Fortfarande inget avtal för kemibranschen

TN har ännu inte lyckats nå en lösning med Kemiindustrin angående kollektivavtalet för högre tjänstemän. Den största orsaken till att en lösning inte kunnat nås är meningsskiljaktigheter om hur föräldraledigheter skall beaktas i kollektivavtalet. I alla övriga större branscher har YTN tillsammans med arbetsgivarsidan kunnat hitta lösningar som ger den icke födande föräldern rätt till lön under föräldraledighet för en längre tid än tidigare. För högre tjänstemän inom teknologibranschen utökades antalet föräldraledighetsdagar med lön för den icke födande föräldern exempelvis från 6 till 32 dagar.  

–  Jag förvånas över Kemiindustrins ovilja att främja ett jämställdare arbetsliv. Kostnadseffekten för en förändring i linje med teknologibranschens avtal är liten men principiellt viktig, konstaterar Viktor Kock 

Kemibranschen är det sista stora branschavtalet för högre tjänstemän där man inte lyckats förnya kollektivavtalet. Förutom förbättringar i föräldraledigheterna har övriga avtal innehållit löneförhöjningar på kring 7 % för 2023-2024. Kollektivavtal som YTN förhandlat lös går att läsa här (de flesta enbart på finska).  

  

Liknande nyheter

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal

22.01.2024

Akava ordnar utmarsch 6 februari 2024