Avdelningarnas styrelsemedlemmar

Åbo avdelningens styrelse 2022:
Mikaela Pappila, ordf.
Anna Holmberg
Emil Granberg
Jonas Elander

 

Österbotten avdelningens styrelse 2022:

Christian Ekblad, ordf.
Thomas Mård, vice ordf.

Klaus Erlands, kassör
Jan Westin, sekreterare
Patrik Norrgård
Johan Skjäl
Tomas Lillhonga
Johan Ekman

Oliver Virtanen, Studerandeombud
William Slotte, Filicias representant
Mikael Anttila, Noviums representant

 

Nyland avdelningens styrelse 2022:
Simon Lintu, ordf.
Britt Wilander
Agneta Skogster-Järvi
Thomas Liljeqvist
Rolf Erbismann (fram till 30.5.2022)

 

Ålands avdelningen, Bryggan 2022:
Sonja Granith TFiF, Ordförande (befälhavare)
Kenneth Andersson, DIFF
Dina Friberg, DIFF
Ivar Gullström DIFF
Andreas Häger, TFiF
Johnny Lindström, DIFF
Conny Söderholm, DIFF

 

Quintecs styrelse 2022:
Annette Grönqvist, TFiF, ordförande
Hanna Gustafsson, DIFF
Annika Malm, TFiF
Kerstin Meinander, TFiF
Agneta Skogster-Järvi, DIFF

Nyheter

08.03.2023

Studie om tillhörighet inom den tekniska branschen får goda betyg

17.02.2023

Nytt kollektivavtal för planerings- och konsultbranschen

14.02.2023

Strejkerna avblåsta – nytt kollektivavtal för teknologibranschen

15.02.2023

Thomas Mård: Ett stort steg för jämställdheten!

08.02.2023

Medlingsbudet från riksförlikningsmannen förkastades av YTN

03.02.2023

Ansökan om strejkbidrag öppen