Avdelningarnas styrelsemedlemmar

Åbo avdelningens styrelse 2021:
Mikaela Pappila, ordf.
Anna Holmberg
Emil Granberg
Jonas Elander

 

Österbotten avdelningens styrelse 2021:

Christian Ekblad, ordf.
Thomas Mård, vice ordf.

Klaus Erlands, kassör
Jan Westin, sekreterare
Patrik Norrgård
Johan Skjäl
Tomas Lillhonga
Johan Ekman

Oliver Virtanen, Studerandeombud
William Slotte, Filicias representant
Mikael Anttila, Noviums representant

 

Nyland avdelningens styrelse 2021:
Simon Lintu, ordf.
Britt Wilander
Agneta Skogster-Järvi
Kenneth Jönsson
Thomas Liljeqvist

 

Ålands avdelningen, Bryggan 2021:
Ivar Gullström, DIFF, ordf.
Johnny Lindström, DIFF
Conny Söderholm, DIFF
Dina Friberg, DIFF
Kenneth Andersson, DIFF
Sten Schauman, TFIF
Hasse Lavonius, TFIF
Andreas Häger, TFIF

 

Quintecs styrelse 2019:
Annette Grönqvist, TFiF, ordförande
Annika Malm, TFiF
Agneta Skogster-Järvi, DIFF
Kerstin Meinander, TFiF
Pinja Lillrank, TFiF, studeranderepresentant

Nyheter

03.01.2022

Gott nytt kollektivavtal!

14.01.2022

Förhandlingsresultat för tjänstemännen inom teknologibranschen samt planerings- och konsultbranschen

13.01.2022

Strejkunderstöd för strejker ordnade av andra förbund

15.12.2021

Vad betyder övertidsförbud och vad gäller ifall det blir strejk?

23.12.2021

Tjänster via Insinööriliitto 2022

10.12.2021

Synlighet inför välfärdsområdesvalet