Samarbetet mellan DIFF och TFiF

TFiF och DIFF vill genom samarbetet erbjuda medlemmarna en omfattande och högklassig programverksamhet och ett omfattande svenskspråkigt nätverk där medlemmar i olika situationer inom studier och arbetsliv kan stöda varandra 

Samarbetet föreningarna emellan är en viktig del av föreningarnas grundtanke om att erbjuda ett brett svenskspråkigt nätverk inom de tekniska branscherna.  

Båda föreningarnas medlemmar har tillgång till den nyrenoverade klubblokalen Orfeus Lounge i centrum av Helsingfors som erbjuder möjligheter för allt från distansarbete till privata fester och där hoppas vi att fler medlemmar utnyttjar förmånen. 

Den gemensamma verksamheten i huvudstadsregionen handhas sju gemensamma organ 

  • Etik- och miljöutskottet 
  • Intressegruppen för teknikhistoria 
  • Intressegruppen för teknisk svenska 
  • Kompetensutskottet 
  • Programutskottet
  • Quintec 
  • Seniorutskottet 

 

Den nygrundade Nylandsavdelningen kompletterar de gemensamma utskotten genom att den kan ordna DIFF-specifika evenemang i Nyland.
På Åland ordnar den gemensamma avdelningen Bryggan evenemang för båda föreningarnas medlemmar.
I Åboland ordnar DIFFs Åboavdelning evenemang som även TFiFs medlemmar kan delta i. På samma sätt kan DIFFs medlemmar delta i TFiFs Åboavdelnings evenemang.
Den Österbottniska avdelningen fortsätter att ordna evenemang för DIFFs medlemmar. 

 För utskottens del utses styrelserna av föreningarnas styrelser i januari. Ifall du är intresserad av att ställa upp kan du meddela kansliet (kansli@diff.fi) om saken. 

De olika avdelningarna och intressegrupperna utser sina styrelser själva. Där går det bra att kontakta en medlem i ifrågavarande styrelse eller kansliet och anmäla sitt intresse.  

Liknande nyheter

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal

22.01.2024

Akava ordnar utmarsch 6 februari 2024