Nytt avtal ger jämställdare familjeledighet i kemibranschen

YTN godkände på onsdagsförmiddagen ett nytt kollektivavtal för högre tjänstemän inom kemibranschen. Kemiindustrin rf. som är arbetsgivarsidans representant i förhandlingarna har även godkänt förhandlingsresultatet och därmed gäller det som nytt kollektivavtal för branschen. Det nya kollektivavtalet gäller fram till 31.1.2025.

I första hand skall löneförhöjningarna förhandlas lokalt och avtal om dem göras skriftligt senast 15.9.2023. Om inget lokalt avtal nås skall en allmän löneförhöjning på 2,2 % göras 1.10.2023 eller därpå följande löneutbetalningsperiod. I juni 2023 utbetalas en engångsersättning på 400 € till de högre tjänstemän vars anställning börjat senast 1.2.2023. I juli 2023 betalas en förseningsersättning på 400 € till de högre tjänstemän vars anställning påbörjats senast 1.4.2023 för att kompensera att löneförhöjningen 2023 fördröjs med fem månader.

En allmän löneförhöjning på 2,6 % görs 1.5.2024 eller därpå följande löneutbetalningsperiod. Samtidigt skall arbetsgivaren fördela en förhöjning av lönerna motsvarande 0,9 % av de högre tjänstemännens lönepott.

Den största orsaken till att förhandlingarna dragit ut på tiden är att parterna inte kunnat enas om lön under familjeledighet. Enligt det nya avtalet har båda föräldrarna rätt till lön under 28 dagar föräldraledighet. Tidigare hade fadern enbart rätt till lön i 6 dagar under faderskapsledighet. Den födande föräldern har även rätt till lön under 40 dagar graviditetsledighet.

Det nya kollektivavtalet innehåller tyvärr även en del försämringar jämfört med det tidigare avtalet. En gräns på 55 kilometer för utbetalning av dagtraktamente har kommit till och semesterpremie betalas inte längre ut för semesterersättningar vid ett avslutat arbetsförhållande.

Avtalet publiceras inom kort i sin helhet på YTN:s webbsidor.

Liknande nyheter

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal

22.01.2024

Akava ordnar utmarsch 6 februari 2024