Villa Furuvik, skärgårdens hemlighet

I skuggan av Pargas Kalk byggdes en jugendträvilla till bostad för familjen Emil Sarlin. Sarlin som anställdes för expertuppgifter hos Pargas Kalkbergs Aktiebolag (nuvarande Partek) år 1904 avancerade till ledare för hela bolaget inom lite på ett år. En position han skulle inneha i närmare 50 år.

Villa Furuvik, ritad av Torsten Montell, stod färdig år 1906. Ca 20 år senare byggdes villan ut till att omfatta hela 800 m2, enligt ritningar av Albert Richardtson och kom då att utöver familjebostaden även inbegripa representationsutrymmen. I samband med ombyggnaden lades även grunden för den legendariska trädgården på Furuvik, som fram till år 1939 underhölls som en geometrisk barockträdgård med omfattande formklippta labyrinter.

Byggnaden har efter den Sarlinska eran fungerat som representationsutrymmen för Partek från år 1957 och har då byggts om med hård hand. En renovering, som var färdig år 2017, har efter 60 år återställt huvudbyggnadens festvåning till det skick den var under den Sarlinska familjens tid samt rivit ombyggnationerna från 50-talet, återställt rumsfördelningen och rekonstruerat entrén och trappan inomhus. Man har även lagt ner mycket arbete på parken.

Magnus Sundman guidar oss i trädgården och inne i Villa Furuvik tas vi emot av den nuvarande ägaren Juha Bäckmand som guidar oss inomhus.

Vi rör oss både utomhus och inomhus så klä dig enligt väder. Vi går också i trappor så informera oss om eventuella rörelsehinder så anpassar vi rundvandringen.

Lista över redan anmälda

Similar events

10.06.2020

Somrig rundvandring i Runsala botaniska trädgård

31.12.2020

Evenemang i planeringsskede i Åboland