Avdelningarnas styrelsemedlemmar

Åbo avdelningens styrelse 2021:
Mikaela Pappila, ordf.
Anna Holmberg
Emil Granberg
Jonas Elander

 

Österbotten avdelningens styrelse 2020:
Thomas Mård ordf.
Patrik Norrgård
Christian Ekblad
Klaus Erlands
Johan Storvist
Johan Skjäl
Kristoffer Wiik
Joel Suomalainen (Filicias representant)

 

Ålands avdelningen, Bryggan 2021:

Ivar Gullström, DIFF, ordf.
Johnny Lindström, DIFF
Conny Söderholm, DIFF
Dina Friberg, DIFF
Kenneth Andersson , DIFF
Sten Schauman, TFIF
Hasse Lavonius, TFIF
Andreas Häger, TFIF

Avdelningen för byggnadsteknik
Avdelningen för byggnadsteknik (kallas ofta ”avdelning B”) är ämnad för alla som studerat byggnadsteknik eller är intresserade av branschen. För närvarande har avdelningen ingen aktiv styrelse men ifall man är intresserad av att arrangera evenemang gällande byggnadsteknik eller branschen i allmänhet kan man kontakta kansliet (kansli@tfif.fi alternativt kansli@diff.fi).

Styrelsen för avdelningen för energiteknik 2019:
Pasi Lahtinen, ordförande
Kaj Bäckman
Bengt Juselius
Mats Wiljander

Quintecs styrelse 2019:
Annette Grönqvist, TFiF, ordförande
Annika Malm, TFiF
Agneta Skogster-Järvi, DIFF
Kerstin Meinander, TFiF
Pinja Lillrank, TFiF, studeranderepresentant

Nyheter

23.12.2020

Vem lyckades bäst?

18.12.2020

Välkommen att delta i årets Lucia-insamling

11.12.2020

Viktor Kock vald till verksamhetsledare för DIFF

08.12.2020

De äldre diskrimineras trots att djupgående kompetens borde utnyttjas

04.12.2020

Delta på sociala medier i kampanjen ”Tillväxt genom kompetens”

27.11.2020

Avbrott i KOKO-kassans e-Kommunikation vid årsskiftet