Stipendier

Lockar studier och praktik utomlands? Varje vår delar vi ut stipendier för just detta ändamål, och som medlem kan du ansöka om ett stipendium under våren. Ansökningstiden är år 2024 1.4-30.4.24.

Praktik eller studier utomlands

Förbundet beviljar stipendier en gång per år för praktik eller studier utomlands. Som medlem kan du ansöka om ett stipendium för studier eller praktik som sker under samma år som ansökan lämnas in. Både studerande och utexaminerade DIFF-medlemmar kan ansöka.

Ansökningstiden är april-maj. Ansökningarna skall innehålla en plan där du redogör vart du skall åka, hur länge, i vilket syfte och en uppskattning över kostnader för perioden.

Observera följande riktlinjer för stipendieutdelningen:
Stipendierna utbetalas mot intyg över mottagen studieplats. DL för inlämnande av intyg är 30.9. Intygen skickas till studerande@diff.fi.
Stipendiaten bör efter avslutade utlandsstudier lämna in en kort reseskildring över utbytesperioden som vi kan publicera på vår hemsida.
Ifall studierna utomlands inte blir av återbetalar stipendieraten hela stipendiesumman.

Styrelsen förbehåller sig rätten att fördela stipendierna och kan beroende på ansökningarnas kvalitet anslå mera inom budgetens ramar eller fördela mindre än anslaget.

Ansök om stipendium

Ifall du har frågor kring stipendierna kan du kontakta vårt kansli på e-post studerande@diff.fi eller tfn. 040 861 8026.

Övriga stipendier

Förutom utlandsstipendier utdelas också stipendier vid dimissionerna till särskilt förtjänta nyutexaminerade ingenjörer.

Alla tjänster

Låter det bra?

Bli medlem Kontakta oss