16.12.2022

Teaterföreställning ”Heiman” på Vasa Teater

Scenversionen av Ann-Luise Bertells roman ”Heiman” behandlar liksom boken teman som ensamhet, rädsla, skuld, föräldralöshet men också kärlek och hur den tar sig uttryck och går i arv mellan generationerna. Heiman ser på Finlands historia genom en familjs ögon. Föreställningen befolkas av Elof och Olga, deras grannar och släktingar, bybor, auktionskunder, kyrkobesökare, soldater och förstås, […]

Läs mera
18.01.2023

Besök till YA Teknikhuset – Vasa

Teknikhuset är ett utvecklingsprojekt vid Yrkesakademin i Österbotten. Huset är byggt för att prova nya konstruktioner och nya metoder att tillverka hus samt för att testa olika energilösningar och byggnadsautomation, med mål att ta fram lösningar som ger energieffektivitet, komfort, låg miljöpåverkan till ett lågt pris. Onsdagen 18 januari får vi besöka huset och bekanta […]

Anmäl dig Läs mera