Ordinarie medlem, utlandsmedlem och företagare

DIFF står till tjänst med tillgång till arbetslöshetskassa, juridisk rådgivning och jobbutveckling.

Ordinarie medlem

Ordinarie medlem (33,15€/mån)

Som Ordinarie medlem i DIFF erbjuder vi dig;

 • Intressebevakning på arbetsmarknaden  i samarbete med Akava och De högre tjänstemännen YTN rf.
 • Arbetslöshetskassan KOKO tryggar dina inkomster vid arbetslöshet eller permittering.
 • Förhandla en lön du förtjänar! Som hjälp kan du använda Lönerekommendationer, lönestatistik och lönerådgivning.
 • Juristerna hjälper dig att lösa problemsituationer.
 • Rådgivning i arbetslivsfrågor – du behöver inte veta allt själv.
 • Evenemangen ger dig kunskap och nätverk.
 • Strejkunderstöd – Ekonomiskt stöd under arbetskonflikter.
 • Ansvars- och rättsskyddsförsäkring – som skydd vid överraskande situationer.
 • Tidningar – håll dig uppdaterad.
 • Hitta din nästa match på Arbetsplatsbörsen.
 • Stipendier och understöd ger dig möjligheter.
 • Ta dig till nästa nivå med Karriärservicen.
 • Quintec – för att kvinnliga ingenjörer behövs
 • Medlemsavgiften är avdragbar i beskattningen
 • Distansarbeta eller mingla på Orfeus Lounge i Helsingors.

Dessutom har du tillgång till alla förmåner i Member+; stugor, ljudböcker, design, elektronik, försäkringarsrabatter, biluthyrning,  motionstjänster samt inkvarterings- och resetjänster. Medlemskap i organisationen berättigar också till rabatter vid många inhemska semestermål.

Ordinarie medlemskap utan KOKO-kassa kostar  27,65 €/mån

Inte medlem i DIFF ännu? – Här kan du ansöka om medlemskap
Bekanta dig närmare med alla våra tjänster. 

Ideellt medlemskap

Ideellt medlemskap 14,25€/mån

Ideellt medlemskap passar dig som vill vara DIFF-medlem, men som inte har behov av arbetstrygghetstjänsterna. Därför är största delen av våra ideella medlemmar t.ex. företagare. Du kan läsa mera om Företagar-medlemskap nedan.

Som Ideell medlem i DIFF erbjuder vi dig;

 • Intressebevakning på arbetsmarknaden för alla våra medlemmar i samarbete med Akava och De högre tjänstemännen YTN rf.
 • Årlig lönestatistik och tillgång till löneräknaren
 • Arbetsplatsbörs

Dessutom får du utbildningar och evenemang, medlemstidningen DIFFerens och tidskriften Ny Teknik digitalt, samt rabatter och förmåner hos våra samarbetspartners via Member+; stugor, ljudböcker, design, elektronik, försäkringsrabatter, biluthyrning,  motionstjänster samt inkvarterings- och resetjänster. Medlemskap i organisationen berättigar också till rabatter vid många inhemska semestermål.

Utomlandsmedlem

Utomlandsmedlem (21,85€/mån)

En flytt utomlands är inget hinder för fortsatt DIFF medlemskap.
Däremot kan KOKO kassamedlemskapet  påverkas.

Är du utsänd av ett finsk företag kan ditt medlemskap i stort sätt fortsätta oförändrat även vad gäller arbetslöshetskassan KOKO. Medlemsavgiften är dock lite längre så meddela kansliet vid en flytt utomlands. Jobbar du på lokalt arbetsavtal kan du inte längre höra till kassan i Finland. Däremot kan du fortsätta som DIFF utlandsmedlem. Kontakta kansliet i god tid innan flytten så uppdaterar vi ditt medlemskap.

Föreningen får inte automatiskt information om ditt kassamedlemskap eller arbetssituation från andra instanser.

Nordiskt gästmedlemskap – ”två medlemskap för priset av ett”

DIFF:s ordinarie medlemmar med arbetstrygghetstjänster som jobbar i ett annat nordiskt land kan bli gästmedlem hos ingenjörsorganisationen i landet. Gästmedlemskapet är i kraft inflyttningsåret samt de två följande kalenderåren. Som medlem betalar du fortfarande medlemsavgiften till DIFF men får därtill det nordiska systerförbundets alla tjänster i bruk (tidningar, juristtjänster, evenemang etc).

Utlänningar som ämnar ansöka om gästmedlemskap i DIFF skall kontakta sin hemorganisation.

Ansök om nordiskt gästmedlemskap med denna blankett.
Det nordiska avtalet om gästmedlemskap hittar du här

Länkar till samarbetsorganisationer samt annan nyttig info finns på www.nording.org.

Företagare

Är du redan företagare eller funderar du på att starta eget? Läs mera om vilka tjänster som finns tillgängliga i DIFFs företagarmedlemskap.

Företagarnas arbetslöshetskassa

Företagare kan ansluta sig till Företagarnas arbetslöshetskassa i Finland (SYT). Detta medlemskap går inte att ingå via DIFF

Alla medlemskap

Låter det bra?

Bli medlem Kontakta oss