Teknikens och teknologernas historia: Ingenjören som samhällsbyggare i Finland

Onsdagen den 1 april diskuterar Bengt Juselius, Martin Ollus och fack-Finlandia-nominerade docent Aapo Roselius kring ämnet Ingenjören som samhällsbyggare i Finland på klubb Orfeus.

Den snabba tekniska utvecklingen på 1880-talet ledde till stora samhälleliga förändringar i Finland, samtidigt som den tekniska undervisningen nådde en allt högre nivå. Vi ger en intressant och levande inblick i hur samhället såg ut under slutet av 1800-talet samt personer som med sin livshistoria beskriver den nya teknikens framfart.

Samtidigt är detta ett bra tillfälle att höra några ord om Teknologföreningens 150-historikprojekt, för vilket Aapo Roselius fungerar som skribent.

Tillställningen är avgiftsfri. Kaffe serveras 17:00 och programmet börjar 17:30.

Anmäl dig genast för att säkra din plats.

Lista över redan anmälda

Similar events

24.11.2020

Intresseanmälan: musikalen Once på Lilla Teatern

31.03.2020

Kom med till musikmuseet Fame!

03.03.2020

Mentorering inom förvärvslivet – för vem och av vem