Tjänster via Insinööriliitto

DIFF har beslutat tillsammans med Insinööriliitto ry (i fortsättningen IL) att IL producerar en del av tjänsterna som ingår i ert medlemskap. Nedan följer information om tjänsterna för år 2021 samt hur ni har tillgång till dem.

 

Till tjänsterna som IL producerar hör rådgivning i anställningsfrågor, juristtjänster, lönerådgivning samt karriärvägledning och fortbildning.
Dessutom har ni möjlighet att beställa Insinööri-lehti kostnadsfritt samt köpa Ingenjörshatt, – ring och andra IL-yrkeskårsprylar för samma pris som de erbjuds ILs medlemmar.

Användning av tjänsterna

För att använda tjänsterna kontaktar man i första hand DIFFs kansli. Gällande Ingenjörsprylarna kontaktar medlemmarna ILs kundtjänst.

Anställningsrådgivning och juridiska tjänster

Anställningsrådgivning  innehåller personlig rådgivning gällande arbets- och tjänsteanställning samt branschens kollektivavtal. Rådgivningen innehåller också råd gällande arbetsavtal samt andra överenskommelser som gäller anställningen.

De juridiska tjänsterna omfattar juridisk rådgivning och rådgivning i konflikthantering i de fall, där anställningsrådgivningen inte räcker till. De juridiska tjänsterna innefattar inte direkt rättshjälp, den producerar DIFF via en egen försäkring.

Anställningsrådgivning och juridiska tjänster är tillgängliga för såväl ordinarie medlemmar med arbetstrygghetstjänster som studerandemedlemmar. Il siktar på att tjänsten ska finnas även på svenska.

Lönerådgivning

Lönerådgivningen innefattar lönestatistik, löneräknare på webben samt personlig rådgivning. Lönestatistiken och -räknaren finns bakom inloggning på DIFFs medlemsportal. Du får tillgång till den personliga lönerådgivningen genom att kontakta ILs kundservice.

Lönerådgivningen är tillgänglig för såväl ordinarie medlemmar med arbetstrygghetstjänster som studerandemedlemmar. För tillfället finns tjänsten endast på finska.

Karriärtjänst och utbildningar

Karriärtjänsten innehåller både kort konsultation gällande ansökningsdokument samt längre session omfattande 2-3 gångers karriärrådgivning. Till tjänsten hör också ILs Arbetsplatstorg.

Fortbildningarna innehåller ett brett urval av live- och webbinarieskolningar. Du ser utbildningskalendern via följande länk.  Uppge i samband med anmälningen DIFF som din medlemsorganisation.

Karriärtjänsten samt utbildningarna är tillgänglig såväl ordinarie medlemmar med arbetstrygghetstjänster som studerandemedlemmar. För tillfället finns tjänsten och utbildningarna endast på finska.

Insinööri-lehti

Medlemmar i DIFF kan kostnadsfritt beställa Insinööri-lehti i pappersformat. Tidningen utkommer 6 gånger i året. Till beställningen behövs namn och postadress. Tidningen beställs via kansli@diff.fi.

Nättidningen kan läsas på Insinööri-lehti där man även kan beställa tidningens nyhetsbrev.

Yrkeskårsprylar

Till yrkeskårsprylar hör förutom ingenjörsmössan och -ringen andra ädelmetallprodukter. Utbudet och priser samt beställningsanvisningar hittar du här.
Produkterna är tillgängliga för alla medlemmar.

Insinööriliittos kundtjänst

Alla ILs tjänster fås även via kundtjänsten vardagar kl. 9-16. tfn 0201 801 801 (8,4 cnt/min). e-post: asiakaspalvelu@ilry.fi.

Kundtjänsten betjänar tillsvidare på finska och engelska.

Liknande nyheter

12.05.2021

Den nya tjänsten kestavakoti.fi hjälper bostadsköpare och bostadsägare att undersöka bostadens miljöhållbarhet

29.04.2021

Piffa till Första maj med bingo och sångblad

25.01.2021

Nu kan du prenumerera på Insinöörilehti