Företagare

Man är företagare om man är en privat yrkes- eller näringsidkare eller om man arbetar i ett företag som vd eller är styrelsemedlem el.dyl. och äger minst 15% och/eller familjemedlemmarna tillsammans äger minst 30% av företaget.

De ordinarie medlemmar som enligt ovan är företagare uppmanas kontakta DIFFs kansli för ytterligare information om eventuell anslutning till en företagararbetslöshetskassa samt byte av medlemskategori.
Medlemsavgiften för företagarmedlemmar i DIFF är 14,25 €/mån. Om du önskar få tillgång till arbetstrygghetstjänsterna även som företagare är medlemsavgiften 27,65 €/mån.

Tjänstepaket från Företagarna i Finland

Via oss kan du beställa tjänster och information från Företagarna i Finland. Tjänstepaketet ger dig tillgång till förmånerna hos Företagarna i Finland men inkluderar inte ett medlemskap i deras lokala föreningar.

Företagarna i Finlands tjänstepaket innehåller:

 • Yrittäjäsanomat – medlemstidningen 6 nummer per år
 • Dokumentbank
 • Rådgivningstjänster
 • Medlemskort och andra medlemsförmåner
 • Seminarier till medlemspris
 • Synlighet i förnyade Synergia ifall medlemmen vill
 • Företagarna i Finlands medlemsbrev 2 gånger per månad
 • Inloggning på medlemssidorna med eget medlemsnummer

Avgift 90 euro

Köp tjänstepaketet här.
Företagarna i Finland skickar fakturan till ditt företag. Kryssa för medlemsförbundet ”DIFF” då du fyller i din ansökan. Vid eventuella frågor kan du kontakta kansli@diff.fi

Rabatt på faktureringstjänster

Om du gör fakturerbart arbete men inte vill grunda ett eget företag eller företagsnamn för det, är ett alternativ att använda faktureringstjänster. De tar, mot en liten avgift, hand om pappersarbetet såsom fakturering, skattebetalning och bokföring, så att du inte behöver bekymra dig om det.

Rabatt på UKKO Lättföretagare och UKKO Entreprenörtjänster serviceavgifter
UKKO Lättföretagare
Om du utför fakturerbart arbete men inte vill starta ditt eget företag för det, kan du använda UKKO Lättföretagares faktureringstjänst till ett reducerat pris. UKKO Lättföretagare är Finlands mest populära och pålitliga tjänst för lätta företagare.

UKKO Lättföretagare med ett företagsnummer
Om du utför fakturerbart arbete och vill starta ditt eget företag så enkelt som möjligt, kan du använda UKKO Lättföretagare med ett företagsnummer till ett rabatterat pris. Tjänsten med ett företagsnummer möjliggör exempelvis momsundantag och företagsavdrag.

Medlemmar i AKY:s medlemsorganisationer får UKKO Lättföretagare och UKKO Lättföretagare med företagsnummer med en rabatt på 20 %. Medlemspriset är 4 % av den slutliga faktureringsbeloppet utan mervärdesskatt (normalt pris 5 %).

UKKO Entreprenör
UKKO Entreprenör är en finansiell förvaltningstjänst avsedd för enskild näringsverksamhet och företag med begränsat ansvar, en tjänst som gör det enkelt att driva ett företag. Skicka fakturor, lägg till kvitton – UKKO Entreprenör tar hand om bokföringen och allt annat. Genom tjänsten kan du även enkelt och snabbt starta en enskild näringsverksamhet (0 €) och ett företag med begränsat ansvar (240 €) om så behövs.

Medlemmar i AKY:s medlemsorganisationer får UKKO Entreprenörtjänsten till ett månatligt pris med 10 % rabatt, med en prislista som börjar på 0 €/månad.
Rabatter kan erhållas genom att informera UKKO.fi:s kundtjänst om att du är en AKY-medlem.

Mer information om UKKO.fi:s Lättföretagare företagstjänster och presentation av tjänster här. Mer information om UKKO.fi:s entreprenörtjänster och om presentation av tjänster här.

Rabatt på OP Lättföretagare-tjänster
DIFF medlemmar får 20% rabatt på OP:s lättföretagare-tjänster. Meddela ditt DIFF-medlemsnummer för att ta ibruk tjänsten. OP Lättföretagare-tjänsten tar hand om pappersarbetet, skatterapporterna ja avgifterna för din del, medan du kan koncentrera dig på din företagsverksamhet.
Du får ett FO-nummer via OP:s lättföretagare-tjänst, så du blir en riktig företagare, även om en småskalig företagsamhet eventuellt kan klassas som bisyssla. Mera information på OP:s hemsidor

Holvi
Holvi erbjuder HolviPro gratis i tre månader. Logga in på portalen för att få koden

 

AKY – Akavalaiset yrittäjät

Du kan ta del i AKYs seminarier och utbildningar för företagare. Via AKY kan du komplettera ditt nätverk med högutbildade företagare från andra branscher, eftersom ett flertal olika Akavaförbund hör till föreningen.

DIFF är medlem i AKY – Akavalaiset yrittäjät, vilket innebär att alla våra medlemmar kan använda sig av AKY:s tjänster. AKY:s uppdrag är bland annat att sköta intressebevakning av högutbildade företagares intressen och att ge rådgivning i frågor som berör företagande. De ordnar också evenemang och utbildningar, till exempel Företagarklubbens (Yrittäjäklubi, leds av TEK) månatliga seminarium som är öppna för alla DIFF-medlemmar. Du kan läsa mera om alla förmåner på www.aky.fi

Företagshälsovård

AKY har konkurrensutsatt företagshälsovården för att underlätta för sina medlemmar. Läs mer om erbjudandet här 

VirtuellaJuristen

VirtuellaJuristen är en juridisk databank skapad av advokatbyrå Fondias jurister som ger svar på de vanligaste juridiska frågorna som stöd för den dagliga affärsverksamheten. Tjänsten innehåller över 1700 artiklar som täcker de mest centrala juridiska områdena inom affärsvärlden, över 150 dokumentmallar och checklistor. I samband med artiklarna finns även länkar till lagar och andra nyttiga informationskällor.

DIFF medlemmar får som medlemsförmån gratis tillgång till VirtuellaJuristen, vars normalpris är 240€/år.

VirtuellaJuristen täcker de tio mest centrala juridiska områdena inom affärsvärlden:

 • Personal och förmansarbete
 • Affärsavtal
 • Dataskydd
 • Konsumentskydd och produktansvar
 • Bolagsrätt
 • Finansiering och fusioner
 • Offentlig upphandling och konkurrenslagstiftning
 • Miljörätt och byggandet
 • Affärsfastigheter
 • Ekonomi

Aktivera tjänsten genom att registrera dig på www.virtuaalilakimies.fi och ange kampanjkoden. Som DIFF medlem får du kampanjkoden genom att logga in i vår medlemsportal.

Vem räknas som företagare?

Med företagare avses enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa följande personer:

1. en person som får sin huvudsakliga utkomst som företagare.

Som en sådan företagare räknas personer som omfattas av lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL), till exempel:

 • yrkesutövare eller näringsidkare (Obs! Till denna kategori hör privatpersoner eller firmor)
 • lantbruksföretagare
 • bolagsman i ett öppet bolag
 • ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag,

2. samt delägare,
– som har en ledande ställning i ett aktiebolag där han eller hon äger minst 15 % eller hans eller hennes familjemedlemmar eller han eller hon tillsammans med sina familjemedlemmar -äger minst 30 % av aktiekapitalet eller aktiernas röstetal eller på annat sätt har motsvarande bestämmanderätt,
– som arbetar i ett aktiebolag där personen själv eller hans eller hennes familjemedlemmar eller personen tillsammans med sina familjemedlemmar har minst 50 % av aktiekapitalet eller -antalet röster i aktiebolaget eller på annat sätt motsvarande bestämmanderätt,
– som på det sätt som tidigare nämnts arbetar i ett annat företag eller bolag där personen själv eller hans eller hennes familjemedlemmar eller personen tillsammans med sina familjemedlemmar anses ha sådan bestämmanderätt som motsvarar de ovan nämnda punkterna.

En person anses ha en ledande ställning i företaget om personen är verkställande direktör, styrelsemedlem eller har en motsvarande ställning.
Som familjemedlem räknas make eller maka (även sambo) och personer som är släkt med företagaren i rakt uppstigande eller nedstigande led och som bor i samma hushåll som företagaren. En person kan alltså även anses vara företagare om han eller hon arbetar i ett företag som ägs av en familjemedlem, även om personen inte själv skulle äga någon andel i företaget.

Arbete som företagare medräknas inte i löntagarens arbetsvillkor. Arbets- och näringsbyrån ger arbetslöshetskassan ett bindande arbetskraftspolitiskt utlåtande om personens företagarstatus. En person som anses ha företagandet som huvudsyssla har inte rätt till arbetslöshetsdagpenning. Om arbets- och nåringsbyrån har ansett att sökanden har företagsverksamhet som bisyssla och sökanden har uppnått arbetsvillkoret i annat arbete som uppfyller löntagarens arbetsvillkor kan sökanden få jämkad arbetslöshetsdagpenning förutsatt att alla övriga villkor uppfylls.

Från företagare till arbetslös

En företagare på heltid anses vara arbetslös då företagsverksamheten helt har lagts ner. Arbets- och näringsbyrån ger kassan ett bindande utlåtande om avslutad företagsverksamhet.
Om personen är en sådan företagare som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lönar det sig att överväga byte av kassa. En person som har företagsverksamhet kan försäkra sig i företagarkassan. Läs mera

 

Nyheter

27.05.2024

Full engångsersättning vid partiell föräldraledighet

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

05.03.2024

Tjänster via Insinööriliitto 2024

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal

22.01.2024

Akava ordnar utmarsch 6 februari 2024

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024