Avdelningarnas styrelsemedlemmar

Åbo avdelningens styrelse 2021:
Mikaela Pappila, ordf.
Anna Holmberg
Emil Granberg
Jonas Elander

 

Österbotten avdelningens styrelse 2021:

Christian Ekblad, ordf.
Thomas Mård, vice ordf.

Klaus Erlands, kassör
Jan Westin, sekreterare
Patrik Norrgård
Johan Skjäl
Tomas Lillhonga
Johan Ekman

Jonas Solvin, Studerandeombud
William Slotte, Filicias representant
Mikael Anttila, Noviums representant

 

Nyland avdelningens styrelse 2021:
Simon Lintu, ordf.
Britt Wilander
Agneta Skogster-Järvi
Kenneth Jönsson
Thomas Liljeqvist

 

Ålands avdelningen, Bryggan 2021:
Ivar Gullström, DIFF, ordf.
Johnny Lindström, DIFF
Conny Söderholm, DIFF
Dina Friberg, DIFF
Kenneth Andersson , DIFF
Sten Schauman, TFIF
Hasse Lavonius, TFIF
Andreas Häger, TFIF

 

Quintecs styrelse 2019:
Annette Grönqvist, TFiF, ordförande
Annika Malm, TFiF
Agneta Skogster-Järvi, DIFF
Kerstin Meinander, TFiF
Pinja Lillrank, TFiF, studeranderepresentant

Nyheter

07.04.2021

Föreslå vem som ska få Akavas företagarpris

01.04.2021

DIFF-medlemmar utvecklar tråd- och rörlöst hus tillsammans

25.03.2021

DIFF: Vi fortsätter förhandla om medlemmarnas arbetsvillkor på alla nivåer

24.03.2021

YH Novia: Yrkeshögskolan Novias utbildningsutbud inom byggbranschen ökar kraftigt år 2021

22.03.2021

Kommunvalvalskandidater 2021

17.03.2021

Ge livet som kommunalare en chans