Avtal om uppsägning

Den senaste tiden har vi kontaktats av flera medlemmar som erbjudits avtal om uppsägning. Man blir därmed erbjuden en ersättning för att man säger upp arbetsavtalet i samförstånd. Om man skriver under ett dylikt avtal får man automatiskt en karens på tre månader före man beviljas arbetslöshetsunderstöd.

För att undvika fallgropar, även om avtalet kan se bra ut är det alltid säkrast att kontakta DIFF före man skriver under avtalet. Även om arbetsgivaren vill att det skrivs under så snabbt som möjligt har man rätt att sätta sig in i avtalet i lugn och ro samt kontrollera avtalet med oss. Man behöver aldrig skriva under ett dylikt avtal.

Ifall man undertecknar ett avtal om uppsägning är det viktigt att tänka på följande:
• Man kan inte i efterhand anföra besvär över en eventuell olaglig uppsägning eller andra saker som hänför sig till arbetsförhållandet.
• Det är viktigt att ta reda på mängden obetalda semesterdagar, obetald övertidsersättning, bonus etc. Om de inte är specificerade i avtalet ingår de i ersättningen.
• Avgångsvederlaget tillför inte på din pension.
• Man måste betala skatt på avgångsvederlaget.
• Om man har ett konkurrensförbudsavtal i arbetsavtalet förblir det i kraft om man inte i avgångsavtalet avtalar att det upphör då anställningen upphör.
• Lånevillkor vid exempelvis bostadslån kan förändras med avtalet. I många fall måste man ha blivit uppsagd av ekonomiska skäl för att eventuella ”låneskyddsförsäkringar” ska vara i kraft.

Tveka inte att kontakta oss när något känns oklart. Det är din rättighet och förmån.

Liknande nyheter

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

05.03.2024

Tjänster via Insinööriliitto 2024

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal