Millenniumpriset för teknologi 2018 tilldelades den finska fysikern Tuomo Suntola

Millenniumpriset för teknologi 2018 tilldelades den finska fysikern Tuomo Suntola för hans innovation som möjliggör tillverkning och utveckling av IT-produkter.

Den finska fysikern Tuomo Suntolas teknologiska innovation atomlagerdeponering (ALD) har bidragit till att göra avancerade smarttelefoner, datorer och sociala medier till en del av vår vardag. ALD har även tillämpningar inom medicin och hållbar energi. Finlands president Sauli Niinistö delade ut det åttonde Millenniumpriset för teknologi i Helsingfors den 22 maj 2018.

Millenniumpriset för teknologi på en miljon euro som delas ut vartannat år tilldelades i år dr Tuomo Suntola. Suntolas prisbelönta innovation atomlagerdeponering (Atomic Layer Deposition, ALD) är en nanoteknik som används världen över för tillverkning av ytterst tunna materialskikt för mikroprocessorer och flashminnen. Tekniken gör det möjligt att skapa komplicerade tredimensionella strukturer ett atomskikt i taget.
ALD är en mångsidig teknik som är viktig för flera högteknologiska branscher. Tunnfilmskomponenter gjorda med ALD-tekniken används i så gott som alla moderna datorer och smarttelefoner. ALD-tekniken vidareutvecklas kontinuerligt och har bidragit till att IT-utrustning blivit allt mindre men samtidigt snabbare. Suntolas innovation är en avgörande faktor för fortsättningen av Moores lag som säger att antalet komponenter på ett mikrochip fördubblas vartannat år, samtidigt som deras pris sjunker.
De extremt tunna isolerings- eller ledande filmerna som behövs i mikroprocessorer och datorminnen kan endast tillverkas med Tuomo Suntolas ALD-teknik.
”ALD är ett mönsterexempel på en teknik som är osynlig för användarna med trots det helt avgörande för utvecklingen. ALD har gjort ägandet av IT-produkter mer demokratiskt och breddat tillgången till information och kommunikationsmöjligheter”, säger akademiprofessor Päivi Törmä, ordförande för Millenniumprisets internationella jury.

Liknande nyheter

18.10.2018

Vad vill man satsa på inom AKY – Akavalaiset Yrittäjät 2019?

16.10.2018

Det skall bli lättare att ta emot deltidsarbete eller arbete som inhoppare

25.09.2018

DIFF söker studentkoordinator