Allmänt om strejk och strejkbidrag

Övertidsförbud och förbud mot arbetsresor

Förutom den varslade strejken infördes 17.1.2023 ett omedelbart övertidsförbud och förbud mot arbetsresor under ledig tid för alla högre tjänstemän som jobbar på företag anslutna till Teknologiindustrin rf

Vad betyder övertidsförbud och vad gäller ifall det blir strejk?

Varför stridsåtgärder?

Stridsåtgärder är en sista utväg för att påskynda förhandlingar om nya kollektivavtal. Under avtalslöst tillstånd råder ingen arbetsfred, båda parter har rätt att ta till stridsåtgärder för att påskynda förhandlingarna. Pågående förhandlingar har strandat framförallt på grund av att parterna står långt ifrån varandra gällande löneutvecklingen de närmaste åren. YTN vill minska den negativa effekt inflationen haft på medlemmarnas köpkraft. För att trygga alla medlemmars löneutveckling bör tyngdpunkten enligt oss ligga på allmänna förhöjningar. Teknologiindustrins arbetsgivare anser inte att inflationen skall beaktas utan erbjuder löneförhöjning på samma nivå som de senaste åren och att potten främst skall fördelas av arbetsgivarna.

Vad betyder övertidsförbud?

Övertidsförbudet som nu är i kraft inom teknologibranschen samt planerings- och konsultbranschen innefattar även ett förbud mot att öka flexsaldot samt att inte göra arbetsresor utanför ordinarie arbetstid. Jobbar du i företag inom dessa branscher skall du alltså undvika detta.

Vad är strejkvarsel?

Strejkvarsel är ett juridiskt meddelande om en kommande strejk. En strejk kommer att ske om ingen överenskommelse nås i kollektivavtalsförhandlingarna innan den påbörjas. Strejkvarslen föranleder ännu inte åtgärder på arbetsplatser eller för den enskilde arbetstagaren.

Vad innebär en strejk?

Att strejka är en påtryckningsåtgärd som syftar till att påskynda avstannade förhandlingar. Man arbetar inte under en strejk, inte på eller utanför arbetsplatsen.
Strejken gäller specifikt för arbete. Därför drabbar strejken alla på arbetsplatsen, oavsett organisering.

Hur vet jag om jag skall strejka?

Det finns flera olika sätt att genomföra strejker. De kan riktas till speciella företag inom en bransch eller till hela branscher. Ifall en strejk ordnas av YTN skall alla högre tjänstemän inom företaget/branschen strejka. Ifall du enligt ditt arbetskontrakt är tjänsteman eller timanställd omfattas du inte av strejker ordnade av YTN. För tjänstemän är det Pro som meddelar om strejker och för timanställda Industrifacket. Om du är osäker ifall du ska strejka, kolla med din förtroendeman först. Om det inte finns någon, kontakta DIFF kansli. Du kan kontrollera vilket kollektivavtal som gäller för dig i ditt anställningsavtal.

Vi ger ut mer information om eventuella strejker via våra kanaler samt medlemsbrev till de som jobbar inom drabbade branscher. Kolla därför att dina uppgifter i vårt register är uppdaterade.

Är jag i strejk om jag är på affärsresa utomlands?

Strejken har utlysts på arbetsplatser i Finland. Om du är på utlandskommendering är du inte i strejk, så arbetet fortsätter som vanligt. Att avbryta arbetet på en kommendering kan leda till att man själv måste betala resekostnaderna under strejken.

Jag har kommit överens om en arbetsresa innan strejken utlystes. Är jag i strejk eller ska jag ut på resa?

Du åker inte på arbetsresa under strejken

Har jag rätt till lön under strejk?

Nej, under strejk är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön.

Får jag strejkbidrag?

Förbunden betalar via YTN ut strejkbidrag till medlemmar som deltagit i en strejk som ordnats av YTN. Ansökan om strejkbidrag görs elektroniskt. Strejkbidrag betalas även till medlemmar som deltagit i andra personalgruppers strejker, kontakta förbundet för mer information om dem.

Hur stort är strejkbidraget?

Storleken på strejkbidraget är 80 €/dag.

Får även ickemedlemmar strejkbidrag?

Nej, strejkbidrag betalas inte åt personer som inte är medlemmar förbundet eller ideella medlemmar. Ifall du ansluter dig till förbundet före strejkens första dag har du dock rätt till strejkbidrag. Är du fortfarande inte medlem lönar det sig att redan nu ansöka om medlemskap. Det ger oss bättre möjlighet att nå resultat via förhandlingar och undvika stridsåtgärder.

Kommer strejken att påverka min årliga semester?

En strejkstart avbryter inte en redan påbörjad semester. Arbetsgivaren ska betala semesterersättning och semesterersättning normalt innan semestern börjar. Om strejken börjar före den årliga semestern du redan har kommit överens om, när strejken sker, strejkar arbetstagaren och semestern flyttas framåt. Om strejken och den i förväg avtalade semestern börjar samma dag är arbetstagaren semesterledig. Semester kan inte beordras att börja under en strejk.

Vad händer om jag blir sjuk?

Om du blir sjuk innan strejken börjar ska du få betald sjukledighet även under strejken. Lämna i så fall omedelbart läkarintyg mm till din arbetsgivare. Om du däremot blir sjuk efter att strejken redan har börjat, behöver arbetsgivaren inte betala lön för strejkdagarna. Istället har du rätt till sjukförsäkringens dagpenning.
Om din arbetsplats använder egenanmälan om sjukfrånvaro accepterar inte arbetsgivaren nödvändigtvis frånvaron utan intyg och lönen betalas inte ut.

Kan arbetsgivaren straffa mig för att jag deltar i stridsåtgärder?

Nej, deltagande i stridsåtgärder är en del av organisationsfriheten. Ifall arbetsgivaren ger dig sanktioner på grund av deltagande, kontakta oss omedelbart! Detsamma gäller även om arbetsgivaren erbjuder speciella förmåner för personer som inte deltar i stridsåtgärderna

Kan jag straffas för att jag inte deltar i stridsåtgärder?

Förbunden har rätt att utesluta en medlem som medvetet bryter mot stridsåtgärder även om detta är sällsynt. Ifall du väljer att inte delta i stridsåtgärder som utlysts bidrar du till att minska effekten av dem vilket gör det svårare att få förhandlingarna vidare.

Nyheter

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

05.03.2024

Tjänster via Insinööriliitto 2024

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal

22.01.2024

Akava ordnar utmarsch 6 februari 2024

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024

08.12.2023

DIFF – Ingenjörerna i Finland utlyser politisk arbetsnedläggelse