Frågor och svar om utmarschen 6.2.2024

Centralorganisationen Akava har beslutat om en utmarsch den 6 februari 2024 kl. 14:00-16:00. DIFF – Ingenjörerna i Finland deltar i denna åtgärd.

För vem gäller utmarschen?
Utmarschen gäller alla våra medlemmar inom den privata sektorn över hela landet. Så om du arbetar inom den privata sektorn är du involverad i åtgärden.
Åtgärden gäller också DIFFs studerandemedlemmar på högskolorna.

Vad innebär utmarschen?
Utmarschen innebär att arbete eller studier avslutas kl. 14:00-16:00 den 6 februari 2024. Om du befinner dig på din arbetsplats eller högskola vid den tiden ska du lämna platsen.

Varför har utmarschen utlysts?
Genom utmarscher protesterar Akava mot en del av regeringens åtgärder som gäller arbetslivet. Akava har vid flera tillfällen försökt inleda genuina förhandlingar om frågorna, men de har ändå inte påbörjats. Akava har också upprepade gånger vädjat till regeringen att inleda förhandlingar och presenterat sitt välgrundade alternativ.

Akava vill inte att arbetsmarknadsmodellen regleras i lag och därmed låser den branschvisa löneutvecklingen. Centralorganisationen kritiserar också att rätten till stridsåtgärder begränsas, att tidsbundna anställningsförhållanden ingås utan grund och att personlig uppsägning underlättas. Enligt Akava borde regeringen också ompröva beslutet att göra första sjukdagen oavlönad och slopandet av vuxenutbildningsstödet.

Deltar jag i utmarschen om jag är på arbetsresa?
Du deltar i utmarschen även om du inte är på din faktiska arbetsplats. Arbetet avslutas även då klockan 14:00-16:00 den 6 februari 2024.

Vad ska jag göra om jag reser under den tid som utmarschen äger rum?
Om du har bokat ett transportmedel (t.ex. ett flyg) före utlysningen av utmarschen behöver du inte avboka resan. Du ska dock inte planera in nya resor för tiden 6.2.2024 klockan 14:00-16:00.

Är utmarschen laglig?
Åtgärden är helt laglig. Politiska stridsåtgärder är lagliga och godkända påtryckningsåtgärder. Endast stridsåtgärder som utförs under giltighetstiden för kollektivavtalen och som riktas mot kollektivavtalet är olagliga. Denna åtgärd gäller inte kollektivavtalet utan landets regering.

Måste jag delta?
Deltagande i en politisk utmarsch är frivilligt.

Min arbetsgivare förbjuder mig att delta med hänvisning till säkerhet, nödarbete eller skyddsarbete. Vad ska jag göra?
Utmarschen ska inte äventyra någons liv eller säkerhet. Sådana uppgifter, som den här demonstrationen kan påverka, utförs också under utmarschen.

Jag är inhyrd arbetstagare, deltar jag i utmarschen?
Om du är inhyrd hos ett företag som omfattas av utmarschen så deltar du i åtgärden.

Jag har ett nolltimmarskontrakt, deltar jag i utmarschen?
Om du arbetar med ett nolltimmarskontrakt på ett företag som omfattas av utmarschen och har ett schemalagt arbetspass före strejkens början så omfattas du av utmarschen.

Om du inte har schemalagda arbetspass medan strejken pågår ska du inte delta i utmarschen. Ett nytt arbetspass ska inte heller schemaläggas för tiden då utmarschen pågår.

Måste jag informera arbetsgivaren om att jag deltar?
Det är inte nödvändigt. Anmälningarna har hanterats av facket för din räkning. Du har rätt att delta i en politisk demonstration.

Kan jag få några konsekvenser av att delta i utmarschen?
Den enda möjliga konsekvensen kan vara att din lön dras in för tiden då utmarschen ägt rum. Det är olagligt för arbetsgivaren att vidta andra åtgärder mot dig.

Betalas någon ersättning för utmarschen?
Nej, ingen ersättning betalas för utmarschen.

Arbetsgivaren hotar eller tänker samla namnlistor över dem som deltar i åtgärden. Vad ska jag göra?
Arbetsgivaren har inte rätt att pressa någon till att låta bli att delta i utmarschen. Hot är obefogade och namnlistor får inte samlas in. Att delta i utmarschen är en rättighet och laglig åtgärd, ingen får straffas för detta. Om du utsätts för osakliga påtryckningar kan du alltid kontakta DIFF.

Vad händer om jag blir sjuk?
Om du blir sjuk innan utmarschen börjar ska du få lön för sjukdomstid även under tiden för utmarschen. Lämna då omedelbart in läkarintyg eller liknande till din arbetsgivare.

Nyheter

27.05.2024

Full engångsersättning vid partiell föräldraledighet

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

05.03.2024

Tjänster via Insinööriliitto 2024

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal

22.01.2024

Akava ordnar utmarsch 6 februari 2024

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024