Arbetslöshetskassan KOKO

Har du blivit permitterad eller står du plötsligt arbetslös? Då kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från kassan för högt utbildade KOKO. Detta gäller ordinarie medlemmar som hör till KOKO (tidigare IAET).

Bekanta dig med KOKO-kassans elektroniska broschyr här: KOKO-kassan broschyr

Arbetslöshetskassan KOKO

Som DIFF medlem kan du ansluta och försäkra dig i arbetslöshetskassan KOKO då du har en anställning. Medlemsavgiften till KOKO ingår i den medlemsavgift som ordinarie medlemmar med arbetstrygghetstjänster betalar in till DIFF. Våra studerandemedlemmar är inte automatiskt försäkrade i KOKO-kassan, men kan ansluta sig till exempel vid sommarjobb. DIFF medlemmar som är företagare kan ansöka om medlemskap i företagarkassan.

Ifall du blir arbetslös eller permitterad kan du lyfta inkomstrelaterad dagpenning via KOKO, som är  betydligt högre än grunddagpenningen från FPA. För att ha rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning skall arbetslöshetskassans medlem, det vill säga den försäkrade, ha varit försäkrad i minst 26 veckor och uppfyllt arbetsvillkoret som förutsätts i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

OBS VILLKOREN FÖR DAGPENNING KOMMER ATT ÄNDRAS UNDER 2024. LÄS AKTUELL INFO HÄR: 

Arbetsvillkoret uppfylls då en person under de 28 närmast föregående månaderna (granskningsperiod) varit 26 kalenderveckor i sådant arbete, där arbetstiden under varje vecka varit minst 18 timmar eller arbetsavtalsenlig regelbunden arbetstid (t.ex. under utjämningsperioden i treskiftsarbete) har i genomsnitt varit minst 18 timmar i veckan och lönen varit kollektivavtalsenlig. Om det inte finns ett kollektivavtal inom branschen skall lönen för ett heltidsarbete uppgå till minst 1 399 euro / månad.

DIFF medlemmar som hör till KOKO kan också få utbildningsstöd för arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, utbildningsdagpenning för frivilliga studier under eventuell arbetslöshet, samt ersättning för alterneringsledighet.

KOKO:s guide med Anvisningar för arbetslösa och Anvisningar för permitterade ger information om vad du behöver göra om du blir arbetslös, permitterad eller behöver utnyttja övriga kassaförmåner.

Ansök om KOKO medlemskap via DIFF genom att logga in på portalen eller kontakta kansli@diff.fi.

Avgiften för KOKO-kassan är 5,25€/mån år 2024.

Bor Du utomlands?

En flytt utomlands är inget hinder för fortsatt DIFF medlemskap. Däremot kan KOKO kassamedlemskapet påverkas.

Är du utsänd av ett finsk företag kan ditt medlemskap i stort sätt fortsätta oförändrat även vad gäller arbetslöshetskassan KOKO. Medlemsavgiften är dock lite längre så meddela kansliet vid en flytt utomlands. Jobbar du på lokalt arbetsavtal kan du inte längre höra till kassan i Finland. Däremot kan du fortsätta som DIFF utlandsmedlem. Kontakta kansliet i god tid innan flytten så uppdaterar vi ditt medlemskap.

Föreningen får inte automatiskt information om ditt kassamedlemskap eller arbetssituation från andra instanser.

Nordiskt gästmedlemskap – ”två medlemskap för priset av ett”

DIFFs ordinarie medlemmar med arbetstrygghetstjänster som jobbar i ett annat nordiskt land kan bli gästmedlem hos ingenjörsorganisationen i landet. Gästmedlemskapet är i kraft inflyttningsåret samt de två följande kalenderåren. Som medlem betalar du fortfarande medlemsavgiften till DIFF men får därtill det nordiska systerförbundets alla tjänster i bruk (tidningar, juristtjänster, evenemang etc).

Utlänningar som ämnar ansöka om gästmedlemskap i DIFF skall kontakta sin hemorganisation.

Ansök om nordiskt gästmedlemskap med denna blankett.
Det nordiska avtalet om gästmedlemskap hittar du här

Länkar till samarbetsorganisationer samt annan nyttig info finns på www.nording.org.

 

 

 

Alla tjänster

Låter det bra?

Bli medlem Kontakta oss