Akava öppnar kontor i Bryssel

Akava förnyar sin EU-intressebevakning

Akava satsar på att grunda ett kontor i Bryssel i början av 2020. Man vill befrämja EU-intressebevakningen för sina medlemmar i Akavas förbund.

– Den långsiktiga planen är tillsammans med våra nordiska systerförbund bygga upp ett gemensamt intressebevakningskoncept. Vi har naturligt nog väldigt likartade behov angående påverkan och ändamål. Genom detta arbete stärker vi samarbetet märkbart, säger Akavas ordförande Sture Fjäder.

Arbetslagstiftning, linjedragningar angående arbetstider, likabehandling av löner och arbetsskydd regleras brett på EU-nivå. Förändringar i arbetslivet och digitaliseringen förutsätter dessutom att man skapar gemensamma europeiska spelregler.

Utbildningsprogrammet Erasmus+ och forskningsprogrammet Horisont Europa har varit framgångsrika och relevanta för våra medlemmar. EU’s betydelse växer ständigt i fråga om arbets- och utbildningsfrågor. Därför vill skapa en ny form av intressebevakning tillsammans med Akava och andra samarbetskumpaner, påpekar YTN’s ordförande Teemu Hankamäki.

YTN avslutar i början av 2020 sitt medlemsskap i FinUnions, det finländska löntagarförbundens EU-representation.

Akava fortsätter som medlem i Eurocadres, den europeiska högre utbildades samarbetsorganisation.

 

Mer information fås av

YTN:s ordförande Teemu Hankamäki, 040 709 6681
Akavas ordförande Sture Fjäder, 0400 609 717

Liknande nyheter

25.04.2022

Stridsåtgärder i kommunala sektorn och i ICT-branschen 

14.01.2022

Förhandlingsresultat för tjänstemännen inom teknologibranschen samt planerings- och konsultbranschen

03.01.2022

Gott nytt kollektivavtal!