Nyheter och tidskrifter

Som DIFF-medlem får du branschtidningar som medlemsförmån eller till förmånligt medlemspris. Läs digitalt eller på papper.

Medlemstidningen DIFFerens

DIFFerens är vår nya medlemstidning som utkommer fyra gånger per år. Du kan läsa DIFFerens genom att logga in på portalen här!


Gula Bladet
är numera enbart en medlemstidning för Tekniska Föreningen i Finland, TFiF.
Tidigare nummer av Gula Bladet

Affärsmagasinet Forum

Forum för ekonomi och teknik var Finlands sista svenskspråkiga affärstidskrift. Sista numret utkom 12/2021. Nuförtiden är Forum en del av HBL.

-HBL upprätthåller diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på LinkedIn, den största svenskspråkiga gruppen i Finland. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer.

Tidningens sista numme finns tillgänglig för alla medlemmar  digitalt på DIFF:s portal (kräver inloggning).

Historia
Forums rötter sträcker sig till 1880 och tidskriften har införlivat diverse andra publikationer under årens lopp:
Tekniska föreningens i Finland förhandlingar 1880–1958
Tekniskt forum 1959–1967
Affärsekonomisk Revy 1942–1967
Teknikervärlden 1927–1967
Byggaren 1924–1967
Meractor (Tidskrift för Finlands näringsliv) 1906–1971

Medlemsbrev och bloggar

Medlemsbrevet berättar om vad som är aktuellt inom DIFF och på arbetsmarknaden. Brevet skickas ut per e-post till medlemmarna elva gånger i året. Läs senaste brev– Här hittar du också vårt studerandebrev.

Bloggen Kugghjulet kan du läsa här, och är  DIFF – Ingenjörerna i Finlands plattform för diskussion om aktuella fenomen och/eller teman. Texterna speglar skribentens åsikter och är inte nödvändigtvis DIFFs officiella linje i frågan. DIFF står för plattformen för att möjliggöra diskussion.

I Kugghjulet berättar också medlemmar om sina karriärer och erfarenheter som ingenjör.  Hör av dig till kansli@diff.fi om du är intresserad av att skriva ett inlägg!

Bloggen Eftersläpp kan du läsa här, och handlar om evenemang som ordnats av TFiF eller DIFF. Bloggen upprätthålls av deltagare i evenemang.

Andra tidningar

Insinööri-lehti är Insinööriliittos medlemstidning. Som medlems i DIFF har du möjlighet att beställa den kostnadsfritt hem per post. Öppna din egen prenumeration genom att skicka din adress till kansli@diff.fi. 

Kommunteamet är ett infoblad för kommunalt anställda och utkommer elektroniskt 4 gånger/år. Läs senaste nummer

Keppi & Porkkana – Tidningen Keppi & Porkkana riktar sig till anställda inom staten och innehåller information om aktuella arbetsmarknadsärenden. Tidningen utkommer (på finska) elektroniskt 4 gånger/år. Läs senaste nummer

Sociala Media

Sociala medier – Vi finns på FacebookInstagram, Twitter och LinkedIn.

Följ oss för att ha koll på det senaste nyheterna!
Ta del av diskussionerna genom att tagga #diffifinland #ingenjörerifinland.

Alla tjänster

Låter det bra?

Bli medlem Kontakta oss