Försäkringar och banktjänster

Som DIFF-medlem får du konkurrenskraftiga rabatter på försäkringar och förmånliga bostadslån. Särskilt nyutexaminerade får tillgång till fördelaktiga bankförmåner.

Försäkringsförmåner

DIFF samarbetar med flera försäkringsbolag för att erbjuda förmåner åt våra medlemmar.

Fennia erbjuder DIFF medlemmar 10% rabatt på hemförsäkring, reseförsäkring, olycksfallsförsäkring, pensionsförsäkring, båtförsäkring och skogsförsäkring. För att höra mera om medlemsförmånerna och för att teckna försäkring kan du kontakta Fennias Kundtjänst tfn 010 503 8828 , mån-fre kl 9-16.30. Läs närmare om Fennias (tidigare Folksam) medlemsförmåner (kräver inloggning)

* Från fast linje 8,35 cent/samtal + 3,20 cent/min, från mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 19,20 cent/min

Turva ger bland annat 10 % rabatt på frivilliga försäkringar.

Kaleva ger på sin gruppförmånsliv- och olycksfallsförsäkring Primus 65% rabatt

Kontakta försäkringsbolagen för att teckna en försäkring.

Förmån på bostadslån

Danske Bank erbjuder DIFF-medlemmar förmåner på bostadslån och placeringar.

Som medlem i DIFF får du bostadslånet förmånligare. Ansök om ett nytt lån eller konkurrensutsätt enkelt ditt nuvarande lån – Danske Bank tar hand om bytet av bank åt dig. Dra också nytta av förmånen på ditt nuvarande lån hos Danske Bank.

Läs mera på Danske Banks sidor: Dra nytta av förmånerna

Du kan också ringa tfn 0200 25880, mån–fre kl. 8–20

Danske Banks förmåner för förbundets medlemmar

• Mindre marginal
• Ingen expeditionsavgift eller uppläggningsavgift
• Amorteringsfrihet utan kostnader
• Graderat betalningsprogram
• Förmånligare dagliga banktjänster

Danske Bank erbjuder även tjänsten Kestävä koti. Läs mera på kestavakoti.fi. 

Alltid förmånligare bostadslån
Du får alltid automatiskt rabatt på marginalen på bostadslånet.
Som medlem i förbundet får du ditt lån förmånligare än utan medlemskap*.

Bostadslån utan kostnader – du sparar alltid minst 300 euro
Du betalar varken expeditionsavgift eller uppläggningsavgift för bostadslånet. Expeditionsavgiften och uppläggningsavgiften för ett bostadslån är normalt 0,60 % av lånekapitalet, dock alltid minst 300 euro.

Dina dagliga banktjänster rentav 50 % förmånligare
Du får 25–50 % rabatt på månadsavgiften för paketet för dagliga banktjänster så länge som du amorterar på ditt bostadslån. Paketet för dagliga banktjänster inkluderar t.ex. två konton, två kort och bankkoder.

Amorteringsfrihet utan kostnader – du sparar 180 euro varje gång
Du kan ansöka om amorteringsfria perioder på 4–12 månader utan expeditionsavgift** och sparar minst 180 euro för varje beviljad amorteringsperiod. Du kan använda amorteringsfriheten efter eget gottfinnande när du behöver spelrum i din ekonomi t.ex. för att ha mer tid för familjen, studera för att stärka ditt kunnande eller spara för ett särskilt ändamål.

Lämpligt betalningsprogram
Du väljer själv hur du börjar betala av på ditt lån. På detta sätt har du mer pengar över för att t.ex. inreda din bostad, för ett nytt skede i livet eller som grundplåt för framtiden. De första fem åren kan du fastställa fasta, stegvis stigande amorteringsnivåer för ditt lån.

Exempel på hur du kan utnyttja amorteringsnivåerna:
1. Amorteringspost de två första åren 500 €/mån.
2. Amortering det tredje året 750 €/mån.
3. Amorteringar resten av lånetiden 1 000 €/mån.

Amorteringarna kan göras med användning av 2–3 olika amorteringsnivåer.
Lånet ska amorteras i jämna rater. Beviljandet av lån förutsätter ett separat godkännande beslut av banken.

Som vår kund får du också betydande rabatt på Fennias försäkringar.

* Vid prissättningen av lånet beaktas gällande minimimarginaler. Av låneofferten framgår priset både som medlem i förbundet och utan medlemskap.
** Beviljande av amorteringsfrihet förutsätter ett positivt kreditbeslut.

Om kunden tar ett lån på 170 000 euro, lånetiden är 20 år och lånets referensränta 12 månaders Euribor, är den totala räntan för lånet 1,25 % (effektiv ränta beräknad enligt konsumentskyddslagen 1,29 %). Det sammanlagda beloppet av krediten och övriga kreditkostnader är 193 204,74 euro, inkl. faktureringsarvode för automatisk kontodebitering 2,70/betalningspost, antalet poster 240 st. (Uppgifterna enligt situationen 8.1.2018). Vid prissättningen av lånet beaktas gällande minimimarginaler.

Hållbart hem
I tjänsten KESTAVAKOTI.FI kan du nu undersöka bostadens miljöhållbarhet. Det hjälper dig att få en uppfattning om var och hur bostadens miljökonsekvenser uppstår, hur konsekvenserna kan förutses och hur de kan påverkas. För produktionen av tjänsten och sakkunskapen svarar Gaia Consulting och tjänsten sponsras av Danske Bank.

Förmån för nyutexaminerade

Danske Bank erbjuder medlem i DIFF  tilläggsförmåner värda rentav över 700* euro om året.

Dra nytta av förmånerna!

Ta kontakt – vi berättar mer om förmånerna:
0200 25880, mån–fre kl. 8–20

Våra tilläggsförmåner för nyutexaminerade

• De mest omfattande tjänsterna för skötseln av dina dagliga bankärenden utan avgift
• Inträde till över tusen flygplatslounger och en täckande reseförsäkring
• Verktyg för sparande och placering
• Lån utan öppningsavgift – du sparar 300 euro

De mest omfattande tjänsterna utan separat månadsavgift – du sparar över 260 euro om året
Du kommer genast upp på den högsta förmånsnivån i Danske Förmånsprogram. Du får förmånerna och rabatterna utan månadsavgift för minst fem år. Du får tillgång till ett MasterCard Platinum-kreditkort samt de mest omfattande tjänsterna för skötseln av dina bankärenden och placeringar. Också din partner kommer direkt upp på den högsta förmånsnivån när ni ansluter er till Danske Förmånsprogram som ett hushåll.

Danske Platinum Plus-paketet för dagliga banktjänster
I det mest omfattande paketet för dagliga banktjänster ingår bl.a. Mastercard Platinum Debit/Credit-kombinationskort, som innehåller en täckande reseförsäkring och inköpsskydd. Du får 0,5 % i förmån för betalningssätt på alla inköp som du gör med kreditkortet.

I paketet ingår också en Real time-tjänst med verktyg för sparande och placering.

• Kurser i realtid i webb-, mobil- och tabletbanken från Helsingfors-, Stockholms- och Köpenhamnsbörsen
• Marknadsinformation om 49 olika marknader
• Handel på 25 olika marknader
• Smart Order Routing: tillträde till alternativa marknadsplatser
• Kurslarmtjänst per sms/e-post
• Mångsidiga analysverktyg för din portfölj
• Kauppalehtis och Dow Jones Newswires nyhetstjänst i realtid
• Online överlåtelsevinst-/överlåtelseförlustkalkyl

Rejäla förmåner när du reser – du sparar över 130 euro
Priority Pass™-kortet öppnar dörrarna till över 1 000 flygplatslounger världen över. Kortet inkluderar två loungebesök om året utan inträdesavgift. Du får kortet kostnadsfritt när du överför dina dagliga bankärenden till Danske Bank. Som Platinum-kortkund får du också valutaväxling och kontantuttag i euro utomlands utan expeditionsavgift samt en täckande reseförsäkring och kontantuttagsskydd vid uttag av pengar i automat.

Kreditkort och Förmånslån tillsammans – lån för alla situationer i livet
Behöver du ett lån för nya bostadsarrangemang, för anskaffning av ny bil eller kanske för en resa?
• Förmånslån upp till 15 000 euro utan öppningsavgift beroende på din betalningsförmåga – du sparar 300 euro. Du får lånet med särskilt konkurrenskraftig ränta.**
• På ditt Mastercard Platinum-kreditkort upp till 10 000 euro kreditlimit beroende på din betalningsförmåga.

Bostadslån förmånligare än utan medlemskap
Ansök om ett nytt lån eller konkurrensutsätt enkelt ditt nuvarande lån – vi tar hand om bytet av bank åt dig. Utöver förmånerna på bostadslån för förbundets medlemmar dessutom +4 % tilläggsränta på BSP-besparingarna vid köp av första bostad. När du omfattas av Danske Förmånsprogram får du som vår kund rejäla rabatter på försäkringar för hem och familj från Fennia.

Sakkunnigtjänster för dig som är företagare eller planerar att grunda företag
Om du vill, ringer våra experter inom företagsamhet upp dig och hjälper dig med dina frågor i anslutning till företagandet, t.ex. i ärenden som gäller finansiering av affärsverksamheten eller optimering av den dagliga ekonomin.

 

* Danske Banks förmåns- och servicepaket erbjuds för fem år för de medlemmar i förbundet som slutfört sina studier under de två föregående åren innan förmånerna tas i bruk. Mastercard Platinum- och Priority Pass™-korten förutsätter ett positivt kreditbeslut. Värdet beror på de förmåner som utnyttjas.
** Effektiv ränta på Förmånslånet. Räntan på lånet är bunden till 12 månaders Euribor med ett tillägg på 2,90 procentenheter. Produkten är Danske Banks engångslån. Den effektiva räntan på lånet är 3,88 % räknat på en kredit på 5 000 euro (15.12.2017). Det uppskattade totala kreditbeloppet som ska betalas jämte räntor och kostnader är 5 506,93 euro beräknat på en kredit på 5 000 euro (15.12.2017), inkl. faktureringsarvode 2,50/månad för kredittiden på fem år, sammanlagt 150 euro. Det uppskattade totala beloppet och den effektiva räntan på lånet har beräknats enligt antagandet att kredittiden är fem år och att krediten utnyttjas i sin helhet på en gång, kreditens ränta samt serviceavgifter är oförändrade under hela kredittiden och att krediten betalas tillbaka i 60 lika stora månatliga poster. I kalkylen har kostnaderna i anslutning till uppläggning, uttag samt återkrav av krediten i enlighet med avtalet beaktats. Detta är inte en låneoffert. Beviljandet av lån förutsätter alltid ett godkänt kreditbeslut. För kreditbeslutet kontrollerar Danske Bank kundens personkreditupplysningar hos Suomen Asiakastieto Oy.

Placeringsförmån

Danske Banks placeringsförmåner för DIFF medlemmar
Som medlem i Akavas medlemsförbund placerar du enkelt och förmånligt.

För var och en finns det enkla sätt att placera som passar den egna livssituationen. Som förbundsmedlem får du alltid förmåner, oavsett bank – om du så placerar på egen hand, söker en behändig färdig lösning eller önskar personlig rådgivning.

Dra nytta av förmånerna!

Ta kontakt – vi berättar mer om dina förmåner: 0200 25880, mån–fre kl. 8–20

Börja utöka din förmögenhet och välj det sätt att placera som passar dig
Pengar innebär inte automatiskt lycka, men de erbjuder ekonomisk sinnesfrid och självständighet. Vi erbjuder dig verktyg för att utöka din förmögenhet – välj ditt sätt!

Enkel färdig lösning
Gör via webbtjänsten upp en placeringsplan, så rekommenderar vi det lämpligaste fondalternativet för dig. De placeringsfonder som ingår i tjänsten förvaltas av en portföljförvaltare, som placerar tillgångarna globalt på dina vägnar genom kostnadseffektiva ETF:er och indexfonder. Du kan börja placera redan med en insats på 10 euro i månaden. Tjänsten Kapitalförvaltning Online gör det lätt att komma i gång, oavsett den summa som du väljer att placera eller din tidigare investeringserfarenhet.

Självständig investerare
Du har tillgång till mångsidiga digitala tjänster och ett omfattande urval placeringsinstrument världen över, till konkurrenskraftiga förmedlingsavgifter. Tjänsten Trade Online är rätt val för dig framför allt om du placerar självständigt på egen hand.

Personlig rådgivning
Du har kanske redan en del tillgångar och du vill diskutera lämpliga investeringsrådgivnings- och kapitalförvaltningstjänster med en expert. Boka tid för ett möte och dra nytta av den hjälp och de investeringsråd som våra experter erbjuder.
Läs mer om olika placeringsmöjligheter på danskebank.fi/valmiinavaurastumaan.

Våra förmåner för förbundets medlemmar

  • Tjänsten Trade Online utan månadsavgifter. Du betalar först när du gör en transaktion och betalar då förmedlingsavgiften för de affärer som du gjort.
  • -15 % rabatt på kapitalförvaltnings- och investeringsrådgivningstjänster.
  • Danske-konto och webbkoder utan avgift för placerare.
  • Överföring av värdeandelskonto till Danske Bank 0 euro.
  • För företagare gratis kartläggningsmöte och stöd i personliga juridiska frågor.
  • Du betjänas av personer som specialiserat sig på just dina ärenden.
  • Behändig uppföljning och administrering av placeringarna via mobilen.

Läs mer om dina fina förmåner på bostadslånet

Som vår kund får du också betydande rabatt på Fennias försäkringar.

Nyutexaminerad? Bli vår kund och dra nytta av förmåner i reda pengar. Läs mer!

Förmånerna förutsätter ett gällande avtal om investeringsrådgivning avseende Danske Trade, Danske Placeringsrådgivning eller Danske Kapitalförvaltning. Om avtalet upphör, iakttas vid var tid gällande avgifter enligt servicetaxan och avtalsvillkoren. För övriga tjänster debiteras en avgift enligt vid var tid gällande servicetaxa.

Alla tjänster

Låter det bra?

Bli medlem Kontakta oss