Akava, DIFF och de andra medlemsförbunden vill att Du ställer större krav

Akava och dess medlemsförbund har kört igång en kampanj ”Vaadi parempaa” (~ställ större krav) där man vill fokusera på att utveckla kunnandet och sporra till en livslång förkovran.

Vad betyder detta i praktiken?

1. Ställ större krav och kräv mer. Diskutera med din arbetsgivare angående dina möjligheter att förkovra dig. Var modig och motivera varför en utbildning gagnar även din arbetsgivare över tid.

2. Följ med vilka möjligheter till utbildning det finns i din bransch. Var aktiv och gör upp mål för ditt eget kunnande.

3. Om du fungerar som förman bör du se till att ditt team kan utbilda sig. Kom ihåg att arbetsgivaren har en skyldighet att ta hand om personalens utveckling.

4. Förhåll dig till ditt jobb så att du ser en möjlighet till att du kan lära dig något nytt. Använd dig av det du lärt dig.

5. Arbetsgivaren har möjlighet att få skatteavdrag eller andra ekonomiska fördelar av attg utbilda sin personal. Detta gäller för tre skolningsdagar per år per arbetstagare. Denna utbildning bör förkovra arbetstagarens yrkeskunskaper i sina nuvarande eller framtida arbetsuppgifter.

Här kan Du se en kampanjvideo (på finska)

Liknande nyheter

25.04.2022

Stridsåtgärder i kommunala sektorn och i ICT-branschen 

14.01.2022

Förhandlingsresultat för tjänstemännen inom teknologibranschen samt planerings- och konsultbranschen

03.01.2022

Gott nytt kollektivavtal!