Frågor och svar om arbetsnedläggelsen 14.12.2023

DIFF har utlyst en arbetsnedläggelse i utvalda företag och arbetsplatser inom teknologiindustrin och energibranschen den 14.12.2023. Dessutom rekommenderar DIFF sina medlemmar att delta i industrifackets arbetsnedläggelse på utvalda arbetsplatser.

Vem berörs av arbetsnedläggelsen och övertidsförbudet?

Arbetsnedläggelsen och deltaganderekommendationen gäller våra medlemmar och deras uppgifter på de arbetsplatser som listats.

När är strejken?

Strejken är den 14.12.2023. Arbetsnedläggelsen gäller arbetspass som börjar mellan kl. 00:00 och 23:59 den 14.12.2023.

Varför har strejken utlysts?

Strejken syftar till att pressa regeringen, som driver omfattande försämringar för finländska löntagare. DIFF vill att arbetslivsfrågor ska förhandlas om och att man tillsammans hittar sätt att bygga framgång för Finland och företagen.

Vårt önskemål har inte blivit hört. Arbetsnedläggelsen är en varning, genom vilken vi vill kommunicera allvaret i situationen och våra farhågor.

Jag arbetar på ett företag som är mål för åtgärderna, men har inte fått någon kommunikation om detta?

Om meddelandet inte hamnat i din skräppost, är det troligt att dina arbetsplatsuppgifter eller kontaktuppgifter inte är uppdaterade i medlemsregistret. Kontrollera och korrigera dem själv genom att logga in på diff.fi eller kontakta kansliet.

Varför strejkar man på företag när målet är regeringen?

Regeringens obalanserade förslag hotar den relativt stabila arbetsmarknad vi har i landet. Många av förslagen har sitt ursprung i företagarorganisationerna. Politiska strejker är det enda sättet arbetstagarna kan påverka situationen.

Är jag i strejk om jag är på tjänsteresa utomlands?

De arbetsplatser som har utlysts till strejk är företagens arbetsplatser i Finland. Utlands är man inte i strejk, dvs. arbetet fortsätter som vanligt. Att avbryta arbetet utomlands kan leda till att man själv måste betala resekostnaderna under strejken.

Är åtgärderna lagliga?

Åtgärderna är helt lagliga. En politisk strejk är en laglig och accepterad påtryckningsmetod.

Endast strejker som genomförs medan kollektivavtal är i kraft och som riktar sig mot kollektivavtalet är olagliga. Denna åtgärd riktar sig inte mot kollektivavtalet, utan mot regeringen.

Jag har planerat en tjänsteresa innan strejken utlystes. Är jag i strejk eller ska jag åka på resan?

Under strejken åker man inte på tjänsteresa.

Vad betyder strejken?

Strejken är en påtryckningsmetod för att påverka regeringen. Under strejken görs inget arbete, varken på arbetsplatsen eller utanför den.

Påverkar övertidsförbudet mig?

Om du arbetar på något av de nämnda företagen eller arbetsplatserna, gäller övertidsförbudet dig.

Måste jag delta?

Arbetskampen är en åtgärd utlyst av DIFF. Som medlem bör du delta i den enligt dina medlemsförpliktelser, om du arbetar på de nämnda arbetsplatserna och i de nämnda verksamhetsställena.

Om ditt företag finns med på rekommendationslistan, bestämmer du själv om du vill delta i arbetsnedläggningen eller inte.

Är säkerhetsarbetet utanför strejken?

Specifikt definierat säkerhetsarbete är utanför strejken.

Är jag som inhyrd arbetstagare med i strejken?

Om du är inhyrd till ett företag som ingår i strejken, är du med i strejken. Arbetsuppgifterna som omfattas av strejken har utlysts, så de kan inte utföras från ett annat företag.

Är jag med i strejken om jag arbetar på nolltimmeskontrakt?

Om du arbetar i ett företag som omfattas av strejken med ett nolltimmeskontrakt och du har ett inplanerat arbetspass före strejkens början, är du med i strejken och har som medlem rätt till strejkunderstöd.

Om du inte har inplanerade arbetspass under strejken, är du inte på jobbet, inte i strejken och ska inte planera nya arbetspass under strejken.

Måste jag meddela arbetsgivaren att jag deltar?

Nej, det behövs inte.  DIFF har skött nödvändiga meddelanden. Att delta i strejken är en laglig rättighet, och arbetsgivaren kan inte och får inte förhindra detta.

Om arbetsgivaren frågar efter namnen på de som deltar i strejken, behöver du inte uppge dem.

Arbetsgivaren hotar eller planerar att samla in namnlistor över de som deltar i åtgärderna. Vad ska jag göra?

Arbetsgivaren har inte rätt att pressa någon att inte delta i arbetskampen. Hoten är grundlösa och det är inte tillåtet att samla in namnlistor.

Att delta i lagliga stridsåtgärder medför inga straff för någon. Kontakta DIFF vid behov.

Får jag lön under strejken?

Ingen lön betalas ut under strejken. DIFF betalar strejkunderstöd till deltagande medlemmar som har gått med i förbundet före strejkens början.

Hur får jag strejkunderstödet?

Strejkunderstöd ges till medlemmar i DIFF som deltar i strejken. För att få strejkunderstöd måste man ha gått med i förbundet före strejkens början. Strejkunderstöd betalas inte ut förrän medlemsavgiften är betald.

Strejkunderstödet ansöks via DIFFs strejkunderstödssystem efter strejken. Länken till systemet och instruktioner för att ansöka om stöd kommer efter strejken på diff.fi och i medlemsbrevet per mejl.

Vad händer om jag blir sjuk?

Om du blir sjuk före strejkens början, ska du betalas sjuklön även under strejken. Lämna då omedelbart läkarintyg och liknande till din arbetsgivare.

Om du däremot blir sjuk efter att strejken har börjat, behöver inte sjuklön betalas för strejkdagen. I stället har du rätt till sjukförsäkringens dagpenning.

Om din arbetsplats tillåter självrapportering av sjukfrånvaro, kanske arbetsgivaren inte godkänner frånvaron utan intyg och lön betalas inte ut.

Nyheter

27.05.2024

Full engångsersättning vid partiell föräldraledighet

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

05.03.2024

Tjänster via Insinööriliitto 2024

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal

22.01.2024

Akava ordnar utmarsch 6 februari 2024

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024