Avdelningarnas styrelsemedlemmar

Åbo avdelningens styrelse 2024:
Mikaela Pappila, ordförande
Anna Holmberg
Jonas Elander
Christer Isaksson

Österbotten avdelningens styrelse 2024:
Christian Ekblad, ordförande
Thomas Mård, vice ordförande
Klaus Erlands
Jan Westin
Johan Skjäl
Tomas Lillhonga
Fredrik Rasmus
Minna Rahkonen
Johan Storvist

Kevin Enegren, studerandeombud
Måns Sundman, studerandeombud
Sam Björk, Filicias representant
NN, Noviums representant

Nyland avdelningens styrelse 2024:
Agneta Skogström-Järvi, ordförande
Britt Willander
Andreas Fagerström
Jasmin Sundbäck
Filip Åberg
Simon Lintu
Michaela Luoto

Kim Engblom, studerandeombud
Jacob Hahnsson, TLKs representant

Ålands avdelningen, Bryggan 2024:
Sonja Granith TFiF, Ordförande (befälhavare)
Bita Khani, DIFF
Ivar Gullström DIFF
Johnny Lindström, DIFF
Cennie Larsson, DIFF

Lucas Liljeberg, DIFF studerandeombud

Quintecs styrelse 2024:
Annette Grönqvist, TFiF
Hanna Gustafsson, DIFF
Annemarie Hjelt, TFiF
Harriet Katajisto, DIFF
Lotta von Schantz, TFiF
Agneta Skogster-Järvi, DIFF
Britt Wilander, DIFF

Nyheter

05.03.2024

Tjänster via Insinööriliitto 2024

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal

22.01.2024

Akava ordnar utmarsch 6 februari 2024

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024

08.12.2023

DIFF – Ingenjörerna i Finland utlyser politisk arbetsnedläggelse

14.12.2023

Planerade reformen av arbetslöshetsunderstödet slår hårt mot nyutexaminerade och äldre arbetslösa