Intressebevakning

DIFF är den enda svenskspråkiga intressebevakaren för ingenjörer i Finland. DIFF är aktiv i samhället för att bevaka sina medlemmars intressen.

Organisationer och påverkningskanaler

Via Akava har DIFF möjlighet att påverka bl.a. arbetslagstiftning, näringslivs- och utbildningspolitik. En av de viktigaste sakerna med ett medlemskap i DIFF är att du med medlemskapet hjälper till att upprätthålla en stabil arbetsmarknad med klara spelregler i Finland.

DIFF förhandlar via YTN om ingenjörernas kollektivavtal inom den privata sektorn och har även ett nätverk av förtroendemän som sköter intressebevakningen ute på arbetsplatserna.

För den offentliga sektorns del sköts förhandlings- och kollektivavtalsverksamheten av Förhandlingsorganisationen för Offentliga Sektorns Utbildade FOSU r.f.  (JUKO)

En hög anslutningsgrad är en förutsättning för att vi skall kunna sköta vår uppgift framgångsrikt, intressebevakning är ett lagspel!

Arbetslivsguider:

ANSTÄLLNINGSGUIDE 2016

ARBETSAVTALSMODELL

MALL FÖR DIREKTÖRSAVTAL

FÖRBÄTTRA DIN LÖN

SA DU SPARKEN? GUIDE FÖR OMSTÄLLNINGSFÖRHANDLINGAR

GUIDE FÖR UTLANDSARBETE

YHTEISTOIMINTALAKIOPAS (endast på finska) Lag om samarbete inom företag

ALLA YTN:S KOLLEKTIVAVTAL 

YTN upprätthåller WEBBSIDAN ”OMALUOTTAMUSMIES” där det finns aktuell information om arbetslivet i Finland (på finska)

Bekanta dig med arbetslivets spelregler på svenska på SUOMI.FI

Förhandlingsläget och strejker

Här kan du läsa med om förhandlingsläget år 2023:

FÖRHANDLINGSLÄGET 2023

ALLMÄNT OM STREJKER OCH STREJKBIDRAG

Alla tjänster

Låter det bra?

Bli medlem Kontakta oss