evenemanget ska bli av är 20 pers.
Biljetternas pris: 15€ för DIFF-medlemmar, 30€ avec

Lista över redan anmälda

Similar events

18.01.2023

Besök till YA Teknikhuset – Vasa