Nyheter och tidskrifter

Som DIFF-medlem får du branschtidningar som medlemsförmån eller till förmånligt medlemspris. Läs digitalt eller på papper.

Medlemstidningen DIFFerens

DIFFerens är vår nya medlemstidning som utkommer i maj. Du kan läsa DIFFerens genom att logga in på portalen här!


Gula Bladet
är numera enbart en medlemstidning för Tekniska Föreningen i Finland, TFiF.
Tidigare nummer av Gula Bladet

Affärsmagasinet Forum

Forum för ekonomi och teknik är Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift, ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11,000, och når varje månad 27,000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer.

Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner.

Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på LinkedIn, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 11 nummer/år och är tidningen hem per post är avgiftsfri för ordinarie medlemmar.

Tidningen finns tillgänglig för alla medlemmar  digitalt på DIFF:s portal (kräver inloggning). Studerande och pensionärsmedlemmar kan beställa Forum hem per post för 33€/året.

Mission
Forums uttalade mission är att verka som en oberoende liberal tidskrift som står redaktionellt fri från partier och organisationer, verkar i humanistisk upplysningstradition för demokrati och öppen ekonomi, samt innovation och entreprenörskap.

Historia
Forums rötter sträcker sig till 1880 och tidskriften har införlivat diverse andra publikationer under årens lopp:
Tekniska föreningens i Finland förhandlingar 1880–1958
Tekniskt forum 1959–1967
Affärsekonomisk Revy 1942–1967
Teknikervärlden 1927–1967
Byggaren 1924–1967
Meractor (Tidskrift för Finlands näringsliv) 1906–1971

Medlemsbrev och bloggar

Medlemsbrevet berättar om vad som är aktuellt inom DIFF och på arbetsmarknaden. Brevet skickas ut per e-post till medlemmarna elva gånger i året. Läs senaste brev– Här hittar du också vårt studerandebrev.

Bloggen Kugghjulet kan du läsa här, och är  DIFF – Ingenjörerna i Finlands plattform för diskussion om aktuella fenomen och/eller teman. Texterna speglar skribentens åsikter och är inte nödvändigtvis DIFFs officiella linje i frågan. DIFF står för plattformen för att möjliggöra diskussion.

I Kugghjulet berättar också medlemmar om sina karriärer och erfarenheter som ingenjör.  Hör av dig till kansli@diff.fi om du är intresserad av att skriva ett inlägg!

Bloggen Eftersläpp kan du läsa här, och handlar om evenemang som ordnats av TFiF eller DIFF. Bloggen upprätthålls av deltagare i evenemang.

Andra tidningar

Insinööri-lehti är Insinööriliittos medlemstidning. Som medlems i DIFF har du möjlighet att beställa den kostnadsfritt hem per post. Öppna din egen prenumeration genom att skicka din adress till kansli@diff.fi. 

Kommunteamet är ett infoblad för kommunalt anställda och utkommer elektroniskt 4 gånger/år. Läs senaste nummer

Keppi & Porkkana – Tidningen Keppi & Porkkana riktar sig till anställda inom staten och innehåller information om aktuella arbetsmarknadsärenden. Tidningen utkommer (på finska) elektroniskt 4 gånger/år. Läs senaste nummer

Sociala Media

Sociala medier – Vi finns på FacebookInstagram, Twitter och LinkedIn.

Följ oss för att ha koll på det senaste nyheterna!
Ta del av diskussionerna genom att tagga #diffifinland #ingenjörerifinland.

Alla tjänster

Låter det bra?

Bli medlem Kontakta oss