Avdelningarnas styrelsemedlemmar

Åbo avdelningens styrelse 2023:
Mikaela Pappila, ordf.
Anna Holmberg
Emil Granberg
Jonas Elander

 

Österbotten avdelningens styrelse 2023:

Christian Ekblad, ordf.
Thomas Mård, vice ordf.

Klaus Erlands, kassör
Jan Westin, sekreterare
Patrik Norrgård
Johan Skjäl
Tomas Lillhonga
Mikael Anttila
Fredrik Rasmus

Kevin Enegren, studerandeombud
Måns Sundman, studerandeombud
Sam Björk, Filicias representant
NN, Noviums representant

 

Nyland avdelningens styrelse 2023:
Simon Lintu, ordf.
Britt Wilander
Agneta Skogster-Järvi
Thomas Liljeqvist
Andreas Fagerström

Kim Engblom, studerandeombud
Jacob Hahnsson, TLKs representant

 

Ålands avdelningen, Bryggan 2023:
Sonja Granith TFiF, Ordförande (befälhavare)
Bita Khani, DIFF
Ivar Gullström DIFF
Johnny Lindström, DIFF
Conny Söderholm, DIFF

Lucas Liljeberg, DIFF studerandeombud

 

Quintecs styrelse 2023:
Annette Grönqvist, TFiF, ordförande
Hanna Gustafsson, DIFF
Annika Malm, TFiF
Kerstin Meinander, TFiF
Agneta Skogster-Järvi, DIFF

Nyheter

18.09.2023

Akava kritiserar regeringens program: ”Drastiska och omfattande arbetsmarknadsreformer”

14.06.2023

Semestertider – vad gäller egentligen?

01.06.2023

“Our well-being today is insurance for your well-being tomorrow,”- ANE Student Network demands politicians solve the pandemic of mental health issues among young people.

31.05.2023

AKAVA lyfter upp behovet av bättre arbetsvälmående och skäliga arbetsförhållande

17.05.2023

Nytt avtal ger jämställdare familjeledighet i kemibranschen

11.05.2023

Sakkunnig inom kommunikation och medlemsverksamhet