Studerande

Gratis DIFF-medlemskap för studerande ger möjlighet till stipendier, resebidrag och bostäder.

Förmåner för studerande

  • Stipendier – Varje vår kan medlemmar ansöka om stipendier från DIFF för till exempel praktik eller studier utomlands. Ansökningstid och övrigt information hittar du här
  • Bostäder – DIFF hyr ut lägenheter till studerande i Majstranden i Helsingfors och på Brändö i Vasa. Ansökan för bostad vid Arcada sker via majstranden.fi. För ansökan om bostad i Vasa vid Novia läs mera här.
  • Arbetslöshetskassan KOKO – Som studerandemedlem är du inte automatiskt försäkrad i KOKO-kassan. Om du jobbar på sidan om studierna eller under sommar kan ansluta dig till kassan och försäkra dig om en högre dagpenning i fall du senare inte direkt får jobb eller blir permitterad. Läs mer om arbetslöshetskassan.
  • Sommarjobbarinfo – Sommarjobbarinfo betjänar alla sommarjobbare. Råd och anvisningar hittar du i Sommarjobbarens checklista eller så kan du ställa frågor per telefon. Sommarjobbarinfo är öppet under maj-augusti.
  • Tips för arbetslivet – En sammanfattad lista på vad som skall finnas med i ett arbetsavtal och andra tips för arbetslivet hittar du här. Tveka inte att också ringa oss i fall du inte hittar svar på dina frågor.
  • Tidningarna DIFFerens och Forum finns att läsa på campus och elektroniskt i portalen (kräver inloggning).  Vill du få tidningarna Forum och Differens hem på posten är det möjligt att prenumerera på dem via DIFF till en avgift på 33 euro.
  • Studerandeinfo skickas ut ca 4 gånger i året. E-postbrevet innehåller aktuell information om arbetsmarknaden och förmåner. Du kan läsa det senaste här.

Reseunderstöd

Studerandemedlemmar som i grupp åker på exkursioner och studieresor i Finland eller utomlands kan ansöka om reseunderstöd via DIFF.

Skicka oss epost till studerande@diff.fi där det framgår:
• vart, när och varför ni är på väg
• en enkel budget (beräknade kostnader och intäkter)
• deltagarförteckning
• bankkonto för inbetalning i IBAN form (ett konto/grupp)

Ansökan om reseunderstöd kan skickas in året om!

Reseunderstödet betalas endast till de deltagare som är studerandemedlemmar i DIFF

Lönerekommendationer

DIFF – Ingenjörerna i Finland och Insinööriliitto IL rekommenderar följande månadslöner för ingenjörsstuderandes sommarpraktik år 2021:

Avlagda studier                           euro/mån
Under 60 studiepoäng              2050 – 2300 €
60-100 studiepoäng                 2150 – 2400 €
100-150 studiepoäng               2250 – 2500 €
150-200 studiepoäng               2350 – 2700 €
över 200 studiepoäng               2400 – 3000 €

Lönerekommendationen innehåller inte övertidsersättning.
Lönerna i Nyland är ca. 6-10 % högre än i övriga Finland.
Den slutgiltiga lönen påverkas också av arbetsuppgifternas svårighetsgrad och av arbetserfarenhet.
Lönen och arbetstidens längd m.m. kan också regleras av kollektivavtal.

Lönerekommendationer för nyutexaminerade

DIFF – Ingenjörerna i Finland och Insinööriliitto IL rekommenderar följande månadslöner för ingenjörer som utexamineras inom år 2020:

Ringa arbetserfarenhet (inom huvudstadsregionen): 3100 euro
Betydande arbetserfarenhet (inom huvudstadsregionen): 3400 euro
Ringa arbetserfarenhet (utanför huvudstadsregionen): 3000 euro
Betydande arbetserfarenhet (utanför huvudstadsregionen): 3300 euro

Lönerekommendationerna utgår från utredningar gjorda av DIFF – Ingenjörerna i Finland och IL och baserar sig på en 37,5 timmars arbetsvecka och gäller enbart för arbetsuppgifter som förutsätter ingenjörsexamen. Lönerekommendationerna tillämpas för jobb inom privata och statliga sektorn. Inom kommunala sektorn är lönenivån lägre.

Med hjälp av Löneräknaren för ingenjörer (kräver inloggning) kan du kontrollera lönenivån för din arbetssituation.

Våra studerandeombud

Fredrik Grønstrand      Oliver Virtanen

Alla medlemskap

Låter det bra?

Bli medlem Kontakta oss