Avdelningarnas styrelsemedlemmar

Åbo avdelningens styrelse 2020:
Mikaela Pappila, ordf.
Henrik Karlsson
Anna Holmberg, kassör
Emil Granberg
Jonas Elander

Österbotten avdelningens styrelse 2020:
Thomas Mård ordf.
Patrik Norrgård
Christian Ekblad
Klaus Erlands
Johan Storvist
Johan Skjäl
Kristoffer Wiik
Joel Suomalainen (Filicias representant)

Ålands avdelningen, Bryggan 2020:
Ivar Gullström, ordf. (DIFF)
Johnny Lindström (DIFF)
Kenneth Andersson (DIFF)
Conny Söderholm (DIFF)
Dina Friberg (DIFF)
Hans Lavonius (TFiF)
Sten Schauman (TFiF)
Gunnar Westling (TFiF)

Avdelningen för byggnadsteknik
Avdelningen för byggnadsteknik (kallas ofta ”avdelning B”) är ämnad för alla som studerat byggnadsteknik eller är intresserade av branschen. För närvarande har avdelningen ingen aktiv styrelse men ifall man är intresserad av att arrangera evenemang gällande byggnadsteknik eller branschen i allmänhet kan man kontakta kansliet (kansli@tfif.fi alternativt kansli@diff.fi).

Styrelsen för avdelningen för energiteknik 2019:
Pasi Lahtinen, ordförande
Kaj Bäckman
Bengt Juselius
Mats Wiljander

Quintecs styrelse 2019:
Annette Grönqvist, TFiF, ordförande
Annika Malm, TFiF
Agneta Skogster-Järvi, DIFF
Kerstin Meinander, TFiF
Pinja Lillrank, TFiF, studeranderepresentant

Nyheter

28.09.2020

Distansjobba i Orfeus Lounge och luncha på Tekniskas salar

14.09.2020

Löntagarkassan KOKOs rusning lättar

19.08.2020

AKAVAs ordförandeval

19.08.2020

DIFF inför försiktighetsåtgärder för verksamheten i höst

05.08.2020

Orfeus Lounge öppnar igen

03.08.2020

THL testar en Corona-app