Folksams medlemsförmån

Folksam Skadeförsäkring

DIFF har med Folksam Skadeförsäkring (tidigare Aktia skadeförsäkring) kommit överens om nya medlemsförmåner som börjar gälla fr.o.m. 1.1.2015. Folksam erbjuder DIFF medlemmar en fortlöpande 20 % rabatt på sådana hem-, fordons- och båtförsäkringar där medlemmen själv är försäkringstagare. Rabatten gäller inte Hemförsäkring för ungdom eller trafikförsäkringar. Kundförmånen kan inte kopplas ihop med andra kampanjer eller förmåner.

Medlemmar som inte tidigare haft ifrågavarande medlemsförmån hos Folksam, men som önskar be om offert eller teckna en ny försäkring med DIFF medlemsförmån, ombeds att kontakta Folksams försäkringsservice på tfn. 010 80 81 80, vardagar kl. 8.30 – 16.30.

Ha ditt medlemsnummer tillhanda när du kontaktar Folksam och nämn att du är DIFF medlem. Till nya kunder beviljas förmånen enbart när försäkringen tecknas direkt via Folksam, inte via Folksams samarbetspartners, så som Aktia, Handelsbanken eller Ålandsbanken.
För medlemmar som har förmånen beaktad sedan tidigare (före 1.1.2015), beaktas förmånen även i nya försäkringsavtal.

Folksam har rätt att avsluta rabatten när försäkringstagaren inte längre är DIFF medlem.

Folksams samarbete med Aktia Bank
I mars 2013 separerades det dåvarande Aktia Skadeförsäkring från Aktia koncernen och namnet ändrade till Folksam Skadeförsäkring. De försäkringskunder som vid denna tidpunkt var Aktia Banks aktiva bankkunder, behöll kundbetjäningen för försäkringsärenden hos Aktia. Kunder som då hade gällande DIFF medlemsförmånen har fått behålla den. Förmånen beviljas dock inte längre till nya försäkringskunder hos Aktia, till dessa tillämpar Aktia sitt egna förmånsprogram. Försäkringars innehåll är inte heller alltid precis lika hos Folksam och Aktia. Vill man konkurrensutsätta försäkringar mellan Folksam och Aktia, bör man vara uppmärksam gällande eventuella skillnader i produktinnehållet, samt beakta att ett eventuellt byte innebär att tidigare försäkringsavtal avslutas och ett nytt avtal ingås.
Försäkringskunderna som inte hade ett bankförhållande till Aktia, har efter mars 2013 skött sina försäkringsärenden hos Folksam.

Är jag försäkringskund hos Folksam eller Aktia?
Ifall du har en försäkring som är beviljad av Folksam Skadeförsäkring, men är osäker var du skall sköta dina försäkringsärenden, kan du t.ex. ta fram det senaste försäkringsbrevet. Logon på försäkringsbrevet (Folksam respektive Aktia) avslöjar vilkendera parten har hand om kundbetjäningen. Kunder vars försäkringsärende sköts av Aktia ser också i nätbanken sina skadeförsäkringar. Kunder som betjänas av Folksam, kan logga in på Folksams kundportal (folksam.fi/portal) för att se sina försäkringsuppgifter eller t.ex. för att lämna in en skadeanmälan.

Trafikförsäkringslagen förnyades från början av 2017.

Ett av huvudmålen med förnyelsen var att öka konkurrensen mellan försäkringsbolagen. Försäkringens innehåll och omfattning, dvs. vad och hur den ersätter, är fortfarande lagstadgat och således samma för alla bolagen. Men hur trafikförsäkringsbonusen uppbyggs och hur försäkringen prissätts, varierar mellan bolagen. Detta innebär bl.a. att:

  • Trafikförsäkringens pris varierar mera än tidigare mellan bolagen.
  • Trafikförsäkringens bonus kan vara olika stor. Detta gäller likaväl startbonusens storlek för nya försäkringstagare, som hur snabbt bonusen ökar och hur stor bonusen maximalt kan vara.
  • Bonusen inte längre är kopplad till ett visst fordon, utan när bonusen för en ny försäkring fastställs, beaktas försäkringstagarens sk. skadehistorik.
  • Om försäkringstagaren har flera bilar, kan han få samma bonus till dem alla.
  • Bolagen har olika regler om hur mycket en skada inverkar på bonusen. Många, fastän inte alla, bolag har ett sk. bonusskydd, vilket innebär att en skada inte nödvändigtvis minskar på bonusen.

Ändring har medfört att alla försäkringsbolag har under detta år lanserat en ny trafikförsäkringsprodukt.
Detta påverkar dock inte tidigare tecknade avtal, utan dessa bibehålls oförändrade. Villkorsmässigt har detta inte någon betydelse, förutom hur bonusen påverkas av en skada, men en prisskillnad kan det finnas mellan den sk. gamla och den nya produkten. Därför kan det löna sig att konkurrensutsätta trafikförsäkringen, men be då också en offert från nuvarande bolaget, för även där kan priset på den nya produkten vara annan än i den nuvarande försäkringen. Nya produkten är dock inte alltid billigare och då kan man förstås behålla sin nuvarande försäkring.

Folksam Skadeförsäkring beviljar DIFF:s medlemmar en fortlöpande 20 % rabatt på privatpersoners frivilliga försäkringar, dvs. hem-, bil- och båtförsäkringar. Rabatten gäller inte trafikförsäkringen och inte försäkringar där någon annan familjemedlem är försäkringstagare. För att få en offert där rabatten är beaktad, skall du kontakta Folksams kundbetjäning, tfn. 010 80 81 80, vardagar kl. 8.30 – 16.30. Nämn att du är DIFF medlem.

Nyheter

07.03.2019

DIFF rekryterar

05.02.2019

IAET blir KOKO 1.4.2019

01.02.2019

Förändringar i arbetsskyddet för personer som arbetar i familjeföretag

01.02.2019

Övergå till smidig e-faktura och bestäm själv i hur många rater du betalar din medlemsavgift

01.02.2019

Det ekonomiska läget syns i lönerna för dem som byter arbetsplats

16.01.2019

Det är enklare att börja placera än du tror