Nätverka och knyt kontakter

DIFF är mer än intressebevakning och rådgivning. Vi ordnar varje år flera tillfällen där du har möjlighet att umgås med andra medlemmar. Varför inte etablera värdefulla kontaktnätverk?

Utskott och lokala avdelningar

Inom DIFF verkar regionala avdelningar för medlemmar bosatta i eller hem från en viss region och utskott för gemensamma intressen.

 

Alla utskott och avdelningar är öppna för DIFFs medlemmar och studerande att gå med i.

 • Avdelningarnas verksamhet består av programkvällar, webbinarium, exkursioner m.m. Alla program som arrangeras är öppna för alla medlemmar i DIFF, SBIF och studerandemedlemmar.
 • DIFF har gemensamma fackavdelningar och utskott tillsammans med Tekniska Föreningen i Finland r.f., TFiF. De gemensamma utskottens program är till för medlemmar och studerande i både DIFF och TFIF.

 

Avdelningar och utskott inom DIFF


Åboavdelningen

Åboavdelningen grundades 1939 för i första hand alla som bor och arbetar i Åboland. Avdelningens programverksamhet är socialt inriktad i form av bland annat kurser, företagsbesök, motionssport samt program för hela familjen. Åboavdelningen samarbetar bland annat med TFiFs Åboavdelning.

Österbotten
Avdelningen i Österbotten grundades i november 1980 för ”ingenjörer utexaminerade från Vasa tekniska läroanstalt och bosatta i Österbotten”. Numera har vi en aktiv styrelse, ett brett utbud av evenemang och eget kansli i Vasa. Ingenjörerna kommer i första hand från Yrkeshögskolan Novia.

Åland
Ålandsavdelningens styrgrupp, även kallad Bryggan, består av både DIFF och TFiF medlemmar. Gruppen ordnar exkursioner, föredrag och nöjesevenemang på Åland. Både DIFFs och TFiFs medlemmar på Åland och utanför är välkomna att delta i programmen.

Nyland 
Nylandsavdelningen är den yngsta av avdelningarna och grundades på hösten 2020. Nylandsavdelningen är i första hand avsedd för medlemmar som bor och/eller jobbar i Nyland. Nylandsavdelningen arrangerar självständigt och tillsammans med Tfif evenemang, kurser och exkursioner.

Arbetsutskott (AU)
Medlemmar i arbetsutskottet är förbundets styrelseordförande, bägge vice ordförande samt ytterligare en medlem. Arbetsutskottets uppgift är att förbereda styrelsemötena.

Ekonomiutskottet (EU)
Ekonomiutskottets uppgift är att övervaka förbundets finanser.

Förtjänstteckenutskottet
Förtjänstteckenutskottet förbereder och gör förslag för vilka medlemmar som ska tilldelas förtjänsttecken.

DIFFs och TFiFs gemensamma avdelningar och utskott


Quintec

Till Quintec kan kvinnliga medlemmar i TFiF och DIFF ansluta sig.

Seniorutskottet
Seniorerna består av pensionärer inom DIFF och TFiF. Seniorerna ordnar resor, kulturevenemang och föredragskvällar. Alla medlemmar i DIFF kan delta i de program som seniorerna ordnar.

 

Intresserad av att gå med i någon grupp? kontakta kansli@diff.fi så berättar vi mera.

Bekanta dig med styrelserna och läs mera om grupperna

Seminarier, exkursioner och gemenskap

Nätverkandet är en av viktig del i DIFF:s verksamhet. Det är här man lär sig nytt, diskuterar aktuella frågor, umgås och har roligt tillsammans samt bygger upp och utvidgar sitt nätverk. Varje år ordnar vi omkring 70 möten, kurser, seminarier, exkursioner och webbinarier för våra medlemmar. De flesta av evenemangen arrangeras av medlemmarna i de lokala avdelningarna eller utskotten. Vi samarbetar också med andra organisationer så som SBIF, NIORD  och TFIF.

Under våra evenemang kan du umgås med likasinnade och bygga värdefulla kontaktnätverk med andra ingenjörer. DIFF ordnar allt från givande företagsbesök och exkursioner till avkopplande tillställningar såsom vinprovning och teaterbesök. Vi ordnar också evenemang för hela familjen. Till de flesta av våra evenemang kan du ta med en eller flera vänner.

Till programutbudet hör också tätt samarbete med högskolorna kring alumnverksamhet för att hjälpa dig hålla kontakt med dina gamla studiekompisar och din högskola.

Evenemangskalendern

Hjälp till evenemangsarrangören

Inom föreningen är det främst aktiva medlemmar som står för programverksamheten. Dessa backas upp av kansliet som koordinerar och administrerar verksamheten.

Som medlem kan du aktivt själv arrangera evenemang eller komma med förslag på evenemang som du önskar att skulle arrangeras. Du kan alltid kontakta oss på kansliet för att få närmare information om hur du arrangerar evenemang.

Kansliet hjälper till med praktiska arrangemang, handhar bokningar för Orfeus lounge och marknadsför programmen.

Via nedan stående länk hittar du programplaneringsguiden som skall fungera som lathund för dig som evenemangsarrangör.

Programplaneringsguide

Nedan har vi gjort en lista på vad som är viktigt att fundera på från första början för att just ditt evenemangs skall bli så lyckat som möjligt. Som vanligt är A och O bra planering och goda förberedelser men viktigt är också att det inte blir för många kockar utan arbetsfördelningen är klar.

Du som arrangör

 • slår fast datum (kolla med kansliet att ditt evenemang inte krockar med andra evenemang)
 • gör upp en budget som håller
 • bokar behövliga utrymmen (Orfeus lounge och Restaurang Tekniska via kansliet)
 • bokar program (beställ biljetter, boka föredragshållare, servering)
 • kommer överens med det ställe där evenemanget hålls om de praktiska arrangemangen (tidtabeller, servering, personal, teknik, iordningställande och borttagande)
 • gör upp ett schema för marknadsföring och anmälningar (kansliet hjälper till)
 • tar också aktivt tag i spridningen av information om evenemanget då detta är öppnat i de kanaler det marknadsförs i

Personalen på DIFF

 • för in evenemanget i evenemangskalendern på webben www.diff.fi och skickar inbjudningar till samarbetspartners.
 • bokar Orfeus lounge och Restaurang Tekniska enligt arrangörens önskemål
 • sköter om marknadsföring baserat på information av arrangören
 • kommunicerar ut evenemanget via föreningarnas kommunikationskanaler
 • sköter om kommunikation med deltagare baserat på information av arrangören
 • kontrollerar betalningar av deltagaravgifter
 • sköter om betalningar (biljetter, researrangemang etc.) till tredje part
 • sköter betalning av arvode till föredragshållare
 • handhar gåvor för föredragshållare

Insinööriliittos nätverk för medlemmar

Under år 2019 och hösten 2020 grundade Insinööriliitto olika nätverk för sina medlemmar med liknande intressen.

De flesta träffas regelbundet via Teams, men de arrangerar också seminarier och medlemsträffar. Alla grupper går på finska förutom English-Speaking network.

Du kan bekanta dig med deras olika nätverk och anmäla ditt intresse här. 

Deltagandet är kostnadsfritt och DIFF står för eventuella tilläggskostnader.

Alla tjänster

Låter det bra?

Bli medlem Kontakta oss