AKAVA lyfter upp behovet av bättre arbetsvälmående och skäliga arbetsförhållande

Akava ordnade 29.5 vårens förbundsmöte i Helsingfors. Thomas Mård representerade DIFF på mötet. 

Akavas ordförande Maria Löfgren öppnade den samhälls- och arbetsmarknadspolitiska debatten på mötet. I sitt tal lyfte hon speciellt fram utbildning och trygghet i arbetslivet som nyckelfaktorer för att höja sysselsättningsgraden i Finland. Akava lyfte inför riksdagsvalet och nu till regeringsförhandlingarna fram att utbildningen måste ha en särställning och tryggas från nedskärningar. Satsningar i arbetsvälmående är enligt Maria en livsviktig del av sysselsättningspolitiken. 

– Ifall vi inte satsar på ett hållbart arbetsliv; arbetssäkerhet, välmående i arbetslivet och förebyggande av arbetsoförmåga, förblir tal om 100 000 nya arbetsplatser en dröm, konstaterade Löfgren. 

Speciellt oroväckande är det enligt Löfgren att allt fler unga och studerande drabbas av utmattning och psykiska problem. Ju bättre vi mår i studier och arbetsliv desto bättre är förutsättningarna för oss att vara kreativa. 

– I ljuset av detta är alla förslag om att lämna självständiga expertuppgifter utanför arbetstidslagen absurda, framhöll Löfgren i sitt tal.   

Under förbundsmötet behandlades och godkändes en stadgeändring som utökar styrelsen från 20 till 21 styrelseledamöter. En av styrelsemedlemmarna skall representera Akavas studerande. Medlemsorganisationerna har under en längre tid haft närvaro- och yttranderätt på Akavas styrelsemöten, denna rätt skrevs nu in i de nya stadgarna.  

Liknande nyheter

18.09.2023

Akava kritiserar regeringens program: ”Drastiska och omfattande arbetsmarknadsreformer”

17.05.2023

Nytt avtal ger jämställdare familjeledighet i kemibranschen

10.05.2023

Fortfarande inget avtal för kemibranschen