Utskottens styrelser

DIFF:s utskott

Arbetsutskottet 2022

Thomas Mård, ordförande
Viktor Kock
Johnny Lindström
Harriet Katajisto

Ekonomiutskottet 2022
Thomas Mård
Klaus Erlands
Conny Söderholm
Henrik Hellbom
Emil Granberg

Förtjänstteckenutskottet 2022

Agneta Skogster-Järvi, ordförande
Patrik Norrgård
Bengt Englund

 

DIFFs och TFiFs genemsamma utskott

Programutskottet 2022
Anne Franzas, TFiF, ordförande

Medlemmar
DIFF:
Antti Suvilehto
Simon Lintu (Nylandsavdelningens representant)
TFIF:
Annemarie Hjelt
Johan Holmberg
Charlott Hurmerinta
Julia Pettersson-Hakava
Christina Nybergh

Seniorutskottet 2022
Per Kock, TFiF, ordförande

Medlemmar
DIFF:
Henrik Karlsson
Ralf Nikander
Mats Wiljander

TFIF:
Lars Engström
Andrea Holmberg
Emelie Enckell
Svante Degerth
Sven Meinander
Fred Rosbäck

Kompetensutskottet 2022
Sture Carlson, TFiF, ordförande

Medlemmar
DIFF:
Klas Blomqvist
Roni Huttunen
Tomas Lillhonga
Mats Wiljander

TFIF:
Niklas Andersson
Ralf Eklund
Lars Engström
Gustaf Gripenberg
Michael Laxåback
Lotta von Schantz
Ira Vaskola, TFiF kansli

Etik- och miljöutskottet 2022
Alec Estlander, TFiF, ordförande

Medlemmar
DIFF:
Mats Wiljander
Agneta Skogster-Järvi

TFIF:
Boris Segerståhl,
Anders Diehl
Johan Horelli
Malin Lindholm
Claus Montonen
Folke Malmgren
Göran Nyman
Christina Waddington

Nyheter

02.12.2022

Avtalslöst tillstånd – förhandlingarna fortsätter

15.11.2022

Maria Löfgren är Akavas nya ordförande

11.11.2022

Läroverksingenjörer klagar på att deras examina ogiltigförklarats

10.11.2022

Novias ingenjörsutbildning utvidgar företagssamarbetet med de största byggbolagen i landet

14.10.2022

Förhandlingarna om löner har avslutats, kollektivavtalsförhandlingar inleds

06.10.2022

Stipendier 2022