Livslång nytta av medlemskap

Studerande

Gratis DIFF-medlemskap för studerande ger möjlighet till stipendier, resebidrag och bostäder.

Visa mera
 • Stipendier – Varje vår kan medlemmar ansöka om stipendier från DIFF för till exempel praktik eller studier utomlands. Ansökningstid och övrigt information hittar du här
 • Bostäder – DIFF hyr ut lägenheter till studerande i Majstranden i Helsingfors och på Brändö i Vasa. Ansökan för bostad vid Arcada sker via majstranden.fi. För ansökan om bostad i Vasa vid Novia läs mera här.
 • Arbetslöshetskassan KOKO – Som studerandemedlem är du inte automatiskt försäkrad i KOKO-kassan. Om du jobbar på sidan om studierna eller under sommar kan ansluta dig till kassan och försäkra dig om en högre dagpenning i fall du senare inte direkt får jobb eller blir permitterad. Läs mer om arbetslöshetskassan.
 • Sommarjobbarinfo – Sommarjobbarinfo betjänar alla sommarjobbare. Råd och anvisningar hittar du i Sommarjobbarens checklista eller så kan du ställa frågor per telefon. Sommarjobbarinfo är öppet under maj-augusti.
 • Tips för arbetslivet – En sammanfattad lista på vad som skall finnas med i ett arbetsavtal och andra tips för arbetslivet hittar du här. Tveka inte att också ringa oss i fall du inte hittar svar på dina frågor.
 • Tidningarna Gula Bladet och Forum finns att läsa på campus och elektroniskt i portalen (kräver inloggning).  Vill du få tidningarna Forum och Gula Bladet hem på posten är det möjligt att prenumerera på dem via DIFF till en avgift på 42 euro.

Studerandemedlemmar som i grupp åker på exkursioner och studieresor i Finland eller utomlands kan ansöka om reseunderstöd via DIFF.

Skicka oss en epost där det framgår:
• vart, när och varför ni är på väg
• en enkel budget (beräknade kostnader och intäkter)
• deltagarförteckning
• bankkonto för inbetalning i IBAN form (ett konto/grupp)

Ansökan om reseunderstöd kan skickas in året om!

Reseunderstödet betalas endast till de deltagare som är studerandemedlemmar i DIFF

Reseunderstödet per studerandemedlem är i storleksordningen:
• 10 euro för kortare exkursioner under 100 km
• 20 euro för längre exkursioner
• 40 euro för exkursioner med övernattning i Norden och grannländer
• 50 euro utanför Norden

DIFF – Ingenjörerna i Finland och Insinööriliitto IL rekommenderar följande månadslöner för ingenjörsstuderandes sommarpraktik år 2019:

Avlagda studier                           euro/mån
Under 60 studiepoäng              2000 – 2200 €
60-100 studiepoäng                 2000 – 2250 €
100-150 studiepoäng               2100 – 2300 €
150-200 studiepoäng               2200 – 2550 €
över 200 studiepoäng               2250 – 2800 €

Lönerekommendationen innehåller inte övertidsersättning.
Lönerna i Nyland är ca. 6-10 % högre än i övriga Finland.
Den slutgiltiga lönen påverkas också av arbetsuppgifternas
svårighetsgrad och av arbetserfarenhet.
Lönen och arbetstidens längd m.m. kan också regleras av kollektivavtal.

Lönerekommendationer för nyutexaminerade

DIFF – Ingenjörerna i Finland och Insinööriliitto IL rekommenderar följande månadslöner för ingenjörer som utexamineras inom år 2019:

Ringa arbetserfarenhet: 3000 euro
Måttilg arbetserfarenhet: 3200 euro
Betydande arbetserfarenhet: 3500 euro

Lönerekommendationerna utgår från utredningar gjorda av DIFF – Ingenjörerna i Finland och IL och baserar sig på en 37,5 timmars arbetsvecka och gäller enbart för arbetsuppgifter som förutsätter ingenjörsexamen. Lönerekommendationerna tillämpas för jobb inom privata och statliga sektorn. Inom kommunala sektorn är lönenivån lägre.

Med hjälp av Löneräknaren för ingenjörer (kräver inloggning) kan du kontrollera lönenivån för din arbetssituation.

Ordinarie medlem

DIFF står till tjänst med tillgång till arbetslöshetskassa, juridisk rådgivning och jobbutveckling.

Visa mera

Som ordinarie medlem kan du välja mellan enbart DIFF medlemskap eller ett DIFF medlemskap med arbetstrygghetstjänster och KOKO-kassan.

DIFF sköter om intressebevakningen för alla våra medlemmar i samarbete med Akava och De högre tjänstemännen YTN rf.

Som Ordinarie medlem i DIFF med arbetstrygghetstjänster erbjuder vi dig;

 • Intressebevakning på arbetsmarknaden
 • Rådgivning i arbetslivsfrågor
 • Tillgång till karriärservice och juristtjänster
 • Ansvars- och rättsskyddsförsäkring
 • Arbetslöshetskassan KOKO
 • Årlig lönestatistik
 • TFiX mentor program
 • Arbetsplatsbörs
 • Katalogen – ett kontaktnät för framtiden

Dessutom får du utbildningar och evenemang, tidningarna Forum och Gula bladet samt rabatter och förmåner hos våra samarbetspartners (t.ex. Danske Bank, Hertz, Tallink Silja, IF, Turva och Omenahotelli).

 

Medlemskap i arbetslöshetskassan KOKO är en tilläggstjänst, som ger rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning ifall du blir du permitterad eller arbetslös

Som medlem i KOKO-kassan har du rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning om du blir arbetslös, förutsatt att du varit medlem i kassan (=försäkrad) samt uppfyllt arbetsvillkoret enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

I regel kan man ansluta sig till en arbetslöshetskassa och byta kassa bara då man förvärvsarbetar – men inte under en oavlönad period, som t.ex. moderskapsledighet, vårdledighet, permittering på heltid, arbetslöshet eller en lång sjukledighet. Studeranden kan också ansluta sig till kassan till exempel då de sommarjobbar eller utför praktik.

Ifall du flyttar utomlands är det viktigt att du kollar upp hur ditt kassamedlemskap skall se ut. Även då du återvänder utomlands ifrån och har hört till en kassa där ber vi dig kontakta oss på kansliet snarast.
Observera att föreningen inte automatiskt får information om kassamedlemskap eller arbetssituation från andra instanser.

På kassans hemsida hittar du information om vad du ska göra om du blir arbetslös eller behöver utnyttja övriga kassaförmåner.

Inte medlem i DIFF ännu? – Bli medlem idag!
Bekanta dig närmare med alla våra tjänster

Grattis nyblivna ingenjör!

DIFF är ett självständigt, svenskspråkigt fackförbund och en ideell förening för ingenjörer. DIFF har över 3000 medlemmar, av vilka ungefär en tredjedel är ingenjörsstuderande.

När du tar steget in i arbetslivet finns det mycket vi kan erbjuda dig.

 • Tillgång till arbetsplatsbörs med lediga tjänster
 • Personlig handledning för ansökningsbrev och CV
 • Hjälpa dig då du förhandlar om dina villkor i arbetsavtalet
 • Lönestatistik och rekommendationer
 • Handledning och stödtjänster då du funderar på att starta eget företag
 • Professionell utveckling genom fortbildning och TFiX Mentor-programmet
 • Evenemang, tidningarna Forum och Gula bladet
 • Intressebevakning på arbetsmarknaden

Utöver detta har vi flera förmåner och rabatter som du får som medlem i DIFF, bland annat hos försäkringsbolagen IF och Turva samt hos olika researrangörer och t.ex. Omenahotelli, Hertz och TallinkSilja.
Som nyutexaminerad kan du också få ett förmånspaket hos Danske Bank som är värt till och med över 700 euro/år!

Som nyutexaminerad ingenjör övergår ditt studerandemedlemskap automatiskt till ordinarie medlemskap i DIFF om du varit medlem redan under studietiden. Ifall du inte ännu är medlem DIFF är det senast nu dags att åtgärda det – Bli medlem idag!

Då vi inte vet om du har en anställning efter examen kan vi inte aktivera ett medlemskap i arbetslöshetskassan KOKO utan att du skilt ansöker om det. Ansök om medlemskap i KOKO kassan genom att logga in i portalen och lägga till arbetslöshetskassa under ”mina tjänster”.

I examensgåva ger vi dig över 50 % rabatt på medlemsavgiften de 12 första månaderna efter examen!

Du får gärna kontakta kansliet och meddela oss då du blivit utexaminerad så uppdaterar vi din status.

Du överförs även automatiskt till ordinarie medlem efter 4 års studier (om du då inte ännu är färdig kontaktar du bara kansliet och meddelar oss om saken).

En flytt utomlands är inget hinder för fortsatt DIFF medlemskap. Däremot kan KOKO kassamedlemskapet  påverkas.

Är du utsänd av ett finsk företag kan ditt medlemskap i stort sätt fortsätta oförändrat även vad gäller arbetslöshetskassan KOKO. Medlemsavgiften är dock lite längre så meddela kansliet vid en flytt utomlands. Jobbar du på lokalt arbetsavtal kan du inte längre höra till kassan i Finland. Däremot kan du fortsätta som DIFF utlandsmedlem. Kontakta kansliet i god tid innan flytten så uppdaterar vi ditt medlemskap.

Föreningen får inte automatiskt information om ditt kassamedlemskap eller arbetssituation från andra instanser.

Nordiskt gästmedlemskap – ”två medlemskap för priset av ett”

DIFF:s ordinarie medlemmar med arbetstrygghetstjänster som jobbar i ett annat nordiskt land kan bli gästmedlem hos ingenjörsorganisationen i landet. Gästmedlemskapet är i kraft inflyttningsåret samt de två följande kalenderåren. Som medlem betalar du fortfarande medlemsavgiften till DIFF men får därtill det nordiska systerförbundets alla tjänster i bruk (tidningar, juristtjänster, evenemang etc).

Utlänningar som ämnar ansöka om gästmedlemskap i DIFF skall kontakta sin hemorganisation.

Ansök om nordiskt gästmedlemskap med denna blankett.
Det nordiska avtalet om gästmedlemskap hittar du här

Länkar till samarbetsorganisationer samt annan nyttig info finns på www.nording.org.

Företagare

Är du redan företagare eller funderar du på att starta eget? Läs mera om vilka tjänster som finns tillgängliga i DIFFs företagarmedlemskap.

Företagarnas arbetslöshetskassa

Företagare kan ansluta sig till Företagarnas arbetslöshetskassa i Finland (SYT). Detta medlemskap går inte att ingå via DIFF

Pensionär

Medlemsavgiften sjunker men du får fortfarande dra nytta av flera av DIFF:s tjänster, förmåner och rabatter.

Visa mera

Stöd och trygghet i övergången från arbetsliv till pension

Som pensionär har du samma medlemsförmåner som övriga ordinarie medlemmar men du har rätt till nedsatt medlemsavgift.

Kom ihåg att kontakta kansliet då du pensionerar dig och låt oss få veta om saken så att vi kan uppdatera din medlemsstatus. Det är även viktigt att du meddelar oss om din pensionering eftersom du då skall avsluta eventuellt medlemskap i arbetslöshetskassa.

Du har alltså fortfarande tillgång till all information på hemsidan och via intressebevakningen, möjlighet till rabatterna hos våra samarbetspartners och du kan delta i alla evenemang vi ordnar.

Tidningen Gula Bladet ingår även i pensionärsmedlemskapet.  Vill du även i fortsättningen få tidningen Forum hem på posten är det möjligt att prenumerera på den via DIFF till en avgift på 42 euro.

Inom DIFF arrangeras en stor mängd evenemang med allt från kompetenshöjande tillställningar och diskussionskvällar till evenemang av mera social karaktär.

Inom DIFF och TFiF verkar också ett väldigt aktivt seniorutskott som står bakom många av evenemangen inom ramen för programverksamheten.

Evenemangskalendern hittar du här.

DIFF

DIFF + KOKO

Studerande

Gratis

6,25 € / månad

Nyutexaminerad

13,40 € / månad

19.65 € / månad

Ordinarie medlem

13,50 € */ månad

33,15 € / månad

Bosatt utomlands

5,00 € */ månad

21,85 € / månad

Företagare

13,50 € */ månad

Pensionär

6,50 € */ månad

* Innehåller ej arbetstrygghetstjänster
DIFF avgiften innehåller arbetstrygghetstjänster i alla kategorier med undantag av de som är märkta med en *

Har du rätt till nedsatt medlemskap? 

I specialfall kan medlem beviljas nedsatt medlemsavgift. Om man t.ex. varit arbetslös eller permitterad (d.v.s. utan inkomster från huvudsyssla) i minst 3 månader, familjeledig eller utför sin värnplikt kan man ansöka om nedsättning. Läs mera här

Företagare? Läs mera här.

Seniorutskottet

Seniorernas resa till Viborg

Upprinnelsen till resan var boken Emelie Enckell berättade att hon skrev om sin mor Dagmar, i vilken hon också skriver om sin morfar general Wilhelm Thesleff med rötter i Viborg. Då kom idén att göra en resa till Viborg.

Läs hela reseberättelsen här

Johanna Sand

Utbytesstudier vid Oslo Metropolitan University, Norge våren 2018

"För min del var målet med mitt utbyte att få se något annat studiesätt än det finländska, att bo i en annan kultur, få nya bekantskaper, få en inblick i ett liv i Norge samt få en upplevelse för livet".

Läs hela utbytesrapporten

Bryggan på Åland

Gunnar Westling och Johnny Lindström

"TFiF:s och DIFF:s Ålandsavdelning är nöjda med utvecklingen"

Läs hela artikeln

Mikaela Pappila

Första kvinnliga orförande i DIFF (Åbo-avdelningen)

”Jag tycker om att träffa nya människor, knyta kontakter och skapa nätverk. Jag vill också utmana mig själv och prova på nya saker.” Mikaela Pappila, ordförande för DIFF:s lokalavdelning i Åbo

Läs hela artikeln

Låter det bra?

Bli medlem Kontakta oss