Värdefulla tjänster för våra medlemmar.

Ett medlemskap i DIFF erbjuder dig stöd och samhörighet redan under studietiden, genom din karriär till och med pensionärsdagarna.

Trygghet i arbetslivet

Vi vill att din karriär skall vara tryggad oberoende av vad som händer. Utnyttja arbetstrygghetstjänsterna vi erbjuder dig som medlem.

Visa mera

DIFF är aktiv i samhället för att bevaka sina medlemmars intressen. Via Akava har DIFF möjligheten att påverka bl.a. arbetslagstiftning, näringslivs- och utbildningspolitik.
Intressebevakningen för högutbildade inom den privata sektorn sköts av De högre tjänstemännen YTN r.f.

Vi erbjuder alla medlemmar allmän rådgivning i arbetsrelaterade frågor. Tveka inte att ta kontakt om du t.ex. funderar över frågor kring semestrar, arbetslöshetskassan eller jobba utomlands. Har du arbetstrygghetstjänsterna inkluderade i ditt DIFF medlemskap har du även tillgång till juridisk rådgivning, karriärservice och en ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

Osäker på om ditt medlemskap innehåller arbetstrygghetstjänster? Kolla vad det står på din medlemsavgiftsfaktura eller kontakta vårt kansli.

Lönerekommendationer och lönestatistik

Tillsammans med Insinööriliitto IL upprätthåller DIFF en lönekalkylator som beräknar lönenivån för ingenjörer inom olika branscher, olika regioner och med beaktande av tjänsteställning. Lönerekommendationerna baserar sig på resultaten i den arbetsmarknadsundersökning som DIFF och IL årligen gör.

OBS! Räknaren är en tjänst som endast är för DIFF medlemmar. Med löneräknaren kan du undersöka hur din nuvarande lön förhåller sig till den allmänna lönenivån på din bransch. Löneräknaren och lönestatistiken finns bakom inloggning.

Statistik och rekommendationer för studerande hittar du här (välj Studerande – Lönerekommendationer).

 

Arbetstrygghetstjänster ger dig trygghet!

Arbetslöshetskassan
Om du till exempel blir arbetslös eller permitterad kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från KOKO-kassan. Läs mera

Juridisk rådgivning
Våra kunniga jurister hjälper i konfliktfall i arbetsrelaterade ärenden, och svarar på dina frågor om kollektivavtal, arbetsavtal, lönefrågor eller liknande.

Om du behöver rådgivning i arbetsrelaterade frågor, kan du kontakta DIFF:s kansli per e-post kansli@diff.fi eller telefon 040 585 0972.

Karriärservice
Sedan hösten 2017 erbjuds DIFF:s medlemmar karriärservice på svenska via Resurscentret Föregångarna och på finska via Insinööriliitto. Du kan vända dig till karriärservicen för att få råd och handledning i frågor som berör karriärutveckling och jobbsökning. Du kan använda dig av tjänsterna oberoende om du är i ett arbetsförhållande, arbetslös eller studerande. Resurscentret Föregångarna har sitt kontor i Vasa och Insinööriliitto i Helsingfors, men båda ger rådgivning i hela landet också per telefon och epost.

Bland tjänsterna som erbjuds finns till exempel följande:

 • Personlig resurskartläggning
 • Utbildningsscreening
 • Karriärplanering
 • Moderna jobbsökningsverktyg
 • Träning för företagsverksamhet
 • Kompetensutveckling
 • CV-handledning
 • Ekonomisk handledning

Tillsammans med en handledare går ni igenom din situation och vilka slags tjänster som du har behov av.

För att använda dig av karriärservicen kan du kontakta kansliet eller vända dig till Resurscentret Föregångarna eller Insinööriliitto direkt. Uppge i så fall att du är medlem i DIFF.

Insinööriliitto
Banvaktsgatan 2A
00520 Helsingfors
asiakaspalvelu@ilry.fi
tfn 020 1 801 801
(vardagar: kl.9-16:00)

Föregångarna
Handelsesplanaden 12 B 15 (4:e våningen)
65100 Vasa
www.foregangarna.fi
info@foregangarna.fi
tfn 050 453 0124

Arbetsplatsbörs
I arbetsplatsbörsen hittar du lediga arbetsplatser för ingenjörer, både för sommarjobb och för ordinare anställningar. Arbetsgivare som är intresserade att annonsera i arbetsplatsbörsen eller via andra kanaler kan kontakta kansliet.
Arbetsplatsbörsen upprätthålls i samarbete med Insinööriliitto.

Se de lediga tjänsterna i arbetsplatsbörsen (kräver inloggning).

Som ordinarie medlem i DIFF med arbetstrygghetstjänster har du också rätt att anlita Insinööriliittos jurister och ombudsmän i fall av arbetskonflikter.

Kontakta juristerna på tfn 020 1 801 801 (telefontid vardagar: kl. 9-16), eller e-post: asiakaspalvelu(a)ilry.fi.

Juristerna betjänar på finska, svenska och engelska.

Du är försäkrad i ditt yrke via DIFF. Som ordinarie medlem har du en ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Den gäller i Norden och ersätter skador kopplade till ditt yrke, din befattning eller tjänst. Ansvarsförsäkringen har en självrisk på 100 euro. Försäkringsbeloppet är 100 000 euro per försäkringsskada och försäkringen ger skydd för skadeståndsskyldighet för person- eller sakskada, som förorsakats annan vid utövande av verksamhet som hör till yrke, befattning eller tjänst.

Rättsskyddsförsäkringen har en självrisk på minst 30 % eller minst 300 euro och försäkringsbeloppet är 10 000 euro per försäkringsskada. Försäkringen ersätter kostnader som förorsakats den försäkrade genom rättslig handläggning av tviste- eller brottsmål till följd av åtal eller bestritt skadestånds- eller annat anspråk som hänför sig till den försäkrades yrke, befattning eller tjänst. Försäkringen täcker t.ex. rättegångs- och juristkostnader. Försäkringsbeloppet är 20 000 euro om medlemmen anlitar en jurist från Insinööriliitto, IL, eller en utomstående jurist som IL har rekommenderat. I sådana fall är självrisken 15 % eller minst 150 euro.

Medlem som behöver utnyttja försäkringen ska utan dröjsmål kontakta DIFFs kansli 040 585 0972 eller epost kansli(a)diff.fi

Anmäl dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån senast den första dagen då du är utan arbete eller är permitterad. Du anses vara arbetslös först från och med den dag du anmäler dig som arbetssökande. Dagpenning kan enbart betalas ut och självrisktiden börja löpa när den som är utan arbete är anmäld som arbetssökande.

Är du medlem i Kassan för det högt utbildade KOKO (tidigare IAET) skall ansökan om dagpenning inlämnas inom 3 månader från det datum du vill att ersättningen skall betalas ut. Ansökan skall göras i efterskott i perioder på en månad eller 4 veckor. Den första ansökan kan ändå skickas efter 2 veckor, på så sätt påskyndas behandlingen. Ansökan skall göras även för självrisktiden som motsvarar 5 hela arbetsdagar. Mer information om hur du ansöker om dagpenning från kassan.

Inkomstrelaterad dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan förutsätter att du uppfyller såväl medlemsvillkoret som arbetsvillkoret. Medlemsvillkoret är att du varit medlem i arbetslöshetskassan under minst 26 veckor. Vid byte av kassa räknas det gamla medlemskapet tillgodo förutsatt att bytet mellan kassorna sker inom 1 månad. Arbetsvillkoret måste ha uppfyllts under minst 26 veckor under en granskningsperiod på 28 månader. Granskningsperioden räknas bakåt från det datum då du anmälde dig som arbetslös hos arbets- och näringsbyrån. Arbetsvillkoret uppfylls under de veckor som arbetstiden varit minst 18 timmar, arbetet har utförts som anställd samt arbetet är försäkrat och lönen för heltidsarbete är minst enligt kollektivavtal.

Ifall du inte är medlem i en arbetslöshetskassa ska du ansöka om grunddagpenning från FPA. Fyll i ansökan från den första dagen av arbetslöshet men sänd in den först då självrisktiden har löpt ut. Mer information om hur du ansöker om grunddagpenning från FPA.

DIFF hjälper dig

Att bli arbetslös eller permitterad kan vara tungt både ekonomiskt och psykiskt. Den ekonomiska biten underlättas av ett medlemskap i arbetslöshetskassan. Även om ansökningar om dagpenning skall riktas direkt till arbetslöshetskassan eller FPA hjälper personalen på DIFF naturligtvis till ifall det finns frågor. Ifall det finns oklarheter kring uppsägningen får man som medlem med arbetstrygghetstjänster även juridisk rådgivning. Hjälp vid arbetssökningen ger även vår karriärtjänst och som inloggad har du tillgång till en arbetsplatsbörs med lediga jobb.

Om du varit arbetslös eller permitterad (d.v.s. utan inkomster från huvudsyssla) i minst 3 månader, har du rätt till nedsatt medlemsavgift hos DIFF.

Arbetslöshetskassan KOKO

Har du blivit permitterad eller står du plötsligt arbetslös? Då kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från kassan för högt utbildade KOKO. Detta gäller ordinarie medlemma...

Visa mera

Som DIFF medlem kan du ansluta och försäkra dig i arbetslöshetskassan KOKO då du har en anställning. Medlemsavgiften till KOKO ingår i den medlemsavgift som ordinarie medlemmar med arbetstrygghetstjänster betalar in till DIFF. Våra studerandemedlemmar är inte automatiskt försäkrade i KOKO-kassan, men kan ansluta sig till exempel vid sommarjobb. DIFF medlemmar som är företagare kan ansöka om medlemskap i t.ex. AYT, arbetslöshetskassan för yrkesutövare och företagare.

Ifall du blir arbetslös eller permitterad kan du lyfta inkomstrelaterad dagpenning via KOKO, som är  betydligt högre än grunddagpenningen från FPA. För att ha rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning skall arbetslöshetskassans medlem, det vill säga den försäkrade, ha varit försäkrad i minst 26 veckor och uppfyllt arbetsvillkoret som förutsätts i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Arbetsvillkoret uppfylls då en person under de 28 närmast föregående månaderna (granskningsperiod) varit 26 kalenderveckor i sådant arbete, där arbetstiden under varje vecka varit minst 18 timmar eller arbetsavtalsenlig regelbunden arbetstid (t.ex. under utjämningsperioden i treskiftsarbete) har i genomsnitt varit minst 18 timmar i veckan och lönen varit kollektivavtalsenlig. Om det inte finns ett kollektivavtal inom branschen skall lönen för ett heltidsarbete uppgå till minst 1 211 euro / månad (1 189 euro år 2018).

DIFF medlemmar som hör till KOKO kan också få utbildningsstöd för arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, utbildningsdagpenning för frivilliga studier under eventuell arbetslöshet, samt ersättning för alterneringsledighet.

KOKO:s guide med Anvisningar för arbetslösa och Anvisningar för permitterade ger information om vad du behöver göra om du blir arbetslös, permitterad eller behöver utnyttja övriga kassaförmåner.

Ansök om KOKO medlemskap via DIFF genom att logga in på portalen eller kontakta kansliet@diff.fi.

 

En flytt utomlands är inget hinder för fortsatt DIFF medlemskap. Däremot kan KOKO kassamedlemskapet påverkas.

Är du utsänd av ett finsk företag kan ditt medlemskap i stort sätt fortsätta oförändrat även vad gäller arbetslöshetskassan KOKO. Medlemsavgiften är dock lite längre så meddela kansliet vid en flytt utomlands. Jobbar du på lokalt arbetsavtal kan du inte längre höra till kassan i Finland. Däremot kan du fortsätta som DIFF utlandsmedlem. Kontakta kansliet i god tid innan flytten så uppdaterar vi ditt medlemskap.

Föreningen får inte automatiskt information om ditt kassamedlemskap eller arbetssituation från andra instanser.

Nordiskt gästmedlemskap – ”två medlemskap för priset av ett”

DIFF:s ordinarie medlemmar med arbetstrygghetstjänster som jobbar i ett annat nordiskt land kan bli gästmedlem hos ingenjörsorganisationen i landet. Gästmedlemskapet är i kraft inflyttningsåret samt de två följande kalenderåren. Som medlem betalar du fortfarande medlemsavgiften till DIFF men får därtill det nordiska systerförbundets alla tjänster i bruk (tidningar, juristtjänster, evenemang etc).

Utlänningar som ämnar ansöka om gästmedlemskap i DIFF skall kontakta sin hemorganisation.

Ansök om nordiskt gästmedlemskap med denna blankett.
Det nordiska avtalet om gästmedlemskap hittar du här

Länkar till samarbetsorganisationer samt annan nyttig info finns på www.nording.org.

 

 

 

Försäkringar och banktjänster

Som DIFF-medlem får du konkurrenskraftiga rabatter på försäkringar och förmånliga bostadslån. Särskilt nyutexaminerade får tillgång till fördelaktiga bankförmåner.

Visa mera

DIFF samarbetar med flera försäkringsbolag för att erbjuda förmåner åt våra medlemmar.

Aktia ger DIFF-medlemmar 15 % rabatt på livförsäkringar.

Turva ger bland annat 10 % rabatt på frivilliga försäkringar.

Kaleva ger på sin gruppförmånsliv- och olycksfallsförsäkring Primus 65% rabatt

IF ger alla DIFF medlemmar medlemsrabatt om du samlar dina försäkringar där enligt följande:

Danske Bank erbjuder DIFF-medlemmar förmåner på bostadslån och placeringar. Därtill erbjuder Danske Bank nyutexaminerade DIFF -medlemmar tilläggsförmåner värda rentav över 700* euro om året. Klicka på den turkosa rutan ovan för mer information om förmånerna.

Kontakta försäkringsbolagen för att teckna en försäkring.

Medlem i förbundet! Dra nytta av din förmån på bostadslånet och spara.
Som medlem i DIFF får du bostadslånet alltid förmånligare. Ansök om ett nytt lån eller konkurrensutsätt enkelt ditt nuvarande lån – vi tar hand om bytet av bank åt dig. Dra också nytta av förmånen på ditt nuvarande lån hos Danske Bank.

Dra nytta av förmånerna!

Ta kontakt – vi berättar mer om förmånerna:
0200 25880, mån–fre kl. 8–20

Våra förmåner för förbundets medlemmar

• Mindre marginal
• Ingen expeditionsavgift eller uppläggningsavgift
• Amorteringsfrihet utan kostnader
• Graderat betalningsprogram
• Förmånligare dagliga banktjänster

Alltid förmånligare bostadslån
Du får alltid automatiskt rabatt på marginalen på bostadslånet.
Som medlem i förbundet får du ditt lån förmånligare än utan medlemskap*.

Bostadslån utan kostnader – du sparar alltid minst 300 euro
Du betalar varken expeditionsavgift eller uppläggningsavgift för bostadslånet. Expeditionsavgiften och uppläggningsavgiften för ett bostadslån är normalt 0,60 % av lånekapitalet, dock alltid minst 300 euro.

Dina dagliga banktjänster rentav 50 % förmånligare
Du får 25–50 % rabatt på månadsavgiften för paketet för dagliga banktjänster så länge som du amorterar på ditt bostadslån. Paketet för dagliga banktjänster inkluderar t.ex. två konton, två kort och bankkoder.

Amorteringsfrihet utan kostnader – du sparar 180 euro varje gång
Du kan ansöka om amorteringsfria perioder på 4–12 månader utan expeditionsavgift** och sparar minst 180 euro för varje beviljad amorteringsperiod. Du kan använda amorteringsfriheten efter eget gottfinnande när du behöver spelrum i din ekonomi t.ex. för att ha mer tid för familjen, studera för att stärka ditt kunnande eller spara för ett särskilt ändamål.

Lämpligt betalningsprogram
Du väljer själv hur du börjar betala av på ditt lån. På detta sätt har du mer pengar över för att t.ex. inreda din bostad, för ett nytt skede i livet eller som grundplåt för framtiden. De första fem åren kan du fastställa fasta, stegvis stigande amorteringsnivåer för ditt lån.

Exempel på hur du kan utnyttja amorteringsnivåerna:
1. Amorteringspost de två första åren 500 €/mån.
2. Amortering det tredje året 750 €/mån.
3. Amorteringar resten av lånetiden 1 000 €/mån.

Amorteringarna kan göras med användning av 2–3 olika amorteringsnivåer.
Lånet ska amorteras i jämna rater. Beviljandet av lån förutsätter ett separat godkännande beslut av banken.

Tveka inte!
Be om en låneoffert bekvämt från hemsoffan. Vi överför ditt nuvarande lån till Danske Bank åt dig. Som vår kund får du också betydande rabatt på Fennias försäkringar.
Ansök om lån!

* Vid prissättningen av lånet beaktas gällande minimimarginaler. Av låneofferten framgår priset både som medlem i förbundet och utan medlemskap.
** Beviljande av amorteringsfrihet förutsätter ett positivt kreditbeslut.

Om kunden tar ett lån på 170 000 euro, lånetiden är 20 år och lånets referensränta 12 månaders Euribor, är den totala räntan för lånet 1,25 % (effektiv ränta beräknad enligt konsumentskyddslagen 1,29 %). Det sammanlagda beloppet av krediten och övriga kreditkostnader är 193 204,74 euro, inkl. faktureringsarvode för automatisk kontodebitering 2,70/betalningspost, antalet poster 240 st. (Uppgifterna enligt situationen 8.1.2018). Vid prissättningen av lånet beaktas gällande minimimarginaler.

Som medlem i DIFF får du de tilläggsförmåner värda rentav över 700* euro om året som vi beviljar nyutexaminerade.

Dra nytta av förmånerna!

Ta kontakt – vi berättar mer om förmånerna:
0200 25880, mån–fre kl. 8–20

Våra tilläggsförmåner för nyutexaminerade

• De mest omfattande tjänsterna för skötseln av dina dagliga bankärenden utan avgift
• Inträde till över tusen flygplatslounger och en täckande reseförsäkring
• Verktyg för sparande och placering
• Lån utan öppningsavgift – du sparar 300 euro

De mest omfattande tjänsterna utan separat månadsavgift – du sparar över 260 euro om året
Du kommer genast upp på den högsta förmånsnivån i Danske Förmånsprogram. Du får förmånerna och rabatterna utan månadsavgift för minst fem år. Du får tillgång till ett MasterCard Platinum-kreditkort samt de mest omfattande tjänsterna för skötseln av dina bankärenden och placeringar. Också din partner kommer direkt upp på den högsta förmånsnivån när ni ansluter er till Danske Förmånsprogram som ett hushåll.

Danske Platinum Plus-paketet för dagliga banktjänster
I det mest omfattande paketet för dagliga banktjänster ingår bl.a. Mastercard Platinum Debit/Credit-kombinationskort, som innehåller en täckande reseförsäkring och inköpsskydd. Du får 0,5 % i förmån för betalningssätt på alla inköp som du gör med kreditkortet.

I paketet ingår också en Real time-tjänst med verktyg för sparande och placering.

• Kurser i realtid i webb-, mobil- och tabletbanken från Helsingfors-, Stockholms- och Köpenhamnsbörsen
• Marknadsinformation om 49 olika marknader
• Handel på 25 olika marknader
• Smart Order Routing: tillträde till alternativa marknadsplatser
• Kurslarmtjänst per sms/e-post
• Mångsidiga analysverktyg för din portfölj
• Kauppalehtis och Dow Jones Newswires nyhetstjänst i realtid
• Online överlåtelsevinst-/överlåtelseförlustkalkyl

Rejäla förmåner när du reser – du sparar över 130 euro
Priority Pass™-kortet öppnar dörrarna till över 1 000 flygplatslounger världen över. Kortet inkluderar två loungebesök om året utan inträdesavgift. Du får kortet kostnadsfritt när du överför dina dagliga bankärenden till Danske Bank. Som Platinum-kortkund får du också valutaväxling och kontantuttag i euro utomlands utan expeditionsavgift samt en täckande reseförsäkring och kontantuttagsskydd vid uttag av pengar i automat.

Kreditkort och Förmånslån tillsammans – lån för alla situationer i livet
Behöver du ett lån för nya bostadsarrangemang, för anskaffning av ny bil eller kanske för en resa?
• Förmånslån upp till 15 000 euro utan öppningsavgift beroende på din betalningsförmåga – du sparar 300 euro. Du får lånet med särskilt konkurrenskraftig ränta.**
• På ditt Mastercard Platinum-kreditkort upp till 10 000 euro kreditlimit beroende på din betalningsförmåga.

Bostadslån förmånligare än utan medlemskap
Ansök om ett nytt lån eller konkurrensutsätt enkelt ditt nuvarande lån – vi tar hand om bytet av bank åt dig. Utöver förmånerna på bostadslån för förbundets medlemmar dessutom +4 % tilläggsränta på BSP-besparingarna vid köp av första bostad. När du omfattas av Danske Förmånsprogram får du som vår kund rejäla rabatter på försäkringar för hem och familj från Fennia.

Sakkunnigtjänster för dig som är företagare eller planerar att grunda företag
Om du vill, ringer våra experter inom företagsamhet upp dig och hjälper dig med dina frågor i anslutning till företagandet, t.ex. i ärenden som gäller finansiering av affärsverksamheten eller optimering av den dagliga ekonomin.

 

* Danske Banks förmåns- och servicepaket erbjuds för fem år för de medlemmar i förbundet som slutfört sina studier under de två föregående åren innan förmånerna tas i bruk. Mastercard Platinum- och Priority Pass™-korten förutsätter ett positivt kreditbeslut. Värdet beror på de förmåner som utnyttjas.
** Effektiv ränta på Förmånslånet. Räntan på lånet är bunden till 12 månaders Euribor med ett tillägg på 2,90 procentenheter. Produkten är Danske Banks engångslån. Den effektiva räntan på lånet är 3,88 % räknat på en kredit på 5 000 euro (15.12.2017). Det uppskattade totala kreditbeloppet som ska betalas jämte räntor och kostnader är 5 506,93 euro beräknat på en kredit på 5 000 euro (15.12.2017), inkl. faktureringsarvode 2,50/månad för kredittiden på fem år, sammanlagt 150 euro. Det uppskattade totala beloppet och den effektiva räntan på lånet har beräknats enligt antagandet att kredittiden är fem år och att krediten utnyttjas i sin helhet på en gång, kreditens ränta samt serviceavgifter är oförändrade under hela kredittiden och att krediten betalas tillbaka i 60 lika stora månatliga poster. I kalkylen har kostnaderna i anslutning till uppläggning, uttag samt återkrav av krediten i enlighet med avtalet beaktats. Detta är inte en låneoffert. Beviljandet av lån förutsätter alltid ett godkänt kreditbeslut. För kreditbeslutet kontrollerar Danske Bank kundens personkreditupplysningar hos Suomen Asiakastieto Oy.

Danske Banks placeringsförmåner för DIFF medlemmar
Som medlem i Akavas medlemsförbund placerar du enkelt och förmånligt.

För var och en finns det enkla sätt att placera som passar den egna livssituationen. Som förbundsmedlem får du alltid förmåner, oavsett bank – om du så placerar på egen hand, söker en behändig färdig lösning eller önskar personlig rådgivning.

Dra nytta av förmånerna!

Ta kontakt – vi berättar mer om dina förmåner: 0200 25880, mån–fre kl. 8–20

Börja utöka din förmögenhet och välj det sätt att placera som passar dig
Pengar innebär inte automatiskt lycka, men de erbjuder ekonomisk sinnesfrid och självständighet. Vi erbjuder dig verktyg för att utöka din förmögenhet – välj ditt sätt!

Enkel färdig lösning
Gör via webbtjänsten upp en placeringsplan, så rekommenderar vi det lämpligaste fondalternativet för dig. De placeringsfonder som ingår i tjänsten förvaltas av en portföljförvaltare, som placerar tillgångarna globalt på dina vägnar genom kostnadseffektiva ETF:er och indexfonder. Du kan börja placera redan med en insats på 10 euro i månaden. Tjänsten Kapitalförvaltning Online gör det lätt att komma i gång, oavsett den summa som du väljer att placera eller din tidigare investeringserfarenhet.

Självständig investerare
Du har tillgång till mångsidiga digitala tjänster och ett omfattande urval placeringsinstrument världen över, till konkurrenskraftiga förmedlingsavgifter. Tjänsten Trade Online är rätt val för dig framför allt om du placerar självständigt på egen hand.

Personlig rådgivning
Du har kanske redan en del tillgångar och du vill diskutera lämpliga investeringsrådgivnings- och kapitalförvaltningstjänster med en expert. Boka tid för ett möte och dra nytta av den hjälp och de investeringsråd som våra experter erbjuder.
Läs mer om olika placeringsmöjligheter på danskebank.fi/valmiinavaurastumaan.

Våra förmåner för förbundets medlemmar

 • Tjänsten Trade Online utan månadsavgifter. Du betalar först när du gör en transaktion och betalar då förmedlingsavgiften för de affärer som du gjort.
 • -15 % rabatt på kapitalförvaltnings- och investeringsrådgivningstjänster.
 • Danske-konto och webbkoder utan avgift för placerare.
 • Överföring av värdeandelskonto till Danske Bank 0 euro.
 • För företagare gratis kartläggningsmöte och stöd i personliga juridiska frågor.
 • Du betjänas av personer som specialiserat sig på just dina ärenden.
 • Behändig uppföljning och administrering av placeringarna via mobilen.

Läs mer om dina fina förmåner på bostadslånet

Som vår kund får du också betydande rabatt på Fennias försäkringar.

Nyutexaminerad? Bli vår kund och dra nytta av förmåner i reda pengar. Läs mer!

Förmånerna förutsätter ett gällande avtal om investeringsrådgivning avseende Danske Trade, Danske Placeringsrådgivning eller Danske Kapitalförvaltning. Om avtalet upphör, iakttas vid var tid gällande avgifter enligt servicetaxan och avtalsvillkoren. För övriga tjänster debiteras en avgift enligt vid var tid gällande servicetaxa.

Nyheter och tidskrifter

Håll dig uppdaterad! Som DIFF-medlem får du branschtidningar som medlemsförmån eller till förmånligt medlemspris. Läs digitalt eller på papper.

Visa mera

Gula Bladet är en gemensam medlemstidning för DIFF – Ingenjörerna i Finland och för Tekniska Föreningen i Finland, TFiF. Tidningen utkommer 4 ggr/ år och har en upplaga på cirka 7 800. Gula Bladet skickas hem per post tillsammans med medlemsförmånstidningen Forum för ekonomi och teknik. Studerande kan läsa tidningarna på campus eller elektroniskt via portalen (kräver inloggning).

I tidningen kan du läsa bl.a. om aktuella frågor på arbetsmarknaden, möteskallelser, viktiga meddelanden till medlemskåren, vad som är på gång inom föreningen samt presentationer av olika medlemmar i affärsvärlden och föreningens olika avdelningar och utskott. Här hittar du även evenemangskalendern med aktuellt program.

Tidningens senaste nummer hittar du här.

Tidigare nummer av Gula Bladet

MATERIALDAGAR FÖR TIDNINGEN 2019 ÄR:

Gula Bladet 1/2019
materialdag 21.1/utkommer 7.2

Gula Bladet 2/2019
materialdag 18.3/utkommer 4.4

Gula Bladet 3/2019
materialdag 9.9/utkommer 26.9

Gula Bladet 4/2019
materialdag 4.11/utkommer 21.11

 

Som medlemsförmånstidning får du Affärsmagasinet Forum

Forum för ekonomi och teknik är Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift, ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11,000, och når varje månad 27,000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer.
Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner.
Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på LinkedIn, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 11 nummer/år.

Du kan även läsa tidningen digitalt på DIFF:s portal (kräver inloggning).

Mission
Forums uttalade mission är att verka som en oberoende liberal tidskrift som står redaktionellt fri från partier och organisationer, verkar i humanistisk upplysningstradition för demokrati och öppen ekonomi, samt innovation och entreprenörskap.

Historia
Forums rötter sträcker sig till 1880 och tidskriften har införlivat diverse andra publikationer under årens lopp:
Tekniska föreningens i Finland förhandlingar 1880–1958
Tekniskt forum 1959–1967
Affärsekonomisk Revy 1942–1967
Teknikervärlden 1927–1967
Byggaren 1924–1967
Meractor (Tidskrift för Finlands näringsliv) 1906–1971

 

Medlemsbrevet berättar om vad som är aktuellt inom DIFF och på arbetsmarknaden. Brevet skickas ut per e-post till medlemmarna elva gånger i året. Läs senaste brev

Sociala medier – Vi finns på FacebookInstagram och LinkedIn. Följ oss för att ha koll på det senaste nyheterna!

Kommunteamet är ett infoblad för kommunalt anställda och utkommer elektroniskt 4 gånger/år. Läs senaste nummer

Keppi & Porkkana – Tidningen Keppi & Porkkana riktar sig till anställda inom staten och innehåller information om aktuella arbetsmarknadsärenden. Tidningen utkommer (på finska) elektroniskt 4 gånger/år. Läs senaste nummer

 

Övriga förmåner

DIFF hjälper dig inte bara inom arbetslivet. Som medlem får du tillgång till många rabatter och förmåner som underlättar vardagen och som förgyller både fritid och resor.

Visa mera

Som medlem i DIFF kan du välja mellan flertalet direkta rabatter och förmåner som gäller både vardag och fritid.

Dra nytta av ditt DIFF-medlemskap i form av semesterunderstöd via A-Lomat, rabatter hos Omenahotelli, Eckerö Line, Hertz Biluthyrning, Sokos Hotels, Radisson Blu Hotels & Resorts, Naantali Spa & Ruissalon Kylpylä och en uppgradering till silvermedlemskap i Silja Line – Club One.

Member+ hittar du alla medlemsförmåner och erbjudanden samlade på en och samma sida. Erbjudandena varierar och utvecklas hela tiden, så det lönar sig att besöka sidan regelbundet.
Registrera dig som DIFF-medlem på Member+ redan idag och dra nytta av förmånerna! Notera att endast som registrerad i Member+ ser du alla för dig anpassade förmåner och du kommer åt att använda dem. Logga in för att läsa mera.

För att underlätta vardagen förser DIFF också dig med förmåner och medlemsrabatter hos IF, Turva och Danske Bank. Läs mera

Om du gör fakturerbart arbete men inte vill grunda ett eget företag eller företagsnamn för det, är ett alternativ att använda faktureringstjänster. De tar, mot en liten avgift, hand om pappersarbetet såsom fakturering, skattebetalning och bokföring, så att du inte behöver bekymra dig om det.

Rabatt på UKKO.FI serviceavgifter
DIFF medlemmar får UKKO.fi faktureringstjänst med 20% rabatt. Medlemsavgiften är 4% av fakturans momsfria belopp (normalavgift 5%).
Rabatten fås genom att meddela kundtjänsten på UKKO.fi att du är DIFF medlem.
Observera att ur arbetslöshetsskyddssynvinkel betraktas användandet av faktureringstjänster som företagande, ofta företagsverksamhet som utgör bisyssla, vilket påverkar utkomstskyddet.
Mera information om UKKO.fi-tjänsten och ibruktagandet av på UKKO.FI EGNA SIDOR.

Rabatt på OP Lättföretagare-tjänster
DIFF medlemmar får 20% rabatt på OP:s lättföretagare-tjänster. Meddela ditt DIFF-medlemsnummer för att ta ibruk tjänsten. OP Lättföretagare-tjänsten tar hand om pappersarbetet, skatterapporterna ja avgifterna för din del, medan du kan koncentrera dig på din företagsverksamhet.
Du får ett FO-nummer via OP:s lättföretagare-tjänst, så du blir en riktig företagare, även om en småskalig företagsamhet eventuellt kan klassas som bisyssla. MERA INFORMATION PÅ OP:S HEMSIDOR

Rabatt på Free kevytyrittäjä-tjänster
DIFF medlemmar får 25% rabatt på Free kevytyrittäjäs tjänster. Meddela koden (som du hittar på portalen under boxen ”rabattkoder”) för att utnyttja förmånen. Som lättföretagare hos FREE-kevytyrittäjä har du inga löpande kostnader och betalar endast för tjänsten då du fakturerar. Rabatten är 25%, vilket betyder att du betalar 3% istället för 4% för att använda tjänsterna. Läs mera här: https://www.freekevytyrittaja.fi/sv/.

DIFF Evenemang

Koppla av och knyt kontakter

DIFF är mer än intressebevakning och rådgivning. Vi ordnar allt från evenemang från fest till fördjupning. Varför inte etablera värdefulla kontaktnätverk?

Visa mera

En egen klubb

I centrala Helsingfors finns klubblokalen Klubb Orfeus i källarvåningen på den fastighet som Tekniska Föreningen i Finland äger (TFiF-huset, Eriksgatan 2). Här kan du sticka dig in och ta en paus, läsa tidningar och ny facklitteratur eller hålla möten. Här finns också låsbara skåp för tillfällig förvaring. Varje medlem får ta tre gäster med sig till klubben.

I samma hus finns också restaurangen Tekniskas Salar, där också många av våra evenemang ordnas. Som DIFF-medlem får du 15% rabatt på restaurangpriserna för privata tillställningar på Restaurang Tekniskas Salar

Klubb Orfeus kan flexibelt anpassas för möten eller tillställningar för högst 30 deltagare. Här finns två kabinett för 16 och 10 personer samt två soffgrupper. I utrustningen ingår allt som behövs för ett lyckat möte, bland annat tavlor med blädderblock, dator med printer/kopiator och wlan. Lokalen erbjuder också låsbara skåp för tillfällig förvaring.

Klubbvärdinnan finns i regel på plats under vardagskvällar (må-to 16.00 – 20.00) utom under sommaren. Nina von Numers som är värdinna når du per e-post orfeus@tfif.fi samt per telefon 040 577 1941.

Under veckoslut kan DIFF-medlemmar boka Klubb Orfeus för privat bruk. Observera dock att man inte kan arrangera privata tillställningar under sommarmånaderna då värdinnan inte är på plats.

DIFF-medlemmar kan beställa egen nyckel till klubben genom att betala in 10 € på konto FI43 1555 3000 1242 15 (Tekniska Föreningen i Finland r.f.). Märk betalningen med ”Klubb Orfeus nyckel”.

Med nyckeln kommer du in på Klubb Orfeus under följande tider:

Må-fre 8.00-22.00
Lö-sö 8.00-18.00

Att ordna fester är bara en del av DIFF:s omfattande programverksamhet som ger mervärde i ditt medlemskap. Varje år ordnar vi omkring 70 möten, kurser, seminarier, exkursioner – och fester för våra och TFiF:s medlemmar. Mer än 2 000 personer deltar årligen i våra evenemang. Välkommen med!

Hos oss kan du koppla av och umgås med likasinnade och bygga värdefulla kontaktnätverk med andra ingenjörer. Vi samarbetar med högskolorna kring alumnverksamhet för att hjälpa dig hålla kontakt med dina gamla studiekompisar och din högskola.

DIFF ordnar allt från givande företagsbesök och exkursioner till avkopplande tillställningar såsom vinprovning och teaterbesök. Vi ordnar också evenemang för hela familjen. Till de flesta av våra evenemang kan du ta med en eller flera vänner.

Kansliet hjälper till med praktiska arrangemang, handhar bokningar för Klubb Orfeus och marknadsför programmen.

Evenemangskalendern

Evenemangen är en av viktig del i DIFF:s verksamhet. Det är här man lär sig nytt, diskuterar aktuella frågor, umgås och har roligt tillsammans samt bygger upp och utvidgar sitt nätverk. Inom föreningen är det främst aktiva medlemmar som står för programverksamheten. Dessa backas upp av kansliet som koordinerar och administrerar verksamheten. Evenemangsverksamheten sköts tillsammans med Tekniska Föreningen i Finland rf, TFiF för att kunna erbjuda medlemmarna flera evenemang och ett ännu större nätverk.

Som medlem kan du aktivt själv arrangera evenemang eller komma med förslag på evenemang som du önskar att skulle arrangeras. Du kan alltid kontakta oss på kansliet för att få närmare information om hur du arrangerar evenemang.

Via nedan stående länk hittar du programplaneringsguiden som skall fungera som lathund för dig som evenemangsarrangör.

Programplaneringsguide

Nedan har vi gjort en lista på vad som är viktigt att fundera på från första början för att just ditt evenemangs skall bli så lyckat som möjligt. Som vanligt är A och O bra planering och goda förberedelser men viktigt är också att det inte blir för många kockar utan arbetsfördelningen är klar.

Du som arrangör

 • slår fast datum (kolla med kansliet att ditt evenemang inte krockar med andra evenemang)
 • gör upp en budget som håller
 • bokar behövliga utrymmen (Klubb Orfeus och Tekniskas Salar via kansliet)
 • bokar program (beställ biljetter, boka föredragshållare, servering)
 • kommer överens med det ställe där evenemanget hålls om de praktiska arrangemangen (tidtabeller, servering, personal, teknik, iordningställande och borttagande)
 • gör upp ett schema för marknadsföring och anmälningar
 • meddelar om ett planerat program till projektkoordinatorn ira.vaskola@tfif.fi så att kansliet kan gå ut med information om evenemanget
 • tar också aktivt tag i spridningen av information om evenemanget då detta är öppnat i de kanaler det marknadsförs i

Kansliet

 • för in evenemanget i evenemangskalendern på webben www.diff.fi och www.tfif.fi
 • bokar Klubb Orfeus och Tekniskas Salar enligt arrangörens önskemål
 • sköter om marknadsföring baserat på information av arrangören
 • kommunicerar ut evenemanget via föreningarnas kommunikationskanaler (puffar, Gula Bladet, Facebook)
 • sköter om kommunikation med deltagare baserat på information av arrangören
 • kontrollerar betalningar av deltagaravgifter
 • sköter om betalningar (biljetter, researrangemang etc.) till tredje part
 • sköter betalning av arvode till föredragshållare
 • handhar gåvor för föredragshållare

Mentorprogrammet TFiX

Behöver du en mentor eller vill du ställa upp som en? DIFF:s mentorprogram TFiX är ett ypperligt sätt att vidga sina professionella vyer både som mentor eller adept.

Visa mera

MENTORPROGRAMMET TFIX FÖRENAR YNGRE OCH ÄLDRE EXPERTER I ARBETSLIVET

Behöver du en mentor som kan ge dig konkreta råd för hur du kommer vidare i karriären?

En mentor inom TFiF:s och DIFF:s gemensamma mentorprogram TFiX kan hjälpa dig vidare.

Till intresseanmälan

(Öppen till den 15.9.2019)

Känner du att du har kunskap och erfarenhet som du gärna delar med dig? Eller har du tidigare deltagit i programmet som adept och nu känner dig färdig att träda in i rollen som mentor?

Du kan också ställa upp som mentor och dela med dig av din erfarenhet och yrkeskunskap till en yngre kollega samtidigt som även du lär dig nya saker om hur yngre tänker och beter sig på arbetsmarknaden.

Varje höst börjar nya mentorpar arbeta tillsammans. Efter en gemensam kick-off fortsätter paren sitt arbete enligt överenskommelse. Rekommendationen är att adepten träffar sin mentor ungefär en gång i månaden i åtminstone sex månaders tid. TFiX har en styrgrupp som kan hjälpa till med material och stöd vid behov.
Ansökningarna om att få en eller bli en mentor behandlas konfidentiellt inom TFiX styrgrupp , som utser lämpliga mentorpar.

 

Tidtabellen för mentorprogrammet 2019 – 2020 är:

 • sista anmälningsdag söndag 15.9.2019
 • TFiX Kick Off onsdagen den 14 oktober klockan 17.30 på Klubb Orfeus
 • programmet avslutas 20.4.2020

Mentorprogrammet TFiX är:

 • en avgiftsfri medlemsförmån för alla TFiF- och DIFF-medlemmar
 • medlemmar som frivilligt ställer upp som mentorer utan ersättning
 • konfidentiella möten mellan mentor och adept
 • ett mentorskap som gäller under en bestämd tid (= den pågående rundan)
 • ett mentorskap där det krävs aktivitet speciellt av adepten

Mentorprogrammet TFiX är inte:

 • en form av arbetsförmedling eller rekrytering
 • gratis konsultering
 • en möjlighet för mentorn att berätta gamla historier
 • till endast för ”karriärkometer”
 • en garanti för rätta lösningar
 • ett program som fritar adepten från eget ansvar

Ömsesidig respekt och förtroende är grunden för ett bra mentorskap

Niklas Anderssons presentation av mentorprogrammet TFiX – kick off 2018

Staffan Kurténs presentation om ”Att leda sig själv”

TFiX styrgrupp

Som mentor får du möjlighet att dela med dig av din erfarenhet och samtidigt hjälpa din adept att utvecklas genom att fungera som stöd och bollplank. Detta kan också vara ett tillfälle för dig att reflektera kring din egen karriär och dina val samtidigt som du lär dig mera om lärande, problemlösning, personlig utveckling samt den yngre generationens syn på saker.

Till intresseanmälan

(Öppen till den 15.9.2019)

Som mentor i mentoringprogrammet TFiX får du

• Dela med dig av erfarenheter, åsikter och kunnande med en lyhörd, motiverad diskussionspartner
• Utveckla dina coaching-, kommunikations- och ledarskapsfärdigheter
• Nya idéer och synpunkter av adepten
• Reflektera över dina egna val och den egna karriären
• Nätverka med andra mentorer och adepter

En bra mentor har flera års erfarenhet av ett aktivt yrkesliv. Du är motiverad att ställa upp och hjälpa en yngre ingenjör i cirka ett halvår. Du är vidsynt, har god människokännedom och bra samarbetsförmåga och har tid att möta din adept ungefär två timmar per månad.

Mentorprogrammets syfte är att ge dig som adept ökad självinsikt som leder till att du blir mera medveten om dina egna styrkor och utmaningar. Med hjälp av mentorn har du en möjlighet att formulera mål, såväl personliga som karriärmässiga, samt att diskutera karriärplanering med en neutral person.

Till intresseanmälan

(Öppen till den 15.9.2019)

Som adept i mentoringprogrammet TFiX får du möjlighet

• Att testa dina planer och diskutera nya utmaningar och problemsituationer
• Att förtydliga dina mål samt kartlägga dina styrkor och svagheter
• Att diskutera karriärplanering och avancemangsmöjligheter med en neutral person
• Att skapa nya kontakter, nätverk, idéer och samarbete
• Att tillsammans utveckla bl.a. ledarskapsfärdigheter, utmaningar i arbetet, tidsanvändning och stresshantering
• Att lära dig kombinera arbete och privatliv

En bra adept är motiverad att utvecklas och reserverar tid för mentoringprocessen. Du är öppen för nya idéer och synvinklar, vågar föra fram egna åsikter och kan både ge och ta emot feedback. Du är beredd att bearbeta dina känslor och värderingar och tar ansvar för din egen inlärning.

Stipendier

Lockar studier och praktik utomlands? Varje vår delar vi ut stipendier för just detta ändamål, och som medlem kan du ansöka om ett stipendium under januari-februari månad.

Visa mera

Förbundet beviljar stipendier en gång per år för praktik eller studier utomlands. Som medlem kan du ansöka om ett stipendium för studier eller praktik som sker under samma år som ansökan lämnas in. Både studerande och utexaminerade DIFF-medlemmar kan ansöka.

Ansökningstiden är 1.1 – 28.2.2019. Ansökningarna skall innehålla en plan där du redogör vart du skall åka, hur länge, i vilket syfte och en uppskattning över kostnader för perioden.

Observera följande riktlinjer för stipendieutdelningen:
Stipendierna utbetalas mot intyg över mottagen studieplats.
Stipendiaten bör efter avslutade utlandsstudier lämna in en kort reseskildring över utbytesperioden som vi kan publicera på vår hemsida.
Ifall studierna utomlands inte blir återbetalar stipendiaten hela stipendiesumman.

Styrelsen förbehåller sig rätten att fördela stipendierna och kan beroende på ansökningarnas kvalitet anslå mera inom budgetens ramar eller fördela mindre än anslaget.

Ansök om stipendium

Ifall du har frågor kring stipendierna kan du kontakta vårt kansli på e-post kansli@diff.fi eller tfn. 040 585 0972.

Förutom utlandsstipendier utdelas också stipendier vid dimissionerna till särskilt förtjänta nyutexaminerade ingenjörer.

Därtill beviljas tillsammans med TFiF årligen också stipendium för ingenjörsarbeten skriven på god svenska.

Låter det bra?

Bli medlem Kontakta oss