Dataskyddsbeskrivning

Nedan hittar du DIFFs dataskyddsbeskrivningar

Dataskyddsbeskrivning för DIFF medlemsregister

Dataskyddsbeskrivning för DIFF evenemangsregister

Villkor för avbokning av deltagande i evenemang arrangerade av DIFF (och TFiF)

Den allmänna regeln för avbokning av anmälan till ett evenemang är att anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. Detta p.g.a. att det efter det uppstår kostnader för föreningen när beställningar (mat, utrymmen, biljetter m.m.) gjorts.

Som anmäld till ett evenemang (föreläsningar, företagsbesök, resor, teaterbesök, middagar m.m.) med deltagaravgift gäller att deltagaravgiften inte återbetalas efter sista anmälningsdag. I det fall att det finns en kölista till evenemanget erbjuder föreningen den avbokade platsen till personer på kölistan och i det fall den säljs vidare via denna kanal så återbetalas den erlagda deltagaravgiften till den ursprungliga anmälaren.  Finns det inte en kölista kan man försöka sälja sin plats/biljett till någon annan (observera här vilka avgifter som gäller för medlem/icke medlem). I detta fall kommer personen som avbokar sitt deltagande och den ersättande deltagaren sinsemellan överens om betalning.

Om föreningen avbokar ett evenemang återbetalas deltagaravgiften till deltagarna.

Sjukdom och dödsfall i den nära familjekretsen utgör undantag. I dessa fall återbetalas 50% av avgiften mot läkarintyg eller 100% vid dödsfall.

Gällande resor bör resenären ha en giltig reseförsäkring som täcker eventuella avbokningar i ifrågavarande fall (sjukdom/dödsfall).

Vid s.k. ” No Show” (utebliven utan anmälan) förbehåller sig den arrangerande föreningen rätten att skicka en faktura för eventuella deltagarkostnader (mat/program/lokal) av evenemanget som uppstått.

 

Nyheter

27.05.2024

Full engångsersättning vid partiell föräldraledighet

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

05.03.2024

Tjänster via Insinööriliitto 2024

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal

22.01.2024

Akava ordnar utmarsch 6 februari 2024

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024