Vaasan Voimas kraftverk på Vasklot i Vasa

Följ med på en rundvandring till Vaasan Voimas kraftverk på Vasklot i Vasa (ägarbyte från Vaskiluodon voima till Vaasan voima 1.1.2023)

I kraftverket produceras el och fjärrvärme. På kraftverksområdet används kol, biomassa och el för att producera fjärrvärme för Vasa stads behov.

Kraftverket är utrustat med en förgasningsanläggning för att möjliggöra ersättning av kol med biobränslen och på kraftverksområdet finns också Finlands största ibruktagna värmelager (tot. 210.000m3). Kombinerat med en av Finlands första elpanna av industriell skala för fjärrvärmeproduktion erbjuder anläggningen mycket flexibel och koldioxidsnål produktion av fjärrvärme. Kraftverket har mycket hög verkningsgrad tack vare innovativ kraftverksteknik. Kom och bekanta dig med framtidens fjärrvärmeproduktion!

Här kan du läsa mera om Vaasan voimas energiproduktion

20 första ryms med – anmäl dig senast 6.2.2023. Evenemanget är avgifsfritt. 

Lista över redan anmälda

Similar events

18.04.2023

Besök till Norcar i Nykarleby

30.03.2023

Företagsbesök till Vilpe – Korsholm