Akava står inför ordförandeval i höst – två kandidater har hittills nominerats

Den 14.11.2022 väljer Akava sin följande ordförande. Akava är centralorganisationen för högutbildade och DIFF är dess enda svenskspråkiga medlemsorganisation. Den nya ordförande väljs av Akavas medlemsorganisationer och hen tar över klubban efter Sture Fjäder.

Till dagsdato har två kandidater nominerats till posten. Jari Jokinen som jobbar för TEK och Maria Löfgren som jobbar på JUKO. Måndagen 22 augusti presenterade de sig för DIFF förbundsstyrelse och vi kan redan nu konstatera att det kommer att bli en spännande höst. Kandidater kan nomineras fram till mötet 14.11, men både Jari och Maria har redan inlett synliga kampanjer så eventuella svarta hästar får kavla upp ärmarna för att hänga med i loppet.

Maria Löfgren har en bakgrund som arbetsmarknadsjurist och har en lång erfarenhet som expert inom olika arbetsmarknadsorganisationer. Just nu jobbar hon som verksamhetsledare för JUKO. Hon vill jobba för jämlikhet och demokrati. Hon lyfter speciellt upp de ungas roll i samhället. Dessutom vill hon se en transparens i diskussionerna och en gemensam linje för Akava förbunden.

– Öppenhet och transparens betyder att allas röst blir hörd, men för att åsikter ska ha en vikt behöver de motiveras. Ordförandens uppgift är inte att ensam göra linjedragningar eller inom små kretsar. Ordförandes uppgift är att samla upp åsikterna och förtydliga, säger Maria. Ibland kan det vara nödvändigt att besluta med majoritet för att överhuvudtaget få ett beslut. Det är så föreningsdemokratin fungerar. Då är eftervården på ordförandes ansvar och det är en viktigt uppgift.

 

Jari Jokinen är utbildad diplomingenjör och han har arbetat på undervisningsministeriet, i Bryssel och inom universitetsvärlden. Hans senaste och nuvarande uppgift är verksamhetsledare för TEK där man gjort flera reformer under det senaste åren. Jari vill förtydliga Akavas strategi och skapa mera ambitiösa mål. Han ser Akavas väldigt kunniga personal som en stor resurs. Även Jari vill se en mera enhetlig linjedragning inom Akava.

– Ordförandens uppgift är att förtydliga Akavas mål så att de är enklare att greppa och jobba med. Han poängterar också att den offentliga diskussionen är ett teamspel där ordförande inte ensam ska stå för åsikter. Transparens, öppenhet och samspel mellan förbunden ska synas på alla plan. Akava ska ses inom och utifrån som en helhet.

 

De båda ordförandekandidaterna har gemensamma ståndpunkter. Det som skiljer dem åt är sättet att föra saker vidare och hur de presenterar arbetssättet. Ett exempel är hälsan och orken bland speciellt unga. En sak som är för båda väldigt central. Maria lyfter fram vikten av att de unga skall kunna vara sig själva och skapa en stark arbetsidentitet under studierna medan Jari vill lägga vikt på kvaliteteten av studierna samt fokusera på att ungdomarna klarar av studierna och en lång arbetskarriär när de fått sin examen.

En annan sak de ser lika på är Akavas roll i samhället. Akavas primära uppgift är att bevaka medlemmarnas rättigheter, men hela samhället är på Akavas ansvar. Maria ser gärna gemensamma linjedragningar med andra centralorganisationer för det gemensamma bästa och klarare spelregler vid förhandlingar. Jaris vision är att Akava kunde axla en större roll som förnyare av samhället. Han menar att arbetslivet har nya utmaningar och Akava kunde stå som en förebild för hur man kan lösa dessa utmaningar. De vill båda gärna se Akava som en modig organisation som skakar om. Bägge kandidater lyfter även fram att medlemskårerna består till största del av sakkunniga och förpersoner, och kandidaterna anser att dessa roller kunde avspeglas mera i Akavas verksamhet

När det gäller resurser lyfter de upp två olika grupper. Maria skulle gärna se studerande och den verksamheten i en större roll. Jari igen ser potential i politiker och hur man kunde samverka för att få en smidigare arbetsmarknad. Här är kanske den största synliga skillnaden vi ser av kandidaterna under presentationen.

Båda kandidaterna har bra synpunkter och tydliga visioner för hur Akava borde se ut om fem år. Kandidaterna poängterar ändå att det endast är medlemsförbunden som tillsammans kan uppnå dessa drömmar och visioner.

Vid det här skedet känner vi inte till flera kandidater, men ordförandetävlingen är verkligen i gång och ribban är lagt högt. Två väldigt starka och kunniga kandidater är uppställda och de är väl insatta i organisationen. Vem som lägger den avgörande rösten kan vi endast spekulera om i de här skedet. Att Jari Jokinen har sitt eget förbund TEK bakom sig är förväntat och Maria Löfgren har nominerats av Lakimiesliitto med stöd av Talentia. Det ska bli intressant att följa med vem de resterande medlemsförbunden ställer sig bakom för valet är verkligen inte självklart. Vi har en intressant och välkommen tävling att vänta.

Fortsättning följer.


Följ med paneldiskussionerna för ordförandekandidaterna den 13.9 och 8.11

1.9 öppnas valsidan på Akavas webbsida med artiklar, bilder och videon om kandidaterna, samt kandidaternas blogg, där finns också information om ordförandes uppgifter, valprocessen och paneldiskussionernas teman.

Liknande nyheter

16.10.2023

Akava föreslår alternativa lösningar till statsministern – Arbetsmarknadskrisen kan undvikas

18.09.2023

Akava kritiserar regeringens program: ”Drastiska och omfattande arbetsmarknadsreformer”

31.05.2023

AKAVA lyfter upp behovet av bättre arbetsvälmående och skäliga arbetsförhållande