Avdelningarnas styrelsemedlemmar

Åbo avdelningens styrelse 2022:
Mikaela Pappila, ordf.
Anna Holmberg
Emil Granberg
Jonas Elander

 

Österbotten avdelningens styrelse 2022:

Christian Ekblad, ordf.
Thomas Mård, vice ordf.

Klaus Erlands, kassör
Jan Westin, sekreterare
Patrik Norrgård
Johan Skjäl
Tomas Lillhonga
Johan Ekman

Oliver Virtanen, Studerandeombud
William Slotte, Filicias representant
Mikael Anttila, Noviums representant

 

Nyland avdelningens styrelse 2022:
Simon Lintu, ordf.
Britt Wilander
Agneta Skogster-Järvi
Thomas Liljeqvist
Rolf Erbismann

 

Ålands avdelningen, Bryggan 2022:
Sonja Granith TFiF, Ordförande (befälhavare)
Kenneth Andersson, DIFF
Dina Friberg, DIFF
Ivar Gullström DIFF
Andreas Häger, TFiF
Johnny Lindström, DIFF
Conny Söderholm, DIFF

 

Quintecs styrelse 2022:
Annette Grönqvist, TFiF, ordförande
Hanna Gustafsson, DIFF
Annika Malm, TFiF
Kerstin Meinander, TFiF
Agneta Skogster-Järvi, DIFF

Nyheter

15.06.2022

Håll koll på dina semesterrättigheter

20.05.2022

Åtgärder behövs för att lösa ingenjörsbristen

26.05.2022

Universiteten visade vägen för föräldraledighet med lön

31.05.2022

Psykologisk trygghet på jobbet kan leda till välbefinnande, utveckling och framgång

03.05.2022

”Ungas rättigheter i arbetslivet måste respekteras på samma sätt som alla andras” – Avgiftsfria Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare igen i år

25.04.2022

Stridsåtgärder i kommunala sektorn och i ICT-branschen